Truy cập

Hôm nay:
18
Hôm qua:
121
Tuần này:
473
Tháng này:
2058
Tất cả:
132658

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
51Thủ tục xác nhận đối với người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội chưa được giám định thương tật1.003067Lĩnh vực : Chính sách2
52Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước2.001273Lĩnh vực : Chính sách2
53Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã 1.005460Xử lý đơn (01 TTHC)2
54Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925Giải quyết khiếu nại (01 TTHC)2
55 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909Tiếp công dân (01 TTHC)2
56Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.005440Thư viện (01 TTHC)2
57Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 1.004441Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
58Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004492Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
59Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
60Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
61giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
62Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)1.004269Đất đai (26 TTHC)2
63Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)1.003554Đất đai (26 TTHC)2
64Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1.006798Đất đai (26 TTHC)2
65Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.006806Đất đai (26 TTHC)2
66Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế1.006855Đất đai (26 TTHC)2
67Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu1.006858Đất đai (26 TTHC)1
68 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất1.006870Đất đai (26 TTHC)2
69Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất1.006870Đất đai (26 TTHC)2
70Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006878Đất đai (26 TTHC)2
71Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp1.006880Đất đai (26 TTHC)2
72Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.1.006883Đất đai (26 TTHC)2
73Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.1.006890Đất đai (26 TTHC)2
74Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý1.006959Đất đai (26 TTHC)2
75Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.1.006912Đất đai (26 TTHC)2

Người tốt, việc tốt