Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
121
Tuần này:
493
Tháng này:
2078
Tất cả:
132678

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
126Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội2
127Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP2.001088Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
128Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh1.003564Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
129Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.002150Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
130Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1.004946Lĩnh vực: Trẻ em2
131Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2.001947Lĩnh vực: Trẻ em2
132Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941Lĩnh vực: Trẻ em2
133Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944Lĩnh vực: Trẻ em2
134Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã)1.001629Môi trường (05)2
135Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (TTHC cấp xã)1.001617Môi trường (05)2
136Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường1.004108Môi trường (05)2
137Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường1.004273Môi trường (05)2
138Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích1.004082Môi trường (05)2
139Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương1.001257Người có công (23 TTHC)1
140Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ1.002745Người có công (23 TTHC)2
141Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ2.001382Người có công (23 TTHC)2
142Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi1.003337Người có công (23 TTHC)2
143Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần1.002252Người có công (23 TTHC)2
144Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần1.002271Người có công (23 TTHC)2
145Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ1.002305Người có công (23 TTHC)2
146Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến1.002363Người có công (23 TTHC)2
147Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh1.002377Người có công (23 TTHC)2
148Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học1.003351Người có công (23 TTHC)1
149Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học1.002410Người có công (23 TTHC)2
150Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày1.002429Người có công (23 TTHC)2

Người tốt, việc tốt