Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
121
Tuần này:
490
Tháng này:
2075
Tất cả:
132675

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
101Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương2.000503chính sách2
102Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.000537chính sách2
103Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)1.001744chính sách2
104Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001790chính sách2
105Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ- TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg)1.001852chính sách2
106Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương1.001971chính sách2
107Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước1.002056chính sách2
108Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai2
109Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai2
110Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai2
111Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới1.006545Lĩnh vực: Chính quyền địa phương2
112Thủ tục công nhận Danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu.1.007066Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
113Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007067Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
114Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007069Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
115Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị1.000775Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
116Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
117Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
118Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
119Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
120Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã1.007922Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
121Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)1.001662Lĩnh vực: Tài nghuyên nước2
122Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm1.000954Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở2
123Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa1.001120Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở2
124Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội2
125Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội2

Người tốt, việc tốt