Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
22
Tuần này:
109
Tháng này:
277
Tất cả:
174377

Ý kiến thăm dò

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 18/12/2022 15:25:57

Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2022. Ngay sau khi kết thức Lễ trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng; 50 năm tuổi Đảng; 45 năm tuổi Đảng; 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ được nhận huy hiệu Đảng đợt 02/9/ và đợt 07/11/2022.
Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Cháp hành Đảng bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tóm tắt Kết quả lãnh đạo về phát triển Kinh tế, văn hóa-xã hội, Quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền năm 2022

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022:
Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,QP-AN năm 2022, trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng ở những tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành và mọi nguồn lực đều tập trung ưu tiên cho phòng chống dịch; giá cả nhiên liêu,vật tư, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng cao, trong khi sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, gây bất lợi cho người nông dân, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm, giúp đỡ của huyện, sự tập trung lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, nhân dân trong xã đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất khi dịch bệnh được kiểm soát. Do đó, Kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Nông, lâm, thủy sản

Tổng diện tích gieo trồng: 1007ha; đạt 96,7% kế hoạch năm, trong đó cấy lúa:740 ha, đạt 99,4%, năng xuất lúa bình quân cả năm 61 tạ/ha; Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 69 ha, năng xuất bình quân 43 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 4.829 tấn, giảm 184,3 tấn và đạt 96,3% so với cùng kỳ, đạt 107,3% KH năm, và 186 ha các loại rau màu khác ( Tính theo hệ số lần trồng ) đều cho năng xuất, sản lượng khá; vùng rau an toàn tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm 0,5ha nhà lưới, giá trị hơn 250 Triệu đồng từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ, hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tiếp tục được quan tâm, nhiều hộ đã có thu nhập khá từ trồng cây ăn quả và kinh tế vườn hộ.

Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 330 con, bằng 75% so với CK; và đạt 62,14% KH năm; Đàn lợn 2.094 con, bằng 95,18% so với CK và đạt 65% KH năm; Đàn gia cầm 76.577 con, đạt 102,16% so với CK và đạt 98% KH năm. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, được thực hiện tốt; trong năm không có dịch bệnh xảy ra.

Đất rừng sản xuất được phủ kín 100%, các hộ dân có đất trồng rừng, đều làm tốt khâu chăm sóc và bảo vệ, trong năm không xảy ra cháy rừng và chặt phá rừng trái phép. Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tiếp tục được đầu tư và mở rộng diện tích, sản lượng nuôi, khai thác và đánh bắt thuỷ sản tăng hơn so với cùng kỳ 2021.

Tổng giá trị sản xuất trên lĩnh vực Nông nghiệp ước đạt: 99,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ và đạt 97,4% KH năm. Trong đó ngành trồng trọt: 61,3 tỷ đồng, chăn nuôi: 27,3 tỷ đồng, lâm nghiệp: 5,8 tỷ đồng; thủy sản: 5,1 tỷ đồng.

Tổng giá trị thu nhập từ ngành NLTS ước đạt 67,8 tỷ đồng, đạt 97,7% Kế hoạch năm.

Tiếp tục duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất; Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tập trung chỉ đạo, rà soát đến thời điểm hiện nay, nhiều tiêu chí NTM kiểu mẫu cơ bản được hoàn thành. Các tiêu chí chưa đạt, đang được ưu tiên đầu tư, từ nhiều nguồn lực, phấn đấu năm 2023, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng thời trên cơ sở Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; địa phương thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai đến các thôn, đến nay 100% các thôn đã thành lập Ban phát triển thôn và tổ chức rà soát lại các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2023 có thêm ít nhất 02 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh.

Tiếp tục duy trì chất lượng xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, từng bước nâng cao chất lượng các các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng chuẩn nâng cao. Kiện toàn lại các tổ giám sát cộng đồng thôn, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các bếp ăn tập thể, Chợ ATTP, các khu buôn bán tập trung, trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

1.2. Ngành nghề TTCN, CN-XD

Các doanh nghiệp, người dân đã sớm thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Doanh nghiệp và các hộ dân đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất; trong năm đã thành lập được 03 doanh nghiệp và HTX mới, đạt 150% chỉ tiêu huyện giao và đạt 60% Kế hoạch năm; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm ước đạt trên 45 tỷ đồng. Giá trị sản xuất từ các ngành nghề, TTCN-CNXD ước đạt ước đạt 281,1 tỷ đồng, đạt 112,9% so với cùng kỳ và đạt 101,2% KH năm. Thu nhập trên lĩnh vực TTCN-CN-XD ước đạt 178,4 tỷ đồng, đạt 113,3% so với cùng kỳ

. 1.3. Dịch vụ - thương mại và các nguồn thu khác

Các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, đã nhanh chóng trở lại hoạt động, sản phẩm dịch vụ và hàng hóa bán lẻ tăng nhanh. Giá trị sản xuất từ nghành DVTM ước đạt 203,6 tỷ đồng; đạt 126% so với cùng kỳ và đạt 106% KH năm; Thu nhập từ DVTM ước đạt 145 tỷ đồng; đạt 117,8% so với CK và đạt 101% KH năm. Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 16,5%.

* Cơ cấu giá trị trên các lĩnh vực kinh tế năm 2022

- Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm: 17,3%

- Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng chiếm:45,6%

- Lĩnh vực Thương mại-dịch vụ chiếm: 37,1%

Tổng thu nhập toàn xã năm 2022 đạt 571,2 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/ năm.

1.4. Thu–Chi ngân sách và hoạt động của các tổ chức tín dụng

Bộ phận Tài chính - Ngân sách đã tham mưu tốt cho UBND trong khai thác và tận dụng các nguồn thu. Trong năm thực hiện thu đúng, thu vượt kế hoạch; Chi đảm bảo cho đầu tư phát triển, cho hoạt động bộ máy và các chương trình mục tiêu.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/12/2022: 21.846.358.990 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 15/12/2022: 19.554.969.095 đồng.

- Chuyển nguồn sang năm 2023: 2.291.895.000 đồng.

Trong đó: + Chi đầu tư XDCB: 1.788.359.000 đồng

+ Chi thường xuyên: 503.039.895 đồng.

* Hoạt động của các tổ chức nhận uỷ thác nguồn vốn tín dụng có hiệu quả, tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT: 29,3 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 13,2 tỷ đồng. Nguồn vốn vay từ các Ngân hàng, các tổ chức Tài chính được sử dụng đúng mục đích, đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
2. Văn hóa-xã hội
2.1. Văn hóa-thông tin: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện trọng đại của địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động văn hóa, thể thao được khôi phục; chất lượng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được nâng cao; các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tự giác thực hiện. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2022 đạt 95,2%, tăng 0,2% kế hoạch năm; 100% các thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì, tham gia giải bóng chuyền hơi, giải cầu lông do huyện tổ chức đạt kết quả cao. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại danh hiệu “ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2018-2022. Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản của các cấp cũng như của địa phương về Chuyển đổi số và hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt, thẩm định công tác chuyển đổi số trên địa bàn theo quy định.

2.2. Lao động thương binh-xã hội: Các chính sách ASXH được quan tâm; các chế độ đối với NCC và BTXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; trong dịp tết Nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, NCC, BTXH, các đối tượng đặc biệt khó khăn 583 xuất quà bằng tiền và hiện vật. Giá trị 250.800.000đ từ ngân sách nhà nước và từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, con em thành đạt trong và ngoài địa bàn xã. Tổ chức lễ thắp nến tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng Liệt sỹ tại đài tưởng niệm của xã, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2022 ); Tỷ lệ hộ nghèo qua rà soát sơ bộ còn 1,35%, giảm 0,43% so với cùng kỳ, hộ cận nghèo còn 2,87%, giảm 0,26% so vời cùng kỳ; Tỷ lệ dân có thẻ BHYT ước đạt trên 96%.

2. 3. Y tế, dân số và Vệ sinh môi trường: Trạm y tế đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn xã được kiểm soát tốt; tổ chức tiêm phòng vácxin Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, không có trường hợp tai biến đáng tiếc xảy ra; Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chương trình tiêm chủng cho phụ nữ và trẻ em được quan tâm; Số trẻ sinh trong năm là 84 cháu, trong đó có 04 trường hợp sinh con thứ 3; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,67%; Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm; các thôn làng thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải; Hội CCB duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường.

2.4. Giáo dục và đào tạo: Ba nhà trường duy trì tốt chất lượng Trường chuẩn Quốc gia; thầy và trò các nhà trường đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022 với chất lượng cao; Kết quả năm học 2021-2022: Trường THCS học sinh có học lực từ trung bình trở lên đạt 98,62%. Trong đó học lực giỏi, đạt 8,26%; Khá 50,46%; trung bình 39,91%. Trường Tiểu học: 100% học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình Tiểu học. Học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, tiêu biểu 45,7%. Có 80 học sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên. Trường Mầm non:100% học sinh lớp 5 tuổi hoàn thành chương trình, có 30% học sinh đạt tốt và 70% học sinh đạt khá, không có học sinh trung bình và yếu kém.Cả ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và tổ chức hội nghị cán bộ,viên chức, người lao động đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng quy định của nghành, tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học tại các nhà trường.

2.5. Hoạt động của các tổ chức hội: Các tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên trong việc tiếp nhận, quyên góp, hỗ trợ cho các hộ, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội làm vườn và Hội Bảo trợ NKT &TMC tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2027, Hội Người cao tuổi tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho hội viên từ 70 tuổi trở lên, xây dựng kế hoạch tổ chức vận động quyên góp quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức thành lập mô hình CLB liên thế hệ, tham gia phong trào thể thao ( bóng chuyền hơi ) do huyện tổ chức, đạt giải nhất toàn đoàn. Hội Chử đỏ thực hiện tốt kế hoạch hiến máu tình nguyện, Kết quả đạt 106% Kế hoạch giao, thực hiện kế hoạch vận động quỹ nhân đạo, kết quả đạt 70,19%.

Các tổ chức hội hoạt động theo đúng điều lệ và tôn chỉ, mục đích của hội, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, quan tâm đến đời sống của hội viên; thực hiện tốt vai trò tổ chức thành viên của MTTQ, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn.

3. Về quốc phòng-an ninh, Cải cách hành chính- Xây dựng chính quyền

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022, với 11 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQ đạt kết quả cao, 100% dân quân tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó trên 70% đạt khá giỏi; Tham gia Hội thao do huyện tổ chức, triển khai phương án PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự sát với thực tế của địa phương; Tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và ký cam kết phối hợp với MTTQ và các đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2022; Kiện toàn Hội đồng NVQS; Hội đồng GDQP-AN, sơ kết công tác GDQP-AN; kiện toàn BCH-PCTT-TKCN-PTDS, tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2021; triển khai nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022, thực hiện tốt kế hoạch gọi khám tuyển NVQS và chuẩn bị đủ nguồn cho giao quân năm 2023; Rà soát quân nhân dự bị động viên biên chế K826; và E270; F341; Thực hiện tốt hướng dẫn của BCĐ 515 về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; Phúc tra QNDB bàn giao đơn vị nhận quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội.Tổ chức tổng kết công tác QP-AN năm 2023.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH được đảm bảo, các vụ việc vi phạm đều được xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng; công tác quản lý cư trú được thực hiện theo quy định của Luật. 9/9 thôn trên địa bàn đều đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Công tác CCHC và CCTTHC được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, tiếp tục áp dụng hệ thống ISO: 9001-2015 vào hoạt động quản Nhà nước, Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống đăng nhập một lần tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ Quản lý điều hành để thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan QLNN. Duy trì thực hiện tốt các TTHC trên hệ thống các phần mềm xử lý công việc theo đúng quy định.Tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả bầu cử đối với các ứng cử viên được cử tri lựa chọn để bầu đều đạt trên 90%.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2023

I. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-thể thao; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế đạt: 648,3 tỷ đồng. Trong đó: NLTS 107,5 tỷ đồng (tăng 5,3%); CN-XD đạt 333,1 tỷ đồng ( tăng18,5%); DVTM đạt 243,7 tỷ đồng ( tăng 19,7%). Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt 16,5% ; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt quy thóc đạt 4.600 tấn.

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung trên 30ha, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

- Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác đạt trên:103 triệu đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động 98%

- Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng bình quân 10%.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% vượt dự toán huyện giao.

- Phấn đấu thành lập mới 03 công ty, doanh nghiệp.

- Tạo việc làm qua mới cho 100 lao động.

1.2. Về xây dựng Nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Phấn đấu có ít nhất 02 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh.

1.3. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 95%

- Giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2022.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt 98%

- Duy trì chất lượng chuẩn quốc gia về y tế và 03 nhà trường

- Tăng dân số tự nhiện giữ ở mức dưới 0,7%

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 96% trở lên.

- Giảm 0,5% trẻ em suy dinh dưỡng so với năm 2022

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%

- Nâng tỷ lệ hộ dân có 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn lên 92%

- Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 95%.

1.4. Về quốc phòng - an ninh

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích quy hoạch đất đai để sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi cung ứng gắn với đảm bảo ATTP; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

- Gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ và cơ cấu giống; chăm sóc, bảo vệ, kiểm tra hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho cây lúa. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đất cho sản xuất nông nghiệp với đa dạng các loại cây trồng. Tiếp tục động viên nhân dân quy hoạch ruộng đất để sản xuất tập trung, chuyển đổi cây trồng tạo ra các vùng chuyên canh theo chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn; Tạo cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng và phát triển các tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững “mỗi xã một sản phẩm”.

- Mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Vận động các cá nhân, các hộ sản xuất có tiềm lực du nhập nghề mới, từng bước mở rộng quy mô sản xuất tiến tới thành lập các công ty, doanh nghiệp nhỏ, tạo việc làm cho lao động tại chỗ. Động viên nhân dân mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý giám sát thống nhất thu các loại thuế, quỹ, thu đúng, thu đủ, đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ hoạt động thường xuyên và phát triển kinh tế – xã hội.

- Ưu tiên các nguồn vốn cho các công trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hộị, phù hợp với xây dựng NTM kiểu mẫu, gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

2. Về Văn hoá - xã hội

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa, Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước làng, định hướng phấn đấu xây dựng các thôn làng kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu. Bổ sung, hoàn thiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu để tập trung chỉ đạo quyết liệt từ năm 2023.

- Trạm y tế xã tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chương trình y tế dự phòng, Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả hơn trong công tác tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Các thôn giữ gìn vệ sinh môi trường chung sáng-xanh-sạch-đẹp, vì sức khoẻ con người.

- Nâng cao chất lượng dạy và học để đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non bám sát chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong năm 20222023.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%.

3. Về Quốc phòng-an ninh

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đấu tranh kiên quyết với các loại hình tội phạm, các tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực. Phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ. Ban chỉ huy quân sự, Công an xã bám sát nhiệm vụ cụ thể của địa phương trong năm 2023 và nhiệm vụ cấp trên giao, xây dựng kế hoạch, phương án sát, đúng, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quản lý số thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS và số thanh niên đã trúng tuyển NVQS chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Làm tốt công tác kiểm tra xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm hành chính, các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định nhất là dịp cao điểm, các ngày lễ ,tết vv...Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đăng lúc: 18/12/2022 15:25:57 (GMT+7)

Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2022. Ngay sau khi kết thức Lễ trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng; 50 năm tuổi Đảng; 45 năm tuổi Đảng; 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ được nhận huy hiệu Đảng đợt 02/9/ và đợt 07/11/2022.
Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Cháp hành Đảng bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tóm tắt Kết quả lãnh đạo về phát triển Kinh tế, văn hóa-xã hội, Quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền năm 2022

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022:
Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,QP-AN năm 2022, trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng ở những tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành và mọi nguồn lực đều tập trung ưu tiên cho phòng chống dịch; giá cả nhiên liêu,vật tư, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng cao, trong khi sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, gây bất lợi cho người nông dân, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm, giúp đỡ của huyện, sự tập trung lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, nhân dân trong xã đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất khi dịch bệnh được kiểm soát. Do đó, Kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Nông, lâm, thủy sản

Tổng diện tích gieo trồng: 1007ha; đạt 96,7% kế hoạch năm, trong đó cấy lúa:740 ha, đạt 99,4%, năng xuất lúa bình quân cả năm 61 tạ/ha; Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 69 ha, năng xuất bình quân 43 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 4.829 tấn, giảm 184,3 tấn và đạt 96,3% so với cùng kỳ, đạt 107,3% KH năm, và 186 ha các loại rau màu khác ( Tính theo hệ số lần trồng ) đều cho năng xuất, sản lượng khá; vùng rau an toàn tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm 0,5ha nhà lưới, giá trị hơn 250 Triệu đồng từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ, hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tiếp tục được quan tâm, nhiều hộ đã có thu nhập khá từ trồng cây ăn quả và kinh tế vườn hộ.

Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 330 con, bằng 75% so với CK; và đạt 62,14% KH năm; Đàn lợn 2.094 con, bằng 95,18% so với CK và đạt 65% KH năm; Đàn gia cầm 76.577 con, đạt 102,16% so với CK và đạt 98% KH năm. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, được thực hiện tốt; trong năm không có dịch bệnh xảy ra.

Đất rừng sản xuất được phủ kín 100%, các hộ dân có đất trồng rừng, đều làm tốt khâu chăm sóc và bảo vệ, trong năm không xảy ra cháy rừng và chặt phá rừng trái phép. Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tiếp tục được đầu tư và mở rộng diện tích, sản lượng nuôi, khai thác và đánh bắt thuỷ sản tăng hơn so với cùng kỳ 2021.

Tổng giá trị sản xuất trên lĩnh vực Nông nghiệp ước đạt: 99,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ và đạt 97,4% KH năm. Trong đó ngành trồng trọt: 61,3 tỷ đồng, chăn nuôi: 27,3 tỷ đồng, lâm nghiệp: 5,8 tỷ đồng; thủy sản: 5,1 tỷ đồng.

Tổng giá trị thu nhập từ ngành NLTS ước đạt 67,8 tỷ đồng, đạt 97,7% Kế hoạch năm.

Tiếp tục duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất; Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tập trung chỉ đạo, rà soát đến thời điểm hiện nay, nhiều tiêu chí NTM kiểu mẫu cơ bản được hoàn thành. Các tiêu chí chưa đạt, đang được ưu tiên đầu tư, từ nhiều nguồn lực, phấn đấu năm 2023, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng thời trên cơ sở Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; địa phương thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai đến các thôn, đến nay 100% các thôn đã thành lập Ban phát triển thôn và tổ chức rà soát lại các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2023 có thêm ít nhất 02 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh.

Tiếp tục duy trì chất lượng xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, từng bước nâng cao chất lượng các các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng chuẩn nâng cao. Kiện toàn lại các tổ giám sát cộng đồng thôn, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các bếp ăn tập thể, Chợ ATTP, các khu buôn bán tập trung, trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

1.2. Ngành nghề TTCN, CN-XD

Các doanh nghiệp, người dân đã sớm thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Doanh nghiệp và các hộ dân đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất; trong năm đã thành lập được 03 doanh nghiệp và HTX mới, đạt 150% chỉ tiêu huyện giao và đạt 60% Kế hoạch năm; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm ước đạt trên 45 tỷ đồng. Giá trị sản xuất từ các ngành nghề, TTCN-CNXD ước đạt ước đạt 281,1 tỷ đồng, đạt 112,9% so với cùng kỳ và đạt 101,2% KH năm. Thu nhập trên lĩnh vực TTCN-CN-XD ước đạt 178,4 tỷ đồng, đạt 113,3% so với cùng kỳ

. 1.3. Dịch vụ - thương mại và các nguồn thu khác

Các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, đã nhanh chóng trở lại hoạt động, sản phẩm dịch vụ và hàng hóa bán lẻ tăng nhanh. Giá trị sản xuất từ nghành DVTM ước đạt 203,6 tỷ đồng; đạt 126% so với cùng kỳ và đạt 106% KH năm; Thu nhập từ DVTM ước đạt 145 tỷ đồng; đạt 117,8% so với CK và đạt 101% KH năm. Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 16,5%.

* Cơ cấu giá trị trên các lĩnh vực kinh tế năm 2022

- Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm: 17,3%

- Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng chiếm:45,6%

- Lĩnh vực Thương mại-dịch vụ chiếm: 37,1%

Tổng thu nhập toàn xã năm 2022 đạt 571,2 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/ năm.

1.4. Thu–Chi ngân sách và hoạt động của các tổ chức tín dụng

Bộ phận Tài chính - Ngân sách đã tham mưu tốt cho UBND trong khai thác và tận dụng các nguồn thu. Trong năm thực hiện thu đúng, thu vượt kế hoạch; Chi đảm bảo cho đầu tư phát triển, cho hoạt động bộ máy và các chương trình mục tiêu.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/12/2022: 21.846.358.990 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 15/12/2022: 19.554.969.095 đồng.

- Chuyển nguồn sang năm 2023: 2.291.895.000 đồng.

Trong đó: + Chi đầu tư XDCB: 1.788.359.000 đồng

+ Chi thường xuyên: 503.039.895 đồng.

* Hoạt động của các tổ chức nhận uỷ thác nguồn vốn tín dụng có hiệu quả, tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT: 29,3 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 13,2 tỷ đồng. Nguồn vốn vay từ các Ngân hàng, các tổ chức Tài chính được sử dụng đúng mục đích, đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
2. Văn hóa-xã hội
2.1. Văn hóa-thông tin: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện trọng đại của địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động văn hóa, thể thao được khôi phục; chất lượng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được nâng cao; các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tự giác thực hiện. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2022 đạt 95,2%, tăng 0,2% kế hoạch năm; 100% các thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì, tham gia giải bóng chuyền hơi, giải cầu lông do huyện tổ chức đạt kết quả cao. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại danh hiệu “ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2018-2022. Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản của các cấp cũng như của địa phương về Chuyển đổi số và hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt, thẩm định công tác chuyển đổi số trên địa bàn theo quy định.

2.2. Lao động thương binh-xã hội: Các chính sách ASXH được quan tâm; các chế độ đối với NCC và BTXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; trong dịp tết Nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, NCC, BTXH, các đối tượng đặc biệt khó khăn 583 xuất quà bằng tiền và hiện vật. Giá trị 250.800.000đ từ ngân sách nhà nước và từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, con em thành đạt trong và ngoài địa bàn xã. Tổ chức lễ thắp nến tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng Liệt sỹ tại đài tưởng niệm của xã, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2022 ); Tỷ lệ hộ nghèo qua rà soát sơ bộ còn 1,35%, giảm 0,43% so với cùng kỳ, hộ cận nghèo còn 2,87%, giảm 0,26% so vời cùng kỳ; Tỷ lệ dân có thẻ BHYT ước đạt trên 96%.

2. 3. Y tế, dân số và Vệ sinh môi trường: Trạm y tế đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn xã được kiểm soát tốt; tổ chức tiêm phòng vácxin Covid-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, không có trường hợp tai biến đáng tiếc xảy ra; Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chương trình tiêm chủng cho phụ nữ và trẻ em được quan tâm; Số trẻ sinh trong năm là 84 cháu, trong đó có 04 trường hợp sinh con thứ 3; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,67%; Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm; các thôn làng thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải; Hội CCB duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường.

2.4. Giáo dục và đào tạo: Ba nhà trường duy trì tốt chất lượng Trường chuẩn Quốc gia; thầy và trò các nhà trường đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022 với chất lượng cao; Kết quả năm học 2021-2022: Trường THCS học sinh có học lực từ trung bình trở lên đạt 98,62%. Trong đó học lực giỏi, đạt 8,26%; Khá 50,46%; trung bình 39,91%. Trường Tiểu học: 100% học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình Tiểu học. Học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, tiêu biểu 45,7%. Có 80 học sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên. Trường Mầm non:100% học sinh lớp 5 tuổi hoàn thành chương trình, có 30% học sinh đạt tốt và 70% học sinh đạt khá, không có học sinh trung bình và yếu kém.Cả ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và tổ chức hội nghị cán bộ,viên chức, người lao động đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng quy định của nghành, tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học tại các nhà trường.

2.5. Hoạt động của các tổ chức hội: Các tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên trong việc tiếp nhận, quyên góp, hỗ trợ cho các hộ, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội làm vườn và Hội Bảo trợ NKT &TMC tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2027, Hội Người cao tuổi tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho hội viên từ 70 tuổi trở lên, xây dựng kế hoạch tổ chức vận động quyên góp quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức thành lập mô hình CLB liên thế hệ, tham gia phong trào thể thao ( bóng chuyền hơi ) do huyện tổ chức, đạt giải nhất toàn đoàn. Hội Chử đỏ thực hiện tốt kế hoạch hiến máu tình nguyện, Kết quả đạt 106% Kế hoạch giao, thực hiện kế hoạch vận động quỹ nhân đạo, kết quả đạt 70,19%.

Các tổ chức hội hoạt động theo đúng điều lệ và tôn chỉ, mục đích của hội, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, quan tâm đến đời sống của hội viên; thực hiện tốt vai trò tổ chức thành viên của MTTQ, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn.

3. Về quốc phòng-an ninh, Cải cách hành chính- Xây dựng chính quyền

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022, với 11 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQ đạt kết quả cao, 100% dân quân tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó trên 70% đạt khá giỏi; Tham gia Hội thao do huyện tổ chức, triển khai phương án PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự sát với thực tế của địa phương; Tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và ký cam kết phối hợp với MTTQ và các đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2022; Kiện toàn Hội đồng NVQS; Hội đồng GDQP-AN, sơ kết công tác GDQP-AN; kiện toàn BCH-PCTT-TKCN-PTDS, tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2021; triển khai nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022, thực hiện tốt kế hoạch gọi khám tuyển NVQS và chuẩn bị đủ nguồn cho giao quân năm 2023; Rà soát quân nhân dự bị động viên biên chế K826; và E270; F341; Thực hiện tốt hướng dẫn của BCĐ 515 về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; Phúc tra QNDB bàn giao đơn vị nhận quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội.Tổ chức tổng kết công tác QP-AN năm 2023.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH được đảm bảo, các vụ việc vi phạm đều được xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng; công tác quản lý cư trú được thực hiện theo quy định của Luật. 9/9 thôn trên địa bàn đều đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Công tác CCHC và CCTTHC được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, tiếp tục áp dụng hệ thống ISO: 9001-2015 vào hoạt động quản Nhà nước, Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống đăng nhập một lần tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ Quản lý điều hành để thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan QLNN. Duy trì thực hiện tốt các TTHC trên hệ thống các phần mềm xử lý công việc theo đúng quy định.Tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả bầu cử đối với các ứng cử viên được cử tri lựa chọn để bầu đều đạt trên 90%.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2023

I. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-thể thao; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế đạt: 648,3 tỷ đồng. Trong đó: NLTS 107,5 tỷ đồng (tăng 5,3%); CN-XD đạt 333,1 tỷ đồng ( tăng18,5%); DVTM đạt 243,7 tỷ đồng ( tăng 19,7%). Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt 16,5% ; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt quy thóc đạt 4.600 tấn.

- Quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung trên 30ha, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

- Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác đạt trên:103 triệu đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động 98%

- Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng bình quân 10%.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% vượt dự toán huyện giao.

- Phấn đấu thành lập mới 03 công ty, doanh nghiệp.

- Tạo việc làm qua mới cho 100 lao động.

1.2. Về xây dựng Nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Phấn đấu có ít nhất 02 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh.

1.3. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 95%

- Giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2022.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt 98%

- Duy trì chất lượng chuẩn quốc gia về y tế và 03 nhà trường

- Tăng dân số tự nhiện giữ ở mức dưới 0,7%

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, đạt 96% trở lên.

- Giảm 0,5% trẻ em suy dinh dưỡng so với năm 2022

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%

- Nâng tỷ lệ hộ dân có 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn lên 92%

- Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý 95%.

1.4. Về quốc phòng - an ninh

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích quy hoạch đất đai để sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi cung ứng gắn với đảm bảo ATTP; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

- Gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ và cơ cấu giống; chăm sóc, bảo vệ, kiểm tra hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho cây lúa. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đất cho sản xuất nông nghiệp với đa dạng các loại cây trồng. Tiếp tục động viên nhân dân quy hoạch ruộng đất để sản xuất tập trung, chuyển đổi cây trồng tạo ra các vùng chuyên canh theo chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn; Tạo cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng và phát triển các tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững “mỗi xã một sản phẩm”.

- Mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Vận động các cá nhân, các hộ sản xuất có tiềm lực du nhập nghề mới, từng bước mở rộng quy mô sản xuất tiến tới thành lập các công ty, doanh nghiệp nhỏ, tạo việc làm cho lao động tại chỗ. Động viên nhân dân mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý giám sát thống nhất thu các loại thuế, quỹ, thu đúng, thu đủ, đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ hoạt động thường xuyên và phát triển kinh tế – xã hội.

- Ưu tiên các nguồn vốn cho các công trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hộị, phù hợp với xây dựng NTM kiểu mẫu, gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

2. Về Văn hoá - xã hội

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa, Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước làng, định hướng phấn đấu xây dựng các thôn làng kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu. Bổ sung, hoàn thiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu để tập trung chỉ đạo quyết liệt từ năm 2023.

- Trạm y tế xã tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chương trình y tế dự phòng, Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả hơn trong công tác tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Các thôn giữ gìn vệ sinh môi trường chung sáng-xanh-sạch-đẹp, vì sức khoẻ con người.

- Nâng cao chất lượng dạy và học để đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non bám sát chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong năm 20222023.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%.

3. Về Quốc phòng-an ninh

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đấu tranh kiên quyết với các loại hình tội phạm, các tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực. Phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ. Ban chỉ huy quân sự, Công an xã bám sát nhiệm vụ cụ thể của địa phương trong năm 2023 và nhiệm vụ cấp trên giao, xây dựng kế hoạch, phương án sát, đúng, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quản lý số thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS và số thanh niên đã trúng tuyển NVQS chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Làm tốt công tác kiểm tra xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm hành chính, các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định nhất là dịp cao điểm, các ngày lễ ,tết vv...Người tốt, việc tốt