Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
121
Tuần này:
482
Tháng này:
2067
Tất cả:
132667

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
201Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2.000942Lĩnh vực : Chứng thực2
202Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2.001035Lĩnh vực : Chứng thực2
203Thủ tục chứng thực di chúc2.001019Lĩnh vực : Chứng thực2
204Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở2.001009Lĩnh vực : Chứng thực2
205Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản2.001016Lĩnh vực : Chứng thực2
206Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2.000635Lĩnh vực : Hộ Tịch3
207Thủ tục đăng ký giám hộ1.004837Lĩnh vực : Hộ Tịch2
208Thủ tục đăng ký lại khai sinh1.004884Lĩnh vực : Hộ Tịch2
209Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746Lĩnh vực : Hộ Tịch2
210Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ1.004837Lĩnh vực : Hộ Tịch2
211Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch1.004859Lĩnh vực : Hộ Tịch2
212Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1.004873Lĩnh vực : Hộ Tịch3
213Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.004827Lĩnh vực : Hộ Tịch2
214Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1.004772Lĩnh vực : Hộ Tịch2
215Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
216Đăng ký lại khai tử1.005461.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
217Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000080.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
218Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000094.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
219Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000110.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
220Thủ tục đăng ký khai tử lưu động1.000419.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
221Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động1.000593.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
222Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động1.003583.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
223Thủ tục đăng ký khai tử1.000656.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
224Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con1.000689.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
225Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con1.001022.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2

Người tốt, việc tốt