Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
22
Tuần này:
48
Tháng này:
216
Tất cả:
174316

Ý kiến thăm dò

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Ngày 12/01/2023 16:25:34

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022; Phát động phong trào thi đua năm 2023

UBND XÃ VẠN THẮNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐ–KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐTĐKT Vạn Thắng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào Thi đua – Công tác Khen thưởng năm 2022

Phương hướng, nhiệm vụ phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng năm 2023


PHẦN THỨ NHẤT

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Về khó khăn

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân nói chung, cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện, xã nhà cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành và mọi nguồn lực đều tập trung ưu tiên cho phòng chống dịch; giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, trong khi sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, gây bất lợi cho người nông dân, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân cũng như ảnh hưởng đến phong trào Thi đua Khen thưởng của địa phương.

2. Về thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, Sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và sự nổ lực của nhân dân trong xã. Phong trào Thi đua năm 2022 của xã nhà đạt được kết quả chủ yếu sau đây.

Kết quả phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022; Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017.

Trong năm qua xã nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng Bộ xã, Khóa XXVIII, Nhiệm kỳ 2020–2025; và phong trào thi đua học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, phong trào thi đua duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí về Vệ sinh ATTP; duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, xây dựng các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi...

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, sự kết hợp của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát và cụ thể; sự phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân trong xã là yếu tố Quyết định để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của xã nhà có sự chuyển biến mạnh mẽ.

I. Những kết quả chủ yếu của Phong trào Thi đua năm 2022

1. Phong trào Thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mùa vụ.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, huy động sức đóng góp của nhân dân, để có nguồn lực đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Vì vậy: Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 1.007 ha, đạt 96,7% kế hoạch, trong đó diện tích cấy lúa 740 ha, đạt 100% so với CK và so với kế hoạch, năng xuất bình quân cả năm 61 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 4.829 tấn, đạt 107,3% kế hoạch, tăng 7,3% KH năm.

Chăn nuôi được duy trì và phát triển: Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 330 con, bằng 75% so với CK; và đạt 62,14% KH năm; Đàn lợn 2.094 con, bằng 95,18% so với CK; và đạt 65% KH năm; Đàn gia cầm 76.577 con, đạt 102,16% so với CK và đạt 98% KH năm.

Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại được duy trì, công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y được quan tâm. Toàn xã có trên 11 khu trang trại và trên 20 gia trại, các trang trại đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí mới. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, được thực hiện tốt; trong năm không có dịch bệnh xảy ra.

Phong trào phát triển kinh tế trên lĩnh vực lâm nghiệp với diện tích 112,9 ha rừng ở hai thôn: Tân Sơn và Nhuệ Thôn, các hộ dân có đất trồng rừng, đều làm tốt khâu chăm sóc và bảo vệ, trong năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép.

Phong trào nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tiếp tục được đầu tư và mở rộng diện tích, sản lượng nuôi, khai thác và đánh bắt thuỷ sản tăng hơn so với cùng kỳ 2021.

Giá trị thu nhập ngành Nông nghiệp đạt 67,8 tỷ đồng, đạt 97,7% KH năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua đã được phát động rộng rải trong nhân dân như: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nhiều thôn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, vùng quy hoạch rau an toàn được mở rộng và đầu tư hạ tầng để phục vụ sản xuất các loại cây rau mầu ngắn ngày cho năng xuất, chất lượng và hiệu quả; lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản đem lại hiệu quả cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, gieo trồng lúa lai đem lại năng xuất cao là thôn: Qùy Thắng; Lăng Thôn; Quyết Thắng…Trong phong trào sản xuất vụ đông đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là thôn: Qùy Thắng, Lăng thôn…Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như gia đình Ông Lê Văn Công – thôn Qùy Thắng, gia đình Ông Hồ Sỹ Thọ - Thôn Quyết Thắng và gia đình bà Đặng Thị Sen - thôn Lăng Thôn...

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực sản xuất TTCN, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại và thu khác đem lại những hiệu quả đáng khích lệ.

Các doanh nghiệp, người dân đã sớm thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Doanh nghiệp và các hộ dân đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất; trong năm đã thành lập mới được 03 doanh nghiệp ( đạt 150% chỉ tiêu huyện giao ); Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 118 tỷ đồng. Giá trị sản xuất từ các ngành nghề, TTCN-CNXD đạt 281,1 tỷ đồng, đạt 112,9% so với cùng kỳ và đạt 101,2% KH năm. Thu nhập trên lĩnh vực TTCN-CN-XD đạt 178,4 tỷ đồng, đạt 113,3% so với cùng kỳ.

Các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, đã nhanh chóng trở lại hoạt động, sản phẩm dịch vụ và hàng hóa bán lẻ tăng nhanh. Giá trị sản xuất từ nghành DVTM đạt 203,6 tỷ đồng; đạt 126% so với cùng kỳ và đạt 106% KH năm; Thu nhập từ DVTM đạt 145 tỷ đồng; đạt 117,8% so với CK và đạt 101% KH năm.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 16,5%, đạt 100% KH năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; dịch vụ thương mại, Năm 2022 Nông - lâm - thủy sản chiếm:17,3%; Công nghiệp - xây dựng chiếm: 45,6%, Dịch vụ - Thương mại chiếm: 37,1%.

Trên lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng nổi bật trong năm qua là các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, " Năng xuất, chất lượng, hiệu quả"...các phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực chủ động, khắc phục khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhiều thôn duy trì được ngành nghề truyền thống về đan lát như thôn: Tân Sơn, Làng nghề hương bài thôn Quyết Thắng đã thành lập Hợp tác xã Hương bài, tạo được công ăn, việc làm tăng thu nhập cho gia đình và cho các xã viên HTX; Các thôn có tuyến Quốc lộ 45 đi qua địa bàn tiếp tục duy trì các nghề công nghiệp, xây dựng đạt hiệu quả cao như thôn: Quyết Thắng, Giản Hiền, Phố Mới, Ban Thọ; Đông Tài...các hộ gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng như gia đình ông Nguyễn Văn Dân, ông Ngô Thọ Biên.....thôn Quyết Thắng, ông: Hoàng Văn Nam, ông Lê Thế Thú thôn Giản Hiền, Ông Phạm Thanh Văn thôn Phố Mới, Ông Nguyễn Văn Lượng thôn Ban Thọ..... Mô hình phân viên nén dúi sâu của HTXDVNN và hộ Trần Công Thắng thôn Quyết Thắng tiếp tục được duy trì và phát huy có hiệu quả.

Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, khó khăn của suy thoái kinh tế, giá cả vật tư tăng cao, để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng lên những công trình, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, công ty và người lao động. Tiêu biểu trong phong trào là Công ty may xuất nhập khẩu Bình Minh, công ty may Kim Anh…

Trên lĩnh vực dịch vụ thương mại, các phong trào thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận tải là các thôn có Quốc lộ 45 đi qua, tận dụng lợi thế cận lộ để mở mang thêm các ngành, nghề dịch vụ, thương mại, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh...Những thành tích đạt được trên lĩnh vực Kinh tế là rất đáng trân trọng.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ những người nông dân, công nhân kỷ thuật, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các thôn, cán bộ quản lý trong năm qua đã vươn lên, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hăng say lao động trên các công trình, nhà máy, một nắng hai sương trên các cánh đồng, trang trại làm nên những mùa vàng bội thu.

2. Phong trào Thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới và Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được phát động rộng khắp góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu và xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân; Các chỉ tiêu với các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành, đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp để đạt tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023; 100% các thôn lập Ban phát triển thôn để tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng và phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh. Các thôn tổ chức thi công, mở rộng, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh tiêu nước, đảm bảo giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, tổ chức tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng, phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, để làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư, đảm bảo sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Tiêu biểu trong phong trào xây dựng để hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu là thôn: Qùy Thắng, thôn Lăng Thôn, thôn Tân Sơn, thôn Ban Thọ, thôn Nhuệ Thôn, thôn Đông Tài và thôn Phố Mới; Trong phong trào tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng là thôn Giản Hiền, thôn Ban Thọ…

2.1. Phong trào thi đua của các Bộ phận, công chức chuyên môn trong công tác tham mưu, để UBND và Chủ tịch UBND xã, tổ chức chỉ đạo, điều hành góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Trong năm các bộ phận, cán bộ, các công chức chuyên môn thực hiện tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực được giao, góp phần trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương. Bộ phận Tài chính - Ngân sách đã tham mưu tốt cho UBND trong khai thác và tận dụng các nguồn thu. Thực hiện thu đúng, thu vượt kế hoạch; Chi đảm bảo cho đầu tư phát triển, cho hoạt động của bộ máy và các chương trình mục tiêu.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/12/2022: 21.846.358.990 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 15/12/2022: 19.453.530.600 đồng.

- Kết dư ngân sách: 101.429.495 đồng.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp cho tập thể và Nhà nước.

3. Phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

Trong năm qua ngành giáo dục xã nhà thi đua đảm bảo chất lượng, dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục Mầm Non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập THCS được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được quan tâm thường xuyên; tham gia các hội thi tại huyện và tỉnh đạt kết quả tốt. Ba nhà trường duy trì tốt chất lượng Trường chuẩn Quốc gia; thầy và trò các nhà trường đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022 với chất lượng cao.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022, tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, đạt trên 98%, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,5%, giáo dục mũi nhọn đạt trên 75%, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 29 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn 45,7%.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt " ở Trường Mầm Non như cô: NguyễnThị Thủy; Trường Tiểu học: cô Lê Thị Phương;Trường THCS thầy Trần Đức Hiếu…đã nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng Làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ, rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc và phát triển, số gia đình văn hóa năm 2022 đạt trên 96%, tăng 0,1% so với CK và so với kế hoạch năm; 100% các cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn, làng được công nhận và công nhận lại cơ quan, đơn vị, thôn làng văn hóa. Xã được công nhận lại xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới, giai đoạn 2018-2022

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, đảm bảo trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Người cao tuổi.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh. ( Trừ thời gian phòng, chống dịch Covid-19). Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Chú trong công tác tuyên truyền Phòng, chống dịch Covid-19 ở những tháng đầu năm và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng như công tác sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2022. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao, gia đình thể thao ngày càng cao thể hiện sự văn minh của xã hội đã và đang phát triển, câu lạc bộ thể dục, thể thao và bóng chuyền hơi của Hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác " Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền". Thực hiện tốt 12 điều y đức, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, Các phong trào " Uống nước, nhớ nguồn" "đền ơn, đáp nghĩa "chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng thương bệnh binh đảm bảo chất lượng, và giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn năm, để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2023 hộ nghèo chiếm tỷ lệ: 1,34%; hộ cận nghèo còn 2,87%. Công tác chính sách xã hội được coi trọng, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng BTXH được quan tâm đúng mức. Dịch vụ Bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển nhanh, xã có điểm Bưu điện văn hóa, thực hiện công tác dịch vụ Bưu chính viễn thông, Dịch vụ chi trả BHXH, chi trả BTXH.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực hoạt động từ thiện, nhân đạo của tổ chức công đoàn và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù như: Hội chử thập đỏ trong phong trào Hiến máu tình nguyện đạt 106% chỉ tiêu giao, phong trào quyên góp “quỷ nhân đạo” với số tiên 19.900.000đ; Hội người cao tuổi trong phong trào thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, trong phong trào phối hợp, vận động, trao quà Tết, quà cho học sinh khuyết tật có thành tích trong học tập; Hội Khuyến học, trong phong trào khuyến học, khuyến tài; Hội nạn nhân chất độc da cam, trong phong trào thăm hỏi động viên, hội viên khi ốm đau; Hội làm vườn và trang trại trong phong trào cung cấp cây, con giống để hội viên và nhân dân mở rộng diện tích cải tạo vườn tạp; Hội Cựu Thanh niên xung; Hội Cựu giáo chức phong trào xây dựng quỹ hội và phát triển hội viên.

Năm 2022 trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù đã tích cực thi đua trên các phong trào phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tận tụy vì lớp lớp học sinh thân yêu, những y sỹ, đã tận tình, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các tổ chức hội đặc thù, cũng như các cá nhân và nhân dân trong xã với tinh thần, " Lá lành, đùm lá rách" với tình thương và trách nhiệm đã làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

4. Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tại địa phương với những nội dung" Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện", đã có tác dụng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nghiêm túc. Phong trào thi đua " Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ", Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang đã được lực lượng (Công an xã và Lực lượng BCH quân sự xã ) và toàn dân tích cực tham gia. Lực lượng vũ trang xã nhà trong năm qua thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ thành công các ngày lễ, ngày nghỉ và các sự kiện trọng đại của địa phương; giao đủ thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ cho đơn vị nhận quân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Chất lượng trong việc giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo giải quyết những vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua là Ban chỉ huy quân sự xã và lực công an xã.

Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo ANTT của xã, các đồng chí thuộc Trung đội dân quân cơ động và một số đồng chí thôn đội trưởng ở các thôn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng công an xã đã chủ động chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

4. Phong trào thi đua trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, tiếp tục duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bền vững thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào thi đua của MTTQ trong việc phối hợp vận động, quyên góp kinh phí để lắp đặt hệ thống cammera an ninh thực hiện quy trình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ các họp HĐND; Phong trào thi đua vận động quyên góp quỹ “ Ngày vì người nghèo”;Hội Phụ nữ duy trì và thành lập các mô hình Nhà sạch, vườn đẹp, mô hình 05 không, ba sạch; Hội CCB tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường; Hội nông dân trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Đoàn thanh niên trong phong trào xung kích phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong phong trào tuyên truyền, vận động, quyên góp mua sắm trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí tại khuôn viên nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.

Tiêu biểu là phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong đội ngũ cán bộ, công chức; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Thanh niên xung kích phát triển Kinh tế - xã hội” của Đoàn thanh niên, “ Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống hội viên” của Hội Phụ nữ “Phát huy truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh xã nhà; “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo” năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua. Những thành tích đạt được của cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội là rất to lớn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương MTTQ và các tổ chưc đoàn thể, các thôn trong xã, các cán bộ, công chức chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất những chính sách, giải pháp trong việc chỉ đạo sản xuất, thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn lực cùng địa phương, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã nhà. Biểu dương các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu trên.

II Công tác Khen thưởng

Năm 2022 Đảng bộ xã Đề nghị BTV Huyện ủy Nông Cống tặng giấy khen cho 02 cá nhân Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ, 05 năm ( giai đoạn 2018-2022 ). Tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biêu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Chính quyền Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nông Cống tặng giấy khen cho 02 tập thể; 03 cá nhân; Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện trở lên khen thưởng.

Năm 2022 Chủ tịch UBND xã khen thưởng đột xuất cho 01 cá nhân là giáo viên trường THCS và biểu dương tinh thần nêu gương sáng của 01 cá nhân là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Qùy Thắng trong việc bắt được của rơi trả người đánh mất. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2022, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 16 Tập thể, và 31 cá nhân. Những thành tích trên của các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng–an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện mà đại hội Đảng Bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

III. Những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm qua còn có những tồn tại, hạn chế đó là:

Phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, giữa các thôn trong xã, một số lĩnh vực và một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng. Chưa phát huy được tinh thần thi đua ở từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị để tạo thành phong trào thi đua, sôi nổi, sâu rộng của cả cộng đồng. Phong trào thi đua ở một số lĩnh vực chưa toàn diện. Công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên. Công tác xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu chưa được các tổ chức, các đơn vị, các thôn, làng chú trọng. Sự phối hợp giữa các ngành, các cơ quan, các thôn trong chỉ đạo và tổ chức các phong trào Thi đua, có lúc, có nơi, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023

I. Mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua- khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, với tinh thần“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn các hoạt động của các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà lần thứ XXVIII, trong đó, tập trung thi đua, phấn đấu ở một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để từng bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị tăng trưởng của các ngành kinh tế gồm: “ Nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại”. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao 12%. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy hơn nữa các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới Kiểu mẫu. Thường xuyên quan tâm, giữ vững và phát huy và nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí đã đạt được về vệ sinh ATTP trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính sách đối với người có công. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó chú trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tâm đến chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng Trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng các Trường trên địa bàn xã, đều đạt Trường kiểu mẫu. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn cộng đồng học tập, xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nghiên cứu, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động tự thiện, nhân đạo”...,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại hình tội phạm, TNXH. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; áp dụng hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Thực hiện tốt phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần Tỉnh Thanh Hóa ( gọi tắt TDoffice ) đối với toàn bộ các thủ tục hành chính thông thường ( trừ các văn bản có tính chất chỉ mức độ mật... trên các lĩnh vực theo quy định ). Triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, phấn đấu dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước được nhanh chóng, kịp thời; triệt để, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trọng tâm là làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập Phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”.“Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”;“Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện” thực hiện tốt “Phong trào dân vận khéo”

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Chính quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các thôn trong xã. Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị do địa phương thực hiện và quản lý.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế đạt: 648,3 tỷ đồng. Trong đó: NLTS 107,5 tỷ đồng (tăng 5,3%); CN-XD đạt 333,1 tỷ đồng ( tăng18,5%); DVTM đạt 243,7 tỷ đồng ( tăng 19,7%). Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt 16,5% ; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt quy thóc đạt 4.600 tấn.

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung trên 30ha, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

- Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác đạt trên:103 triệu đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động 98%

- Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng bình quân 10%.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% vượt dự toán huyện giao.

- Phấn đấu thành lập mới 03 công ty, doanh nghiệp, HTX.

- Tạo việc làm mới cho 100 lao động trở lên.

1.2. Về xây dựng Nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Phấn đấu có ít nhất 02 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh.

1.3. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 95%

- Giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2022.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt 98%

- Duy trì chất lượng chuẩn quốc gia về y tế và 03 nhà trường

- Tăng dân số tự nhiện giữ ở mức dưới 0,7%

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 96% trở lên.

- Giảm 0,5% trẻ em suy dinh dưỡng so với năm 2022

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%

- Nâng tỷ lệ hộ dân có 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn lên 92%

- Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 95%.

1.4. Về quốc phòng - an ninh

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

III. Các biện pháp Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các trường, trạm và Trưởng thôn của các thôn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và định hướng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, điều hành của UBND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và học tập “Phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của địa phương, nhằm vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình thi đua phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Công chức Văn hoá –xã hội phối hợp với các cơ quan, các bộ phận liên quan và các thôn trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, VH-XH;QP-AN; và phòng, chống dịch bệnh trong năm 2023, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã và Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Công chức Văn Phòng UBND xã (cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT ) theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Tham mưu cho UBND, Hội đồng TĐKT của xã các nội dung liên quan, đánh giá, sơ kết, tổng kết; đồng thời tham mưu biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, quản lý Nhà nước của Chính quyền; Phối kết hợp chặt chẽ của Mặt rận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng năm 2022, là năm có nhiều những sự việc xảy ra về tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân xã nhà nói riêng, đồng thời cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường,ở những tháng đầu năm; mặc dù vậy, Phong trào thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, điều hành cương quyết của Chính quyền, sự Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội trên địa bàn; Quê hương Vạn Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới; Với quyết tâm cao chúng ta tin tưởng rằng phong trào Thi đua của xã nhà, sẽ được “ Nâng lên tầm cao mới ”. Để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Tiếp tục xây dựng cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và duy trì, phát triển, nâng cao các nhóm tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được trên quê hương Vạn Thắng.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- HĐTĐ huyện ( Báo cáo );

- Cụm thi đua số 2 ( Báo cáo );

- TTĐảng ủy,TTHĐND,UBND;( Đã Ký )

- Thành viên HĐTĐKT của xã;

- Các đơn vị, thôn, phố;

- Lưu: HĐTĐ của xã.

Châu Hồng Tuấn

Tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Đăng lúc: 12/01/2023 16:25:34 (GMT+7)

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022; Phát động phong trào thi đua năm 2023

UBND XÃ VẠN THẮNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐ–KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐTĐKT Vạn Thắng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào Thi đua – Công tác Khen thưởng năm 2022

Phương hướng, nhiệm vụ phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng năm 2023


PHẦN THỨ NHẤT

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Về khó khăn

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân nói chung, cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện, xã nhà cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành và mọi nguồn lực đều tập trung ưu tiên cho phòng chống dịch; giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, trong khi sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, gây bất lợi cho người nông dân, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân cũng như ảnh hưởng đến phong trào Thi đua Khen thưởng của địa phương.

2. Về thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, Sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và sự nổ lực của nhân dân trong xã. Phong trào Thi đua năm 2022 của xã nhà đạt được kết quả chủ yếu sau đây.

Kết quả phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022; Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017.

Trong năm qua xã nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng Bộ xã, Khóa XXVIII, Nhiệm kỳ 2020–2025; và phong trào thi đua học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, phong trào thi đua duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí về Vệ sinh ATTP; duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, xây dựng các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi...

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, sự kết hợp của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát và cụ thể; sự phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân trong xã là yếu tố Quyết định để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của xã nhà có sự chuyển biến mạnh mẽ.

I. Những kết quả chủ yếu của Phong trào Thi đua năm 2022

1. Phong trào Thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mùa vụ.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, huy động sức đóng góp của nhân dân, để có nguồn lực đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Vì vậy: Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 1.007 ha, đạt 96,7% kế hoạch, trong đó diện tích cấy lúa 740 ha, đạt 100% so với CK và so với kế hoạch, năng xuất bình quân cả năm 61 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 4.829 tấn, đạt 107,3% kế hoạch, tăng 7,3% KH năm.

Chăn nuôi được duy trì và phát triển: Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 330 con, bằng 75% so với CK; và đạt 62,14% KH năm; Đàn lợn 2.094 con, bằng 95,18% so với CK; và đạt 65% KH năm; Đàn gia cầm 76.577 con, đạt 102,16% so với CK và đạt 98% KH năm.

Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại được duy trì, công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y được quan tâm. Toàn xã có trên 11 khu trang trại và trên 20 gia trại, các trang trại đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí mới. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, được thực hiện tốt; trong năm không có dịch bệnh xảy ra.

Phong trào phát triển kinh tế trên lĩnh vực lâm nghiệp với diện tích 112,9 ha rừng ở hai thôn: Tân Sơn và Nhuệ Thôn, các hộ dân có đất trồng rừng, đều làm tốt khâu chăm sóc và bảo vệ, trong năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép.

Phong trào nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tiếp tục được đầu tư và mở rộng diện tích, sản lượng nuôi, khai thác và đánh bắt thuỷ sản tăng hơn so với cùng kỳ 2021.

Giá trị thu nhập ngành Nông nghiệp đạt 67,8 tỷ đồng, đạt 97,7% KH năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua đã được phát động rộng rải trong nhân dân như: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nhiều thôn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, vùng quy hoạch rau an toàn được mở rộng và đầu tư hạ tầng để phục vụ sản xuất các loại cây rau mầu ngắn ngày cho năng xuất, chất lượng và hiệu quả; lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản đem lại hiệu quả cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, gieo trồng lúa lai đem lại năng xuất cao là thôn: Qùy Thắng; Lăng Thôn; Quyết Thắng…Trong phong trào sản xuất vụ đông đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là thôn: Qùy Thắng, Lăng thôn…Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như gia đình Ông Lê Văn Công – thôn Qùy Thắng, gia đình Ông Hồ Sỹ Thọ - Thôn Quyết Thắng và gia đình bà Đặng Thị Sen - thôn Lăng Thôn...

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực sản xuất TTCN, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại và thu khác đem lại những hiệu quả đáng khích lệ.

Các doanh nghiệp, người dân đã sớm thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Doanh nghiệp và các hộ dân đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất; trong năm đã thành lập mới được 03 doanh nghiệp ( đạt 150% chỉ tiêu huyện giao ); Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 118 tỷ đồng. Giá trị sản xuất từ các ngành nghề, TTCN-CNXD đạt 281,1 tỷ đồng, đạt 112,9% so với cùng kỳ và đạt 101,2% KH năm. Thu nhập trên lĩnh vực TTCN-CN-XD đạt 178,4 tỷ đồng, đạt 113,3% so với cùng kỳ.

Các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, đã nhanh chóng trở lại hoạt động, sản phẩm dịch vụ và hàng hóa bán lẻ tăng nhanh. Giá trị sản xuất từ nghành DVTM đạt 203,6 tỷ đồng; đạt 126% so với cùng kỳ và đạt 106% KH năm; Thu nhập từ DVTM đạt 145 tỷ đồng; đạt 117,8% so với CK và đạt 101% KH năm.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 16,5%, đạt 100% KH năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; dịch vụ thương mại, Năm 2022 Nông - lâm - thủy sản chiếm:17,3%; Công nghiệp - xây dựng chiếm: 45,6%, Dịch vụ - Thương mại chiếm: 37,1%.

Trên lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng nổi bật trong năm qua là các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, " Năng xuất, chất lượng, hiệu quả"...các phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực chủ động, khắc phục khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhiều thôn duy trì được ngành nghề truyền thống về đan lát như thôn: Tân Sơn, Làng nghề hương bài thôn Quyết Thắng đã thành lập Hợp tác xã Hương bài, tạo được công ăn, việc làm tăng thu nhập cho gia đình và cho các xã viên HTX; Các thôn có tuyến Quốc lộ 45 đi qua địa bàn tiếp tục duy trì các nghề công nghiệp, xây dựng đạt hiệu quả cao như thôn: Quyết Thắng, Giản Hiền, Phố Mới, Ban Thọ; Đông Tài...các hộ gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng như gia đình ông Nguyễn Văn Dân, ông Ngô Thọ Biên.....thôn Quyết Thắng, ông: Hoàng Văn Nam, ông Lê Thế Thú thôn Giản Hiền, Ông Phạm Thanh Văn thôn Phố Mới, Ông Nguyễn Văn Lượng thôn Ban Thọ..... Mô hình phân viên nén dúi sâu của HTXDVNN và hộ Trần Công Thắng thôn Quyết Thắng tiếp tục được duy trì và phát huy có hiệu quả.

Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, khó khăn của suy thoái kinh tế, giá cả vật tư tăng cao, để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng lên những công trình, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, công ty và người lao động. Tiêu biểu trong phong trào là Công ty may xuất nhập khẩu Bình Minh, công ty may Kim Anh…

Trên lĩnh vực dịch vụ thương mại, các phong trào thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận tải là các thôn có Quốc lộ 45 đi qua, tận dụng lợi thế cận lộ để mở mang thêm các ngành, nghề dịch vụ, thương mại, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh...Những thành tích đạt được trên lĩnh vực Kinh tế là rất đáng trân trọng.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ những người nông dân, công nhân kỷ thuật, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các thôn, cán bộ quản lý trong năm qua đã vươn lên, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hăng say lao động trên các công trình, nhà máy, một nắng hai sương trên các cánh đồng, trang trại làm nên những mùa vàng bội thu.

2. Phong trào Thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới và Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được phát động rộng khắp góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu và xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân; Các chỉ tiêu với các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành, đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp để đạt tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023; 100% các thôn lập Ban phát triển thôn để tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng và phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh. Các thôn tổ chức thi công, mở rộng, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh tiêu nước, đảm bảo giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, tổ chức tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng, phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, để làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư, đảm bảo sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Tiêu biểu trong phong trào xây dựng để hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu là thôn: Qùy Thắng, thôn Lăng Thôn, thôn Tân Sơn, thôn Ban Thọ, thôn Nhuệ Thôn, thôn Đông Tài và thôn Phố Mới; Trong phong trào tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng là thôn Giản Hiền, thôn Ban Thọ…

2.1. Phong trào thi đua của các Bộ phận, công chức chuyên môn trong công tác tham mưu, để UBND và Chủ tịch UBND xã, tổ chức chỉ đạo, điều hành góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Trong năm các bộ phận, cán bộ, các công chức chuyên môn thực hiện tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực được giao, góp phần trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương. Bộ phận Tài chính - Ngân sách đã tham mưu tốt cho UBND trong khai thác và tận dụng các nguồn thu. Thực hiện thu đúng, thu vượt kế hoạch; Chi đảm bảo cho đầu tư phát triển, cho hoạt động của bộ máy và các chương trình mục tiêu.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/12/2022: 21.846.358.990 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 15/12/2022: 19.453.530.600 đồng.

- Kết dư ngân sách: 101.429.495 đồng.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp cho tập thể và Nhà nước.

3. Phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

Trong năm qua ngành giáo dục xã nhà thi đua đảm bảo chất lượng, dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục Mầm Non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập THCS được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được quan tâm thường xuyên; tham gia các hội thi tại huyện và tỉnh đạt kết quả tốt. Ba nhà trường duy trì tốt chất lượng Trường chuẩn Quốc gia; thầy và trò các nhà trường đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022 với chất lượng cao.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022, tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, đạt trên 98%, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,5%, giáo dục mũi nhọn đạt trên 75%, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 29 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn 45,7%.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt " ở Trường Mầm Non như cô: NguyễnThị Thủy; Trường Tiểu học: cô Lê Thị Phương;Trường THCS thầy Trần Đức Hiếu…đã nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng Làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ, rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc và phát triển, số gia đình văn hóa năm 2022 đạt trên 96%, tăng 0,1% so với CK và so với kế hoạch năm; 100% các cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn, làng được công nhận và công nhận lại cơ quan, đơn vị, thôn làng văn hóa. Xã được công nhận lại xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới, giai đoạn 2018-2022

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, đảm bảo trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Người cao tuổi.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh. ( Trừ thời gian phòng, chống dịch Covid-19). Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Chú trong công tác tuyên truyền Phòng, chống dịch Covid-19 ở những tháng đầu năm và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng như công tác sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2022. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao, gia đình thể thao ngày càng cao thể hiện sự văn minh của xã hội đã và đang phát triển, câu lạc bộ thể dục, thể thao và bóng chuyền hơi của Hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác " Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền". Thực hiện tốt 12 điều y đức, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, Các phong trào " Uống nước, nhớ nguồn" "đền ơn, đáp nghĩa "chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng thương bệnh binh đảm bảo chất lượng, và giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn năm, để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2023 hộ nghèo chiếm tỷ lệ: 1,34%; hộ cận nghèo còn 2,87%. Công tác chính sách xã hội được coi trọng, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng BTXH được quan tâm đúng mức. Dịch vụ Bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển nhanh, xã có điểm Bưu điện văn hóa, thực hiện công tác dịch vụ Bưu chính viễn thông, Dịch vụ chi trả BHXH, chi trả BTXH.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực hoạt động từ thiện, nhân đạo của tổ chức công đoàn và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù như: Hội chử thập đỏ trong phong trào Hiến máu tình nguyện đạt 106% chỉ tiêu giao, phong trào quyên góp “quỷ nhân đạo” với số tiên 19.900.000đ; Hội người cao tuổi trong phong trào thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, trong phong trào phối hợp, vận động, trao quà Tết, quà cho học sinh khuyết tật có thành tích trong học tập; Hội Khuyến học, trong phong trào khuyến học, khuyến tài; Hội nạn nhân chất độc da cam, trong phong trào thăm hỏi động viên, hội viên khi ốm đau; Hội làm vườn và trang trại trong phong trào cung cấp cây, con giống để hội viên và nhân dân mở rộng diện tích cải tạo vườn tạp; Hội Cựu Thanh niên xung; Hội Cựu giáo chức phong trào xây dựng quỹ hội và phát triển hội viên.

Năm 2022 trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù đã tích cực thi đua trên các phong trào phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tận tụy vì lớp lớp học sinh thân yêu, những y sỹ, đã tận tình, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các tổ chức hội đặc thù, cũng như các cá nhân và nhân dân trong xã với tinh thần, " Lá lành, đùm lá rách" với tình thương và trách nhiệm đã làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

4. Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tại địa phương với những nội dung" Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện", đã có tác dụng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nghiêm túc. Phong trào thi đua " Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ", Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang đã được lực lượng (Công an xã và Lực lượng BCH quân sự xã ) và toàn dân tích cực tham gia. Lực lượng vũ trang xã nhà trong năm qua thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ thành công các ngày lễ, ngày nghỉ và các sự kiện trọng đại của địa phương; giao đủ thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ cho đơn vị nhận quân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Chất lượng trong việc giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo giải quyết những vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua là Ban chỉ huy quân sự xã và lực công an xã.

Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo ANTT của xã, các đồng chí thuộc Trung đội dân quân cơ động và một số đồng chí thôn đội trưởng ở các thôn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng công an xã đã chủ động chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

4. Phong trào thi đua trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, tiếp tục duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bền vững thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào thi đua của MTTQ trong việc phối hợp vận động, quyên góp kinh phí để lắp đặt hệ thống cammera an ninh thực hiện quy trình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ các họp HĐND; Phong trào thi đua vận động quyên góp quỹ “ Ngày vì người nghèo”;Hội Phụ nữ duy trì và thành lập các mô hình Nhà sạch, vườn đẹp, mô hình 05 không, ba sạch; Hội CCB tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường; Hội nông dân trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Đoàn thanh niên trong phong trào xung kích phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong phong trào tuyên truyền, vận động, quyên góp mua sắm trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí tại khuôn viên nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.

Tiêu biểu là phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong đội ngũ cán bộ, công chức; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Thanh niên xung kích phát triển Kinh tế - xã hội” của Đoàn thanh niên, “ Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống hội viên” của Hội Phụ nữ “Phát huy truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh xã nhà; “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo” năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua. Những thành tích đạt được của cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội là rất to lớn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương MTTQ và các tổ chưc đoàn thể, các thôn trong xã, các cán bộ, công chức chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất những chính sách, giải pháp trong việc chỉ đạo sản xuất, thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn lực cùng địa phương, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã nhà. Biểu dương các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu trên.

II Công tác Khen thưởng

Năm 2022 Đảng bộ xã Đề nghị BTV Huyện ủy Nông Cống tặng giấy khen cho 02 cá nhân Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ, 05 năm ( giai đoạn 2018-2022 ). Tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biêu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Chính quyền Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nông Cống tặng giấy khen cho 02 tập thể; 03 cá nhân; Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện trở lên khen thưởng.

Năm 2022 Chủ tịch UBND xã khen thưởng đột xuất cho 01 cá nhân là giáo viên trường THCS và biểu dương tinh thần nêu gương sáng của 01 cá nhân là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Qùy Thắng trong việc bắt được của rơi trả người đánh mất. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2022, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 16 Tập thể, và 31 cá nhân. Những thành tích trên của các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng–an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện mà đại hội Đảng Bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

III. Những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm qua còn có những tồn tại, hạn chế đó là:

Phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, giữa các thôn trong xã, một số lĩnh vực và một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng. Chưa phát huy được tinh thần thi đua ở từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị để tạo thành phong trào thi đua, sôi nổi, sâu rộng của cả cộng đồng. Phong trào thi đua ở một số lĩnh vực chưa toàn diện. Công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên. Công tác xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu chưa được các tổ chức, các đơn vị, các thôn, làng chú trọng. Sự phối hợp giữa các ngành, các cơ quan, các thôn trong chỉ đạo và tổ chức các phong trào Thi đua, có lúc, có nơi, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023

I. Mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua- khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, với tinh thần“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn các hoạt động của các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà lần thứ XXVIII, trong đó, tập trung thi đua, phấn đấu ở một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để từng bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị tăng trưởng của các ngành kinh tế gồm: “ Nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại”. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao 12%. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy hơn nữa các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới Kiểu mẫu. Thường xuyên quan tâm, giữ vững và phát huy và nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí đã đạt được về vệ sinh ATTP trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính sách đối với người có công. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó chú trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tâm đến chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng Trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng các Trường trên địa bàn xã, đều đạt Trường kiểu mẫu. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn cộng đồng học tập, xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nghiên cứu, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động tự thiện, nhân đạo”...,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại hình tội phạm, TNXH. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; áp dụng hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Thực hiện tốt phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần Tỉnh Thanh Hóa ( gọi tắt TDoffice ) đối với toàn bộ các thủ tục hành chính thông thường ( trừ các văn bản có tính chất chỉ mức độ mật... trên các lĩnh vực theo quy định ). Triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, phấn đấu dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước được nhanh chóng, kịp thời; triệt để, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trọng tâm là làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập Phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”.“Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”;“Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện” thực hiện tốt “Phong trào dân vận khéo”

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Chính quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các thôn trong xã. Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị do địa phương thực hiện và quản lý.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế đạt: 648,3 tỷ đồng. Trong đó: NLTS 107,5 tỷ đồng (tăng 5,3%); CN-XD đạt 333,1 tỷ đồng ( tăng18,5%); DVTM đạt 243,7 tỷ đồng ( tăng 19,7%). Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt 16,5% ; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt quy thóc đạt 4.600 tấn.

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung trên 30ha, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

- Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác đạt trên:103 triệu đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động 98%

- Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng bình quân 10%.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% vượt dự toán huyện giao.

- Phấn đấu thành lập mới 03 công ty, doanh nghiệp, HTX.

- Tạo việc làm mới cho 100 lao động trở lên.

1.2. Về xây dựng Nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Phấn đấu có ít nhất 02 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh.

1.3. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 95%

- Giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2022.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt 98%

- Duy trì chất lượng chuẩn quốc gia về y tế và 03 nhà trường

- Tăng dân số tự nhiện giữ ở mức dưới 0,7%

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 96% trở lên.

- Giảm 0,5% trẻ em suy dinh dưỡng so với năm 2022

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%

- Nâng tỷ lệ hộ dân có 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn lên 92%

- Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 95%.

1.4. Về quốc phòng - an ninh

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

III. Các biện pháp Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các trường, trạm và Trưởng thôn của các thôn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và định hướng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, điều hành của UBND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và học tập “Phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của địa phương, nhằm vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình thi đua phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Công chức Văn hoá –xã hội phối hợp với các cơ quan, các bộ phận liên quan và các thôn trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, VH-XH;QP-AN; và phòng, chống dịch bệnh trong năm 2023, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã và Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Công chức Văn Phòng UBND xã (cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT ) theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Tham mưu cho UBND, Hội đồng TĐKT của xã các nội dung liên quan, đánh giá, sơ kết, tổng kết; đồng thời tham mưu biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, quản lý Nhà nước của Chính quyền; Phối kết hợp chặt chẽ của Mặt rận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng năm 2022, là năm có nhiều những sự việc xảy ra về tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân xã nhà nói riêng, đồng thời cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường,ở những tháng đầu năm; mặc dù vậy, Phong trào thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, điều hành cương quyết của Chính quyền, sự Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội trên địa bàn; Quê hương Vạn Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới; Với quyết tâm cao chúng ta tin tưởng rằng phong trào Thi đua của xã nhà, sẽ được “ Nâng lên tầm cao mới ”. Để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Tiếp tục xây dựng cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và duy trì, phát triển, nâng cao các nhóm tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được trên quê hương Vạn Thắng.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- HĐTĐ huyện ( Báo cáo );

- Cụm thi đua số 2 ( Báo cáo );

- TTĐảng ủy,TTHĐND,UBND;( Đã Ký )

- Thành viên HĐTĐKT của xã;

- Các đơn vị, thôn, phố;

- Lưu: HĐTĐ của xã.

Châu Hồng Tuấn

Người tốt, việc tốt