Truy cập

Hôm nay:
156
Hôm qua:
175
Tuần này:
156
Tháng này:
3498
Tất cả:
230138

Ý kiến thăm dò

Sơ kết quý 1, nhiệm vụ trong tâm quý 2 năm 2023

Ngày 24/03/2023 16:15:35

Hôi nghị Sơ kết quý 1, nhiệm vụ trong tâm quý 2 năm 2023

Sáng ngày 20/3/2023; Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng, tổ chức triển khai hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1. Triển khai nhiệm mvụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Phân công cán bộ, công chức chỉ đạo, theo dói, hướng dẫn và phụ trách thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn thông minh, xã Nông thôn mới kiểu mẫu, Thông qua dự thảo về việc điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã.
Dưới đây là toàn bộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VẠN THẮNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /BC–UBND

Vạn Thắng, ngày 14 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1

Phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2023


Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 18/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Quý I năm 2023, UBND xã Vạn Thắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả trên các lĩnh vực sau đây.

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp, Xây dựng nông thôn mới và vệ sinh ATTP

+ Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy 370ha lúa vụ Chiêm xuân 2023, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, cho cây trồng vụ chiêm xuân năm 2023, đến thời điểm hiện nay lúa vụ chiêm xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Giao ban chỉ đạo sản xuất ngành trồng trọt; cán bộ chỉ đạo phụ trách, theo dõi các thôn, công chức Địa chính nông nghiệp; HTXNN; Trưởng các thôn tăng cường công tác điều hành, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng vụ chiêm xuân của nhân dân. Đấu mối với công ty thủy Nông Sông Chu, chi nhánh Nông Cống cung ứng nước phụ vụ nhân dân sản xuất. Chủ động cung ứng các loại vật tư nông nghiệp; các thôn điều hành công tác sản xuất theo phương án và kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt của địa phương.

+ Chăn nuôi: Chỉ đạo nhân dân phòng ngừa, chống rét để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn trâu, bò vào những ngày nhiệt độ quá thấp, chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, Thống kê tổng đàn và tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, thường xuyên quan tâm đến công tác thú y trong chăn nuôi. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về thu-chi trong công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng quy định.

Kết quả tiêm phòng viên da nổi cục cho đàn trâu, bò và tiêm vácxin H5N1 cho đàn gia cầm đến ngày 071/3/2023

Đàn trâu, bò tiêm được: 150 con/250 con, đạt 60%

Đàn gia cầm tiêm được 30.000 con/27.000 con, đạt 111%.

Hiện nay đang tiến hành chỉ đạo các thôn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêm phòng vácxin LMLM, THT cho đàn trâu bò, vácxin tụ dấu, dịch tả cho đàn lợn, và vácxin phòng dại cho đàn chó, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, mđảm bảo an toàn trong quá trình tiêm phòng cũng như đảm bảo con nuôi phát triển.

+ Lâm nghiệp: Đối với hai thôn có rừng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị con giống trồng bổ sung, đủ mật độ rừng vào mùa xuân, đảm bảo trồng hết diện tích rừng đã khai thác, tỉa thưa. Sáng 06 Tết, Đảng Ủy, HĐND; UBND; MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, công chức của địa phương tổ chức hội nghị gặp mặt đầu xuân để triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tháng và trong quý và tổ chức Tết trồng cây tại khuôn viên Trạm Y tế xã.

+ Thủy sản: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhân dân tăng cường công tác chăn nuôi thủy sản nước ngọt và hướng dẫn nhân dân xử lý ao, hồ trong chăn nuôi thủy sản, đảm bảo quy trình theo quy định về chăn nuôi thủy sản nước ngọt.

* Xây dựng nông thôn mới: Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2023; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình, kết quả duy trì các tiêu chí NTM nâng cao và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu của xã và các tiêu chí thôn kiểu mẫu trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ xây dựng xã NTM, các đồng chí cán bộ, công chức khối Đảng, chính quyền được giao chỉ đạo, theo dõi các thôn xuyên suốt nhiệm kỳ, tập trung chỉ đạo các thôn duy trì và đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thiện chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND xã đã giao trong năm.

* An toàn thực phẩm: Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đều thực hiện đảm bảo các điều kiện về ATTP. Không có cơ sở vi phạm, trong những ngày Tết, trên địa bàn xã không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm xảy ra.

2. Tiểu thủ công nghiệp: Trong quý tiếp tục duy trì các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – xây dựng như đan lát, nấu rượu, đóng gạch cốm, nghề may mặc, nghề thợ xây, duy trì nghề đan đèn lồng, đan nôi vào địa phương để sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định cuộc sống.... Tập trung chỉ đạo HTX Hương bài tiếp tục nâng cao năng xuất lao động, tạo ra sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, phấn đấu từng bước chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, góp phần đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người lao động.

3. Dịch vụ thương mại và thu khác: Ngành nghề dịch vụ - thương mại tiếp tục duy trì và phát triển, các hộ có lợi thế cận lộ, mở mang các cơ sở kinh doanh, các cơ sở dịch vụ, tạo công ăn việc, tăng thu nhập cho gia đình; Các lao động đi làm ăn trong và ngoài nước gửi về, thu nhập của CBCC, lương hưu, chế độ TBB, chế độ BTXH... ước tính thu nhập trong tháng trên 15 tỷ đồng. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ tư thương đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt văn hóa, văn minh trong kinh doanh ( không kinh doanh, buôn bán, hàng kém chất lượng, hàng không có thương hiệu, gây ép giá…). Góp phần thực hiện bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không có thương hiệu, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, hành nghề y dược tư nhân. Tình hình cung - cầu và giá cả hàng hóa trong dịp Tết ổn định, khả năng cung ứng tốt, sức mua sắm có phần giảm hơn so với năm 2022, giá cả các mặt hàng có tăng nhẹ, nhưng vẫn giữ được bình ổn; không có hàng kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

4. Văn phòng, thống kê, nội vụ, CCHC, TĐKT và công tác tiếp dân

+ Văn Phòng: Thường xuyên theo dõi, cập nhật văn bản đến, ban hành văn bản đi chuyển lãnh đạo phê chuyển các bộ phận và công chức chuyên môn đảm bảo thời gian theo quy định. Trong quý tiếp nhận: 343 văn bản đến; Ban hành 112 văn bản đi các loại. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ 14 hội nghị trực tuyến và trực tiếp của UBND xã phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã về phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

+ Thống kê: Thực hiện báo cáo chăn nuôi, báo cáo dân số kỳ 01/01/2023, báo cáo diện tích đất lâm nghiệp, điều tra thống kê xây dựng và các loại báo cáo Thống kê định kỳ, đảm bảo chất lượng và thời gian.

+ Nội vụ: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức. Hồ sơ trình Miễn nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, theo nguyện vọng của cá nhân đồng chí Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã.

Hoàn thiện báo cáo rà soát, thống kê tỷ lệ người dân tộc thiểu số/số dân, kết quả rà soát, thống kê trên địa bàn xã về tỷ lệ người dân tộc thiểu số/ số dân là 0,26%; Rà soát, thông kê cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo trên địa bàn, đảm bảo thời gian theo quy định

Cấp tài liệu tập huấn cho các vị đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và kinh phí tập huấn đối với các đại biểu HĐND xã không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng và thời gian tham gia tập huấn tại huyện.

+ Cải cách hành chính: Xây dựng Kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát TTHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, tuyên truyền kiểm soát TTHC trên địa bàn xã. tổng hợp số liệu báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2023. Tham gia tập huấn trực tuyến trên phần mềm Microsoft về công tác kiểm soát TTHC trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

+ Thi đua–khen thưởng: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen

thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2022. Tổ chức hội nghị Tổng kết các phong trào thi đua năm 2022, Phát động các phong trào thi đua năm 2023. Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

+ Công tác tiếp dân: Trong quý địa phương không nhận được đơn phản ánh, khiếu kiện, khiếu nại của công dân, Tuy nhiên có nhận được 01 công văn số 386/UBND-TD, ngày 28/02/2023 của UBND huyện về việc chỉ đạo, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Dân, thôn Tân Sơn, địa phương đã giao công chức Địa chính - xây dựng là thành viên Ban tiếp công dân, xem xét, đề xuất, tham mưu để tập trung giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Phân công trực giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “ Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao. Trong quý tổng số hồ sơ được giải quyết tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 333 lượt hồ sơ các loại. Không có TTHC nào giải quyết quá hạn hoặc tồn đọng chưa giải quyết. Thực hiện giải quyết chứng thực trên phần mềm dịch vụ công 16 hồ trả đúng hạn.

5. Tài chính – Kế toán

Thanh toán đối chiếu với kho bạc về thu – chi ngân sách trong quý 1 năm 2023, chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, kinh Phí Tổng kết Đảng Bộ; kinh phí kỳ họp HĐND, kinh phí TĐTK, thực hiện báo cáo khối lượng hoàn thành đối với các công trình xây dựng cơ bản, có sử dụng ngân sách Nhà nước, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu nộp về phòng tài chính - kế hoạch, để phục vụ công tác thanh tra của đoàn thanh tra theo quy định.

Tổng thu ngân sách đến ngày 13/3/2023 là: 2.598.180.077 đồng

Tổng chi ngân sách đến ngày 13/3/2023 là: 1.547.554.300 đồng

Số dư chuyển kỳ sau: 1.050.625.777 đồng.

6. Quản lý đất đai: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của Luật, công tác quản lý hồ sơ địa chính, công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng NTM. Tiếp nhận 08 hồ sơ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 07 hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại 02 hồ sơ theo quy định của Luật. Tiếp nhận, tham mưu thực hiện, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, cấp đổi, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy dịnh của Luật. Phối hợp với trung tâm đấu giá đất, tổ chức đấu giá 26 lô đất còn lại của mặt bằng năm 2017, kết quả đấu giá đất được 12 lô, còn lại 14 lô chưa đấu giá.

7. Công tác tư pháp – hộ tịch: Thực hiện tốt công tác tư pháp Hộ tịch theo quy định của Luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Trong tháng chứng thực: 333 lượt hồ sơ.

Trong đó chứng thực bản sao từ bản chính: 296 trường hợp.

Chứng thực chử ký: 37 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 48 lượt

Đăng ký kết hôn: 16 cặp; xác nhận tình trạng hộ nhân 11 trường hợp; đăng ký khai sinh: 41 trường hợp. Trong đó đăng ký lại: 19 trường hợp; Đăng ký khai tử: 10 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 40 bản. Nhận, cha, mẹ, con: 01 trường hợp; Cấp sổ theo dõi hoà giải cơ sở đến các thôn trên địa bàn xã.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Văn hoá – thể thao: Lên Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nông Cống, 68 năm ngày thành lập Đảng bộ, chính quyền xã Vạn Thắng, thực hiện tuyên truyền nghiêm cấm, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép các loại pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Chỉ đạo các thôn, các trường, trạm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương.

Phối hợp với Hội nông dân tuyên truyền Đại hội, đại biểu Hội nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Lao động TBXH: Để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, chăm lo người nghèo,... Địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, các gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp tết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc vận động hỗ trợ quà tết cho các đối tượng ( Tiền và hiện vật ), đảm bảo mọi gia đình, người dân đều vui tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo đời sống nhân dân; chủ động sử dụng nguồn đảm bảo xã hội đã được phân bổ cho địa phương và huy động tại chỗ; đời sống nhân dân trên địa bàn xã đảm bảo vui tết, đón xuân, không có hộ thiếu đói.

- Thực hiện chi trả đầy đủ trợ cấp đối với Người có công và đối tượng BTXH tháng 01 năm 2023. Cấp phát quà của Chủ tịch nước tặng cho các gia đình người có công: 205 xuất, trị giá 61.500.000 đồng; Tặng Vải lụa của Chủ tịch nước cho các cụ tròn 100 tuổi; Qùa của Chủ tịch tỉnh nhân dịp tết với 205 xuất, trị giá 61.500.0000 đồng

Nhận 110 quà của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã, với tổng số tiền 39.950.000 đồng. Xét cấp đến các đối tượng kịp thời.

Phối hợp với Hội NCT của xã nhận 106 xuất quà chúc thọ, mừng thọ cho hội viên người cao tuổi, với số tiền 55.200.000 đồng.

Tổng số quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch Tỉnh, quà chúc thọ, và các tổ chức cá nhân, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã là: 520 xuất, với số tiền là: 218.150.000 đồng

Số lượng quà và tiền được cấp đến các đối tượng, đảm bảo chính xác, kịp thời, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân. Trong những Tết địa phương Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, các gia đình có thân nhân tham gia lực lượng vũ trang nơi Hải Đảo, phân lịch trực Tết, tại công sở, trường, trạm và các thôn trên địa bàn xã... Trong quý thực hiện tăng giảm các đối tượng thụ hưởng trợ cấp xã hội theo quy định và các nhiệm vụ được giao.

4. Y tế - vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch bệnh

Trạm y tế xã, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác khám, điều trị sức khỏe nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, đảm bảo yêu cầu; thực hiện nghiêm việc trực, khám, sơ cứu, điều trị, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và các vật tư thiết yếu phục vụ nhân dân. Trong những ngày Tết và trong quý 1 năm 2023 trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã với công ty bảo vệ môi trường của huyện. Chỉ đạo các thôn, các khu vực trung tâm dọn vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đồng thời thực hiện điều chỉnh đề án để lấy ý kiến nhân dân về mức đóng góp trong việc thu gom rác thải, đảm bảo theo quy định trên cơ sở đó để điều chỉnh hợp đồng với công ty thu gom vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường các khu dân cư trên địa bàn.

5. Giáo dục: Ba nhà trường Tổ chức cho học sinh nghĩ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, đồng thời thực hiện tốt các nội dung công văn của cấp có thẩm quyền và ngành giáo dục, thường xuyên thông báo đến các bậc phụ huynh quản lý con em không sử dụng trái phép các loại phảo nổ và vật liệu nổ, công sụ hỗ trợ. Sau Tết các nhà trường tổ chức cho học sinh trở lại học bình thường theo quy định của ngành.

Tình hình giáo dục trên địa bàn xã trong quý được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của ngành giáo dục và đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: Thực hiện tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023; Bàn giao, nhận Lệnh gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức hội nghị gặp mặt Tân Binh và quân nhân xuất ngũ về địa phương, bàn giao quân cho huyện đảm bảo đúng, đủ và an toàn về mọi mặt.

Xây dựng kế hoạch quân sự, quốc phòng năm 2023. Soạn thảo giáo án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thực mhiện việc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân theo quy định của cấp trên. Triển khai đến các thôn để kiện toàn biên chế, thay thế, bổ sung cán bộ, chiến sỹ dân quân của thôn.

Kiện toàn, biên chế, củng cố đội ngũ cán bộ, chiến sỹ dân quân cảu xã, kết nạp dân quân năm thứ nhất, tổ chức xây dựng bải tập, huấn luyện dân quân năm thứ nhất, điều động dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện theo cụm. Tổng kết công tác phối hợp và ký kết song phương với các tổ chức đoàn thể.

2. An ninh: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chú trọng các biện pháp phòng chống cháy nổ; tiến hành tuần tra, đảm bảo trật tự ATGT; Nghiêm cấm việc sản xuất, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt các loại pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, quản lý chặt chẽ tình hình nhân khẩu, hộ khẩu và các loại hình tệ nạn xã hội. Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã tăng cường phối trong công tác SSCĐ, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH, đảm bảo trật tự ATGT, giữ vững an ninh vùng giáo. Ban chỉ đạo ANTT phân công cán bộ, chỉ đạo các đơn vị chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

Kết quả thực hiện về tình hình an ninh chính trị, TTATXH; đảm bảo ATGT

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác phòng cháy, chữa cháy ổn định, không có vấn đề gì xảy ra; trên địa bàn không xảy ra tình trạng vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã không xảy ra va chạm hoặc tại nạn giao thông, tình hình trong đêm giao thừa ổn định, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, không có vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tuy nhiên sau Tết trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ trộm cắp tại thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình vụ việc địa phương đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Công an huyện để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tăng cường Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt phương án, kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của địa phương và vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra. Phối hợp với Hội nông dân xã tuyên truyền Đại hội, đại biểu Hội nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn xã để tuyên truyền Đại hội công đoàn xã và Chỉ đạo Hội nạn nhân chất độc Dâcm/DIOXIN chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ phục vụ Đại hội điểm của Hội nạn nhân chất độc da cam.

A. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

Tích cực tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng vụ chiêm xuân. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch huy động thu phương án vụ chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ Thu mùa năm 2023. Phát động nhân dân tăng cường chăn nuôi, quan tâm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác thú y trong chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn tăng cường công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng và khai thác rừng trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng cháy, chửa cháy rùng, chỉ đạo nhân dân tích cực phát triển nuôi trồng thuỷ sản, thực hiện tốt công tác nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thuỷ sản, tăng thu nhập, góp phần nâng cao hơn nữa về chất lượng cuộc sống của người dân.

2. Xây dựng nông thôn mới và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập trung chỉ đạo các thôn ( Lăng Thôn, Ban Thọ... ) tích cực thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu, phấn đấu trong năm có ít nhất 02 thôn đạt kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh, xã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã.

- Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về vệ sinh ATTP, duy trì tốt tình hình hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập trung và Chợ trên địa bàn xã. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phục vụ kiểm tra công tác duy trì về vệ sinh ATTP theo quy định.

3. Tiểu thủ CN, Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ thương mại

Tiếp tục phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp–xây dựng...trên địa bàn, tăng thu nhập, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tập trung, chỉ đạo HTX hương bài tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, đảm bảo thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ.

Tăng cường công tác vận động nhân dân, đặc biệt là các hộ dân có lợi thế cận lộ mở mang thêm ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại, bán buôn, bán lẽ hàng hóa để tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

4. Văn phòng, thống kê, nội vụ, Cải cách hành chính và Thi đua khen thưởng

Văn phòng - Thống kê: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm. Phối hợp với công an xã, bộ phận tài chính - kế toán và chỉ đạo các thôn, tổ chức thống kê số hộ, số khẩu, xây dựng triển khai kế hoạch huy động thu phương án vụ chiêm xuân năm 2023. Thường xuyên cập nhật văn bản bản đến, tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống đăng nhập một lần và công thông tin điển tử, phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh.

Nội vụ: Thực hiện tốt công tác thống kê số lượng, chất lượng CBCC, cán bộ bán chuyên trách cấp xã và ở thôn trong quý II theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định đối với CBCC cấp xã. Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tham mưu UBND xã, phối hợp với Thường trực HĐND xã; Ban thường trực UBMTTQ xã, tổ chức tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành kỳ họp thứ VII, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp thứ 7 theo quy định của Luật. Tiếp tục nhập hồ sơ của CBCC lên phần mềm quản lý, phấn đấu hoàn thiện trong quý II năm 2023 và thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định.

Thi đua khen thưởng: Thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, danh hiệu kiểu mẫu theo quy định. Tham mưu đề xuất khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề đối với cán bộ, công chức và nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong quý II/2022 ( Nếu có ).

5. Công tác Quản lý đất đai

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Thực hiện thống kê diện tích đất Phi nông nghiệp, làm cơ sở thực hiện thu phí sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn thống kê việc biến động động đất nông nghiệp làm cơ sở giảm thuế theo quy định, Tiếp tục đấu mối với các cơ quan chuyên môn để làm cơ sở thực hiện quy trình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, để tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất ở khu dân cư năm 2023 theo kế hoạch được phê duyệt ( nếu có ). Đồng thời đấu mối với trung tâm đấu giá để tuyên truyền, vận động và bán hồ sơ, tổ chức đấu giá đất đối v ới 14 lô còn lại của MBQH năm 2017. Chỉ đạo các nhà thầu thi công các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

6. Tư pháp – Hộ tịch

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản Luật theo quy định; Thực hiện rà soát văn bản QPPL, tham gia tập huấn kiến thức pháp luật theo quy định, phối hợp với công an xã để thực hiện số hóa hộ tịch và tuyên truyền các Luật được quốc hội thông qua năm 2023; Hoàn thiện các báo cáo công tác Tư pháp – Hộ tịch, giải quyết tốt các TTHC cho nhân dân theo cơ chế “ Một cửa”, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến theo quy định, đảm bảo trong năm có trên 75% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, trong đó có 70% hồ sơ trực tuyến toàn trình, các hồ sơ được giải quyết đúng thẩm quyền, thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp Luật.

7. Tài chính – Kế toán

Thực hiện chi trả lương, phụ cấp quý II/2023 đối với CBCC theo quy định, chi trả BHXH, BHYT đối với CBCC, những người hoạt động không chuyên trách theo quy định, chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ chi Đại hội Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028, kinh phí Đại hội Hội nạn nhân chất độc da can DIOXIN và Đại hội công đoàn xã, Xây dựng và thông báo các khoản huy động thu phương án vụ chiêm xuân năm 2023 và thực hiện tốt công tác báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản, và các nhiệm vụ được giao theo quy định.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ chiêm xuân; kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; công tác huy động thu phương án vụ chiêm xuân và phương án sản xuất vụ mùa năm 2023, tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; Phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, công đoàn xã để Lên Băng Zon, khẩu hiệu; Ma két để tuyên truyền Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam, nhiệm kỳ 2023-2028, và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong quý. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục chuyển đổi số của xã theo quy định.

2. Công tác an sinh xã hội: Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với các đối tượng, tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân. Thực hiện tốt việc chi trả chế độ NCC, chế độ cho các đối tượng, đảm bảo công khai minh bạch, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại trong nhân dân. Thường xuyên rà soát các đối tượng, người lao động đi làm ăn, sinh sống, học tập và công tác ở các nước, vùng lãnh thổ và người lao động của địa phương đi làm ăn, sinh sống, học tập và công tác ngoài địa bàn huyện, địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan, để mở lớp tập huấn công tác xã hội, đảm bảo nhu cầu đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động.Thực hiện tốt chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn, tiếp tục vận động nhân dân tham gia các loại hình BHYT, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

3. Giáo dục: Ba nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập theo quy định. để đảm bảo các nội dung, chương trình học của học sinh theo quy định của Ngành giáo dục, tổ chức Tổng kết năm học 2022-2023. Chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn và quan tâm chất lượng giáo dục đại trà

4. Y tế: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn Vệ sinh thực phẩm, kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2023; quan tâm, tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt được trong công tác Phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại Vácxin theo quy định của ngành y tế. Đặc biệt là công tác tiêm phòng Vacsxin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo đúng quy định. Quan tâm công tác chăm sóc các trường hợp phản ứng sau tiêm phòng Vascxin. Tập trung hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: Tổ chức đăng ký và báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện danh sách tuổi 17 và 18 đến 25 - 27 chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, biên chế LLDQ rộng rãi của các đơn vị năm 2023. Tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho LLDQ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Làm tốt công tác chốt quân số phúc tra DBĐV và bàn giao quân nhân cho đơn vị DBĐV huấn luyện năm 2023. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, xây dựng Phương án PCTT&TKCN năm 2023 và tổ chức triển khai cho các đơn vị xây dựng phương án, giao chỉ tiêu vật tư PCTT cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT.

An ninh: Tiếp tục duy trì công tác Phối hợp giữa Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý hành chính theo đúng quy định của Luật cư trú.

Thành lập mô hình " Tổ liên gia tự quản về Phòng cháy, chữa cháy và mô hình điểm chửa cháy công cộng tại thôn Phố Mới" xã Vạn Thắng

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của UBND xã Vạn Thắng.

Nơi nhận:

- UBNDhuyện ( báo cáo);

- BTV Đảng uỷ ( Báo cáo );

- TTHĐND ( Báo cáo );

- MTTQ, Các đoàn thể ( Phối hợp);

- CBCC, Các thôn trong xã;

- Lưu: VT-UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

( Đã Ký )

Châu Hồng Tuấn

Sơ kết quý 1, nhiệm vụ trong tâm quý 2 năm 2023

Đăng lúc: 24/03/2023 16:15:35 (GMT+7)

Hôi nghị Sơ kết quý 1, nhiệm vụ trong tâm quý 2 năm 2023

Sáng ngày 20/3/2023; Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng, tổ chức triển khai hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1. Triển khai nhiệm mvụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Phân công cán bộ, công chức chỉ đạo, theo dói, hướng dẫn và phụ trách thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn thông minh, xã Nông thôn mới kiểu mẫu, Thông qua dự thảo về việc điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã.
Dưới đây là toàn bộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ VẠN THẮNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /BC–UBND

Vạn Thắng, ngày 14 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1

Phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2023


Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 18/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Quý I năm 2023, UBND xã Vạn Thắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả trên các lĩnh vực sau đây.

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp, Xây dựng nông thôn mới và vệ sinh ATTP

+ Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy 370ha lúa vụ Chiêm xuân 2023, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, cho cây trồng vụ chiêm xuân năm 2023, đến thời điểm hiện nay lúa vụ chiêm xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Giao ban chỉ đạo sản xuất ngành trồng trọt; cán bộ chỉ đạo phụ trách, theo dõi các thôn, công chức Địa chính nông nghiệp; HTXNN; Trưởng các thôn tăng cường công tác điều hành, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng vụ chiêm xuân của nhân dân. Đấu mối với công ty thủy Nông Sông Chu, chi nhánh Nông Cống cung ứng nước phụ vụ nhân dân sản xuất. Chủ động cung ứng các loại vật tư nông nghiệp; các thôn điều hành công tác sản xuất theo phương án và kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt của địa phương.

+ Chăn nuôi: Chỉ đạo nhân dân phòng ngừa, chống rét để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn trâu, bò vào những ngày nhiệt độ quá thấp, chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, Thống kê tổng đàn và tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, thường xuyên quan tâm đến công tác thú y trong chăn nuôi. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về thu-chi trong công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm theo đúng quy định.

Kết quả tiêm phòng viên da nổi cục cho đàn trâu, bò và tiêm vácxin H5N1 cho đàn gia cầm đến ngày 071/3/2023

Đàn trâu, bò tiêm được: 150 con/250 con, đạt 60%

Đàn gia cầm tiêm được 30.000 con/27.000 con, đạt 111%.

Hiện nay đang tiến hành chỉ đạo các thôn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêm phòng vácxin LMLM, THT cho đàn trâu bò, vácxin tụ dấu, dịch tả cho đàn lợn, và vácxin phòng dại cho đàn chó, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, mđảm bảo an toàn trong quá trình tiêm phòng cũng như đảm bảo con nuôi phát triển.

+ Lâm nghiệp: Đối với hai thôn có rừng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị con giống trồng bổ sung, đủ mật độ rừng vào mùa xuân, đảm bảo trồng hết diện tích rừng đã khai thác, tỉa thưa. Sáng 06 Tết, Đảng Ủy, HĐND; UBND; MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, công chức của địa phương tổ chức hội nghị gặp mặt đầu xuân để triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tháng và trong quý và tổ chức Tết trồng cây tại khuôn viên Trạm Y tế xã.

+ Thủy sản: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhân dân tăng cường công tác chăn nuôi thủy sản nước ngọt và hướng dẫn nhân dân xử lý ao, hồ trong chăn nuôi thủy sản, đảm bảo quy trình theo quy định về chăn nuôi thủy sản nước ngọt.

* Xây dựng nông thôn mới: Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2023; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình, kết quả duy trì các tiêu chí NTM nâng cao và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu của xã và các tiêu chí thôn kiểu mẫu trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ xây dựng xã NTM, các đồng chí cán bộ, công chức khối Đảng, chính quyền được giao chỉ đạo, theo dõi các thôn xuyên suốt nhiệm kỳ, tập trung chỉ đạo các thôn duy trì và đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thiện chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND xã đã giao trong năm.

* An toàn thực phẩm: Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đều thực hiện đảm bảo các điều kiện về ATTP. Không có cơ sở vi phạm, trong những ngày Tết, trên địa bàn xã không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm xảy ra.

2. Tiểu thủ công nghiệp: Trong quý tiếp tục duy trì các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – xây dựng như đan lát, nấu rượu, đóng gạch cốm, nghề may mặc, nghề thợ xây, duy trì nghề đan đèn lồng, đan nôi vào địa phương để sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định cuộc sống.... Tập trung chỉ đạo HTX Hương bài tiếp tục nâng cao năng xuất lao động, tạo ra sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, phấn đấu từng bước chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, góp phần đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người lao động.

3. Dịch vụ thương mại và thu khác: Ngành nghề dịch vụ - thương mại tiếp tục duy trì và phát triển, các hộ có lợi thế cận lộ, mở mang các cơ sở kinh doanh, các cơ sở dịch vụ, tạo công ăn việc, tăng thu nhập cho gia đình; Các lao động đi làm ăn trong và ngoài nước gửi về, thu nhập của CBCC, lương hưu, chế độ TBB, chế độ BTXH... ước tính thu nhập trong tháng trên 15 tỷ đồng. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ tư thương đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt văn hóa, văn minh trong kinh doanh ( không kinh doanh, buôn bán, hàng kém chất lượng, hàng không có thương hiệu, gây ép giá…). Góp phần thực hiện bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không có thương hiệu, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, hành nghề y dược tư nhân. Tình hình cung - cầu và giá cả hàng hóa trong dịp Tết ổn định, khả năng cung ứng tốt, sức mua sắm có phần giảm hơn so với năm 2022, giá cả các mặt hàng có tăng nhẹ, nhưng vẫn giữ được bình ổn; không có hàng kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

4. Văn phòng, thống kê, nội vụ, CCHC, TĐKT và công tác tiếp dân

+ Văn Phòng: Thường xuyên theo dõi, cập nhật văn bản đến, ban hành văn bản đi chuyển lãnh đạo phê chuyển các bộ phận và công chức chuyên môn đảm bảo thời gian theo quy định. Trong quý tiếp nhận: 343 văn bản đến; Ban hành 112 văn bản đi các loại. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ 14 hội nghị trực tuyến và trực tiếp của UBND xã phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã về phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

+ Thống kê: Thực hiện báo cáo chăn nuôi, báo cáo dân số kỳ 01/01/2023, báo cáo diện tích đất lâm nghiệp, điều tra thống kê xây dựng và các loại báo cáo Thống kê định kỳ, đảm bảo chất lượng và thời gian.

+ Nội vụ: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức. Hồ sơ trình Miễn nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, theo nguyện vọng của cá nhân đồng chí Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã.

Hoàn thiện báo cáo rà soát, thống kê tỷ lệ người dân tộc thiểu số/số dân, kết quả rà soát, thống kê trên địa bàn xã về tỷ lệ người dân tộc thiểu số/ số dân là 0,26%; Rà soát, thông kê cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo trên địa bàn, đảm bảo thời gian theo quy định

Cấp tài liệu tập huấn cho các vị đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và kinh phí tập huấn đối với các đại biểu HĐND xã không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng và thời gian tham gia tập huấn tại huyện.

+ Cải cách hành chính: Xây dựng Kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát TTHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, tuyên truyền kiểm soát TTHC trên địa bàn xã. tổng hợp số liệu báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2023. Tham gia tập huấn trực tuyến trên phần mềm Microsoft về công tác kiểm soát TTHC trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

+ Thi đua–khen thưởng: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen

thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2022. Tổ chức hội nghị Tổng kết các phong trào thi đua năm 2022, Phát động các phong trào thi đua năm 2023. Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

+ Công tác tiếp dân: Trong quý địa phương không nhận được đơn phản ánh, khiếu kiện, khiếu nại của công dân, Tuy nhiên có nhận được 01 công văn số 386/UBND-TD, ngày 28/02/2023 của UBND huyện về việc chỉ đạo, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Dân, thôn Tân Sơn, địa phương đã giao công chức Địa chính - xây dựng là thành viên Ban tiếp công dân, xem xét, đề xuất, tham mưu để tập trung giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Phân công trực giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “ Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao. Trong quý tổng số hồ sơ được giải quyết tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 333 lượt hồ sơ các loại. Không có TTHC nào giải quyết quá hạn hoặc tồn đọng chưa giải quyết. Thực hiện giải quyết chứng thực trên phần mềm dịch vụ công 16 hồ trả đúng hạn.

5. Tài chính – Kế toán

Thanh toán đối chiếu với kho bạc về thu – chi ngân sách trong quý 1 năm 2023, chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, kinh Phí Tổng kết Đảng Bộ; kinh phí kỳ họp HĐND, kinh phí TĐTK, thực hiện báo cáo khối lượng hoàn thành đối với các công trình xây dựng cơ bản, có sử dụng ngân sách Nhà nước, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu nộp về phòng tài chính - kế hoạch, để phục vụ công tác thanh tra của đoàn thanh tra theo quy định.

Tổng thu ngân sách đến ngày 13/3/2023 là: 2.598.180.077 đồng

Tổng chi ngân sách đến ngày 13/3/2023 là: 1.547.554.300 đồng

Số dư chuyển kỳ sau: 1.050.625.777 đồng.

6. Quản lý đất đai: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của Luật, công tác quản lý hồ sơ địa chính, công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng NTM. Tiếp nhận 08 hồ sơ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 07 hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại 02 hồ sơ theo quy định của Luật. Tiếp nhận, tham mưu thực hiện, trả hồ sơ cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, cấp đổi, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy dịnh của Luật. Phối hợp với trung tâm đấu giá đất, tổ chức đấu giá 26 lô đất còn lại của mặt bằng năm 2017, kết quả đấu giá đất được 12 lô, còn lại 14 lô chưa đấu giá.

7. Công tác tư pháp – hộ tịch: Thực hiện tốt công tác tư pháp Hộ tịch theo quy định của Luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Trong tháng chứng thực: 333 lượt hồ sơ.

Trong đó chứng thực bản sao từ bản chính: 296 trường hợp.

Chứng thực chử ký: 37 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 48 lượt

Đăng ký kết hôn: 16 cặp; xác nhận tình trạng hộ nhân 11 trường hợp; đăng ký khai sinh: 41 trường hợp. Trong đó đăng ký lại: 19 trường hợp; Đăng ký khai tử: 10 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 40 bản. Nhận, cha, mẹ, con: 01 trường hợp; Cấp sổ theo dõi hoà giải cơ sở đến các thôn trên địa bàn xã.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Văn hoá – thể thao: Lên Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nông Cống, 68 năm ngày thành lập Đảng bộ, chính quyền xã Vạn Thắng, thực hiện tuyên truyền nghiêm cấm, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép các loại pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Chỉ đạo các thôn, các trường, trạm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, đảm bảo phù hợp với tình hình của địa phương.

Phối hợp với Hội nông dân tuyên truyền Đại hội, đại biểu Hội nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Lao động TBXH: Để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, chăm lo người nghèo,... Địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, các gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp tết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc vận động hỗ trợ quà tết cho các đối tượng ( Tiền và hiện vật ), đảm bảo mọi gia đình, người dân đều vui tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo đời sống nhân dân; chủ động sử dụng nguồn đảm bảo xã hội đã được phân bổ cho địa phương và huy động tại chỗ; đời sống nhân dân trên địa bàn xã đảm bảo vui tết, đón xuân, không có hộ thiếu đói.

- Thực hiện chi trả đầy đủ trợ cấp đối với Người có công và đối tượng BTXH tháng 01 năm 2023. Cấp phát quà của Chủ tịch nước tặng cho các gia đình người có công: 205 xuất, trị giá 61.500.000 đồng; Tặng Vải lụa của Chủ tịch nước cho các cụ tròn 100 tuổi; Qùa của Chủ tịch tỉnh nhân dịp tết với 205 xuất, trị giá 61.500.0000 đồng

Nhận 110 quà của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã, với tổng số tiền 39.950.000 đồng. Xét cấp đến các đối tượng kịp thời.

Phối hợp với Hội NCT của xã nhận 106 xuất quà chúc thọ, mừng thọ cho hội viên người cao tuổi, với số tiền 55.200.000 đồng.

Tổng số quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch Tỉnh, quà chúc thọ, và các tổ chức cá nhân, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã là: 520 xuất, với số tiền là: 218.150.000 đồng

Số lượng quà và tiền được cấp đến các đối tượng, đảm bảo chính xác, kịp thời, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân. Trong những Tết địa phương Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, các gia đình có thân nhân tham gia lực lượng vũ trang nơi Hải Đảo, phân lịch trực Tết, tại công sở, trường, trạm và các thôn trên địa bàn xã... Trong quý thực hiện tăng giảm các đối tượng thụ hưởng trợ cấp xã hội theo quy định và các nhiệm vụ được giao.

4. Y tế - vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch bệnh

Trạm y tế xã, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác khám, điều trị sức khỏe nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, đảm bảo yêu cầu; thực hiện nghiêm việc trực, khám, sơ cứu, điều trị, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và các vật tư thiết yếu phục vụ nhân dân. Trong những ngày Tết và trong quý 1 năm 2023 trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã với công ty bảo vệ môi trường của huyện. Chỉ đạo các thôn, các khu vực trung tâm dọn vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đồng thời thực hiện điều chỉnh đề án để lấy ý kiến nhân dân về mức đóng góp trong việc thu gom rác thải, đảm bảo theo quy định trên cơ sở đó để điều chỉnh hợp đồng với công ty thu gom vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường các khu dân cư trên địa bàn.

5. Giáo dục: Ba nhà trường Tổ chức cho học sinh nghĩ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, đồng thời thực hiện tốt các nội dung công văn của cấp có thẩm quyền và ngành giáo dục, thường xuyên thông báo đến các bậc phụ huynh quản lý con em không sử dụng trái phép các loại phảo nổ và vật liệu nổ, công sụ hỗ trợ. Sau Tết các nhà trường tổ chức cho học sinh trở lại học bình thường theo quy định của ngành.

Tình hình giáo dục trên địa bàn xã trong quý được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của ngành giáo dục và đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: Thực hiện tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023; Bàn giao, nhận Lệnh gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức hội nghị gặp mặt Tân Binh và quân nhân xuất ngũ về địa phương, bàn giao quân cho huyện đảm bảo đúng, đủ và an toàn về mọi mặt.

Xây dựng kế hoạch quân sự, quốc phòng năm 2023. Soạn thảo giáo án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thực mhiện việc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân theo quy định của cấp trên. Triển khai đến các thôn để kiện toàn biên chế, thay thế, bổ sung cán bộ, chiến sỹ dân quân của thôn.

Kiện toàn, biên chế, củng cố đội ngũ cán bộ, chiến sỹ dân quân cảu xã, kết nạp dân quân năm thứ nhất, tổ chức xây dựng bải tập, huấn luyện dân quân năm thứ nhất, điều động dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện theo cụm. Tổng kết công tác phối hợp và ký kết song phương với các tổ chức đoàn thể.

2. An ninh: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chú trọng các biện pháp phòng chống cháy nổ; tiến hành tuần tra, đảm bảo trật tự ATGT; Nghiêm cấm việc sản xuất, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt các loại pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, quản lý chặt chẽ tình hình nhân khẩu, hộ khẩu và các loại hình tệ nạn xã hội. Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã tăng cường phối trong công tác SSCĐ, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH, đảm bảo trật tự ATGT, giữ vững an ninh vùng giáo. Ban chỉ đạo ANTT phân công cán bộ, chỉ đạo các đơn vị chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

Kết quả thực hiện về tình hình an ninh chính trị, TTATXH; đảm bảo ATGT

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác phòng cháy, chữa cháy ổn định, không có vấn đề gì xảy ra; trên địa bàn không xảy ra tình trạng vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã không xảy ra va chạm hoặc tại nạn giao thông, tình hình trong đêm giao thừa ổn định, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, không có vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tuy nhiên sau Tết trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ trộm cắp tại thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình vụ việc địa phương đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Công an huyện để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tăng cường Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt phương án, kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của địa phương và vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra. Phối hợp với Hội nông dân xã tuyên truyền Đại hội, đại biểu Hội nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn xã để tuyên truyền Đại hội công đoàn xã và Chỉ đạo Hội nạn nhân chất độc Dâcm/DIOXIN chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ phục vụ Đại hội điểm của Hội nạn nhân chất độc da cam.

A. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

Tích cực tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng vụ chiêm xuân. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch huy động thu phương án vụ chiêm xuân, triển khai phương án sản xuất vụ Thu mùa năm 2023. Phát động nhân dân tăng cường chăn nuôi, quan tâm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác thú y trong chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn tăng cường công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng và khai thác rừng trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng cháy, chửa cháy rùng, chỉ đạo nhân dân tích cực phát triển nuôi trồng thuỷ sản, thực hiện tốt công tác nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thuỷ sản, tăng thu nhập, góp phần nâng cao hơn nữa về chất lượng cuộc sống của người dân.

2. Xây dựng nông thôn mới và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập trung chỉ đạo các thôn ( Lăng Thôn, Ban Thọ... ) tích cực thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu, phấn đấu trong năm có ít nhất 02 thôn đạt kiểu mẫu và 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh, xã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã.

- Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về vệ sinh ATTP, duy trì tốt tình hình hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập trung và Chợ trên địa bàn xã. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phục vụ kiểm tra công tác duy trì về vệ sinh ATTP theo quy định.

3. Tiểu thủ CN, Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ thương mại

Tiếp tục phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp–xây dựng...trên địa bàn, tăng thu nhập, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tập trung, chỉ đạo HTX hương bài tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, đảm bảo thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ.

Tăng cường công tác vận động nhân dân, đặc biệt là các hộ dân có lợi thế cận lộ mở mang thêm ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại, bán buôn, bán lẽ hàng hóa để tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

4. Văn phòng, thống kê, nội vụ, Cải cách hành chính và Thi đua khen thưởng

Văn phòng - Thống kê: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm. Phối hợp với công an xã, bộ phận tài chính - kế toán và chỉ đạo các thôn, tổ chức thống kê số hộ, số khẩu, xây dựng triển khai kế hoạch huy động thu phương án vụ chiêm xuân năm 2023. Thường xuyên cập nhật văn bản bản đến, tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống đăng nhập một lần và công thông tin điển tử, phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh.

Nội vụ: Thực hiện tốt công tác thống kê số lượng, chất lượng CBCC, cán bộ bán chuyên trách cấp xã và ở thôn trong quý II theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định đối với CBCC cấp xã. Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tham mưu UBND xã, phối hợp với Thường trực HĐND xã; Ban thường trực UBMTTQ xã, tổ chức tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành kỳ họp thứ VII, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp thứ 7 theo quy định của Luật. Tiếp tục nhập hồ sơ của CBCC lên phần mềm quản lý, phấn đấu hoàn thiện trong quý II năm 2023 và thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định.

Thi đua khen thưởng: Thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, danh hiệu kiểu mẫu theo quy định. Tham mưu đề xuất khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề đối với cán bộ, công chức và nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong quý II/2022 ( Nếu có ).

5. Công tác Quản lý đất đai

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Thực hiện thống kê diện tích đất Phi nông nghiệp, làm cơ sở thực hiện thu phí sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các thôn thống kê việc biến động động đất nông nghiệp làm cơ sở giảm thuế theo quy định, Tiếp tục đấu mối với các cơ quan chuyên môn để làm cơ sở thực hiện quy trình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, để tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất ở khu dân cư năm 2023 theo kế hoạch được phê duyệt ( nếu có ). Đồng thời đấu mối với trung tâm đấu giá để tuyên truyền, vận động và bán hồ sơ, tổ chức đấu giá đất đối v ới 14 lô còn lại của MBQH năm 2017. Chỉ đạo các nhà thầu thi công các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

6. Tư pháp – Hộ tịch

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản Luật theo quy định; Thực hiện rà soát văn bản QPPL, tham gia tập huấn kiến thức pháp luật theo quy định, phối hợp với công an xã để thực hiện số hóa hộ tịch và tuyên truyền các Luật được quốc hội thông qua năm 2023; Hoàn thiện các báo cáo công tác Tư pháp – Hộ tịch, giải quyết tốt các TTHC cho nhân dân theo cơ chế “ Một cửa”, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến theo quy định, đảm bảo trong năm có trên 75% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, trong đó có 70% hồ sơ trực tuyến toàn trình, các hồ sơ được giải quyết đúng thẩm quyền, thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp Luật.

7. Tài chính – Kế toán

Thực hiện chi trả lương, phụ cấp quý II/2023 đối với CBCC theo quy định, chi trả BHXH, BHYT đối với CBCC, những người hoạt động không chuyên trách theo quy định, chuẩn bị đầy đủ kinh phí phục vụ chi Đại hội Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028, kinh phí Đại hội Hội nạn nhân chất độc da can DIOXIN và Đại hội công đoàn xã, Xây dựng và thông báo các khoản huy động thu phương án vụ chiêm xuân năm 2023 và thực hiện tốt công tác báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản, và các nhiệm vụ được giao theo quy định.

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI

1. Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ chiêm xuân; kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; công tác huy động thu phương án vụ chiêm xuân và phương án sản xuất vụ mùa năm 2023, tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; Phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, công đoàn xã để Lên Băng Zon, khẩu hiệu; Ma két để tuyên truyền Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam, nhiệm kỳ 2023-2028, và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong quý. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục chuyển đổi số của xã theo quy định.

2. Công tác an sinh xã hội: Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với các đối tượng, tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân. Thực hiện tốt việc chi trả chế độ NCC, chế độ cho các đối tượng, đảm bảo công khai minh bạch, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại trong nhân dân. Thường xuyên rà soát các đối tượng, người lao động đi làm ăn, sinh sống, học tập và công tác ở các nước, vùng lãnh thổ và người lao động của địa phương đi làm ăn, sinh sống, học tập và công tác ngoài địa bàn huyện, địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan, để mở lớp tập huấn công tác xã hội, đảm bảo nhu cầu đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động.Thực hiện tốt chính sách về an sinh xã hội trên địa bàn, tiếp tục vận động nhân dân tham gia các loại hình BHYT, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

3. Giáo dục: Ba nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập theo quy định. để đảm bảo các nội dung, chương trình học của học sinh theo quy định của Ngành giáo dục, tổ chức Tổng kết năm học 2022-2023. Chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn và quan tâm chất lượng giáo dục đại trà

4. Y tế: Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn Vệ sinh thực phẩm, kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2023; quan tâm, tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt được trong công tác Phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại Vácxin theo quy định của ngành y tế. Đặc biệt là công tác tiêm phòng Vacsxin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo đúng quy định. Quan tâm công tác chăm sóc các trường hợp phản ứng sau tiêm phòng Vascxin. Tập trung hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: Tổ chức đăng ký và báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện danh sách tuổi 17 và 18 đến 25 - 27 chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, biên chế LLDQ rộng rãi của các đơn vị năm 2023. Tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho LLDQ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Làm tốt công tác chốt quân số phúc tra DBĐV và bàn giao quân nhân cho đơn vị DBĐV huấn luyện năm 2023. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, xây dựng Phương án PCTT&TKCN năm 2023 và tổ chức triển khai cho các đơn vị xây dựng phương án, giao chỉ tiêu vật tư PCTT cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, đảm bảo trật tự ATGT.

An ninh: Tiếp tục duy trì công tác Phối hợp giữa Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trên địa bàn làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý hành chính theo đúng quy định của Luật cư trú.

Thành lập mô hình " Tổ liên gia tự quản về Phòng cháy, chữa cháy và mô hình điểm chửa cháy công cộng tại thôn Phố Mới" xã Vạn Thắng

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của UBND xã Vạn Thắng.

Nơi nhận:

- UBNDhuyện ( báo cáo);

- BTV Đảng uỷ ( Báo cáo );

- TTHĐND ( Báo cáo );

- MTTQ, Các đoàn thể ( Phối hợp);

- CBCC, Các thôn trong xã;

- Lưu: VT-UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

( Đã Ký )

Châu Hồng Tuấn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)