Truy cập

Hôm nay:
19
Hôm qua:
121
Tuần này:
474
Tháng này:
2059
Tất cả:
132659

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
176Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm1.000506Giảm nghèo, trên DVC là Bảo trợ xã hội (02 TTHC)2
177Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm1.000489Giảm nghèo, trên DVC là Bảo trợ xã hội (02 TTHC)2
178Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2.000509Tôn giáo (10 TTHC) 2
179Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028Tôn giáo (10 TTHC) 3
180Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001055Tôn giáo (10 TTHC) 2
181Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001078Tôn giáo (10 TTHC) 3
182Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001085Tôn giáo (10 TTHC) 3
183Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001090Tôn giáo (10 TTHC) 3
184Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã1.001098Tôn giáo (10 TTHC) 3
185Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001156Tôn giáo (10 TTHC) 2
186Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc1.001167Tôn giáo (10 TTHC) 3
187Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2.001255Lĩnh Vực: Nuôi con nuôi2
188Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi1.003005Lĩnh Vực: Nuôi con nuôi2
189Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2.001263Lĩnh Vực: Nuôi con nuôi2
190Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2.001457Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật2
191Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật3
192Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở2
193Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (01 TT)2
194Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964lao động, tiên lương, quan hệ lao động (01 TT)2
195Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908Lĩnh vực : Chứng thực2
196Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815Lĩnh vực : Chứng thực1
197Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2.000884Lĩnh vực : Chứng thực2
198Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913Lĩnh vực : Chứng thực1
199Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927Lĩnh vực : Chứng thực2
200Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406Lĩnh vực : Chứng thực2

Người tốt, việc tốt