Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
61
Tuần này:
171
Tháng này:
712
Tất cả:
144976

Ý kiến thăm dò

Thông tin kinh tế 09 tháng đầu năm 2020

Ngày 01/10/2020 17:14:17

Thông tin kinh tế 09 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc Phòng - An ninh 09 tháng đầu năm

Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020


Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020

Chín tháng đầu năm 2020, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Quốc phòng–an ninh đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Nông, lâm, thủy sản, xây dựng Nông thôn mới nâng cao

a. Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng: 928,5ha, tăng 6,5ha so với cùng kỳ đạt 89,2% kế hoạch năm; ( tính theo hệ số lần trồng ), trong đó cấy lúa: 745 ha, cơ cấu 100% các loại giống lúa ngắn ngày và 80% lúa lai có năng xuất, chất lượng cao, năng xuất bình quân cả năm đạt 67 tạ/ha; Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 69,5 ha, năng xuất bình quân 43 tạ/ha; và 106,6 ha cây rau màu các loại, năng xuất 150 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 5.289,8 tấn ( trong đó lúa 4.991 tấn + ngô 298,8 tấn), tăng 579 tấn so với CK và đạt 117,5% KH năm. Chuyển đổi 03ha đất nông nghiệp khó canh tác sang sản xuất rau an toàn tại vùng Quy hoạch, nâng tổng số diện tích vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap lên 06ha. HTX nông nghiệp đấu mối cung ứng đầy đủ nước tưới; VTNN phục vụ sản xuất; thực hiện tốt công tác khuyến nông và dự tính, dự báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; 09 tháng đầu năm tổng doanh thu của HTXDV nông nghiệp: 402 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo nhân dân duy trì cải tạo trên 17,5 ha vườn tạp.

b. Chăn nuôi: Theo số liệu thống kê, Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 506 con, đạt 98% so với CK và đạt 95,4% KH; Đàn lợn 2.973 con, tăng 11,6% so với CK và đạt 66% KH năm; đàn gia cầm 58.925 con, tăng 15,9% so với CK, đạt 84,2% KH năm; ( Tính theo chu kỳ chăn nuôi của nhân dân). Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt năm 2020, kết quả tiêm phòng: Đàn chó: đạt 90,6%; Đàn trâu, bò đạt 59,3%; Đàn lợn: đạt 71,8%; Đàn gia cầm: đạt 74,9%; thường xuyên quan tâm xử lý môi trường trong chăn nuôi.

c. Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, 09 tháng đầu năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép; Các thôn có rừng tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, kiện toàn, bổ sung lực lượng PCCCR của thôn, đảm bảo con số điều động khi có tình huống xảy ra.

d. Thuỷ sản: Chăn nuôi thuỷ sản có nhiều chuyển biến tích cực, 09 tháng đầu năm về sản lượng nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thuỷ sản ước đạt 49 tấn, đạt 89% KH năm.

Tổng giá trị sản xuất trên lĩnh vực Nông nghiệp ước đạt: 75,4 tỷ đồng, đạt 88,5% KH năm. Trong đó ngành trồng trọt: 35,8 tỷ đồng, chăn nuôi: 27,5 tỷ đồng, lâm nghiệp: 5,8 tỷ đồng; thủy sản: 6,3 tỷ đồng. Giá trị thu nhập ước đạt 51,7 tỷ đồng, đạt 88,5% KH năm.

2. Xây dựng Nông thôn mới và công tác vệ sinh An toàn thực phẩm

Hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đề nghị cấp có thẩm quyền, kiểm tra, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, duy trì và nâng cao chất lượng các chuỗi ...thường xuyên nâng cao chất lượng tổ giám sát cộng đồng. Tăng cường công tác theo dõi và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, 09 tháng đầu năm cấp 137 giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, giám sát 40 hộ chăn nuôi và SXKD, không có ca bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, giữ vững xã điểm về vệ sinh ATTP.

3. Phát triển kinh tế từ ngành TTCN, CN-XD

Trên địa bàn xã hiện có 12 công ty, doanh nghiệp, ( 02 HTX, trong đó: 09 tháng đầu năm phát triển thêm 01 HTX Rau, củ, quả an toàn ) và 35 tổ hợp xây dựng, 733 hộ với trên 1000 lao động kinh doanh cá thể, thuộc nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ổn định tại chổ; 91 hộ với trên 171 lao động làm nghề hương bài, đan rỗ, rá, đèn lồng, ghế mây xuất khẩu, du nhập thêm nghề tiểu thủ công nghiệp tại thôn Quyết Thắng ( đan cơi trầu) tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân. Các ngành nghề sản xuất CN-XD, sản phẩm chủ yếu từ đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ cao cấp, công nghệ giấy, may mặc, chế biến, rèn đúc, xây dựng … Ước tính tổng giá trị sản xuất 194,9 tỷ đồng; Gía trị thu nhập từ ngành nghề TTCN, CNXD ước đạt: 114,9 tỷ đồng, đạt 87,6% KH năm.

4. Phát triển kinh tế từ ngành dịch vụ - thương mại và thu khác

Toàn xã có 520 cơ sở và hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại; có trên 50 xe ô tô các loại, ngành nghề chủ yếu dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chửa xe máy, xe đạp, xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, bán buôn, bán lẻ…và trên 130 lao động xuất khẩu tại các nước… Ước tính tổng giá trị đầu tư 09 tháng đầu năm 96,2 tỷ đồng; Thu nhập từ ngành DVTM ước đạt 73,5 tỷ đồng, đạt 73,3% KH.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế 09 tháng đầu năm ước đạt: 10,8%, đạt 83% Kế hoạch năm.

Thu khác: Bao gồm thu nhập của CBCNVC Nhà nước, lương hưu, chế độ TBB, các chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ khác và cả nguồn lao động đi làm việc ở ngoài địa bàn gửi về ước đạt: 63,7 tỷ đồng, đạt 78,1% KH năm.

* Thu nhập bình quân đầu người trên tất cả các lĩnh ước đạt 42,1 triệu đồng/người, đạt 87,7% KH năm.

5. Thu–Chi ngân sách và hoạt động của các tổ chức tín dụng

- Tổng thu ngân sách đến ngày 31/8/2020: 3.447.708.754 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 31/8/2020: 3.127.925.800 đồng.

- Số dư ngân sách chuyển kỳ sau: 319.782.954 đồng.

* Hoạt động của các tổ chức nhận uỷ thác nguồn vốn tín dụng có hiệu quả, tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT: 26,4 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 10,3 tỷ đồng.

6. Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất; cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 giấy, chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất: 55 hồ sơ; Hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai 05 năm ( giai đoạn 2016-2020 ). Thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch đất ở khu dân cư, Với 02 ha diện tích đưa vào quy hoạch đất ở khu dân cư, quy hoạch 60 lô mới và 27 lô còn lại của các năm về trước, tổng số 87 lô đưa vào đấu giá; cấp quyền SDĐ, dự kiến thu tiến đấu giá cấp quyền sử dụng đất 15 tỷ đồng. Tổ chức thi công xong xây dựng kênh dẫn nước Vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tại thôn Qùy Thắng, với quy mô 06ha; Chỉ đạo nhà thầu, phối hợp với các tổ chức hoàn thiện hồ sơ hoàn công đối với các công trình đã hoàn thành; Tổ chức thi công xây dựng các công trình: Quy hoạch khu dân cư; Trường Tiểu học, hạng mục: Nhà hai tầng 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ; Sân đận động, hạng mục: San nền; rãnh thoát nước, tường rào, khán đài và cổng ra vào;

Tổng giá trị đầu tư tất cả các hạng mục công trình: 14,4 tỷ đồng.

Chín tháng đầu năm nhân dân đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chửa các hạng công trình nhà ở và các hạng mục công trình phụ, giá trị đầu tư ước tính trên 45 tỷ đồng.

7. Văn phòng–Thống kê, Nội vụ, Cải cách hành chính,Thi đua khen thưởng, tôn giáo và công tác tiếp dân

Văn Phòng: Tiếp nhận 943 văn bản đến từ các phòng, ngành và UBND huyện Ban hành và chuyển phát 735 văn bản đi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ 78 cuộc hội nghị, hội Ý của UBND và BCĐ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Thống kê: Hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và các báo cáo thống kê đột xuất theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định tiêu chí về thu nhập, tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Nội vụ: Xây dựng, triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi có Quyết định phê duyệt; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, Hồ sơ chuyển xếp lương đối với CBCC, hoàn thiện hồ sơ nghỉ việc để hương chế độ BHXH hàng tháng đối với cán bộ theo quy định của Luật. Hồ sơ miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; hồ sơ bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022; Hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp thứ XII, kỳ họp thứ XIII, HĐND khóa XIX xem xét quyết nghị về các chỉ tiêu KT-XH năm 2020, Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả bầu cử, hồ sơ chuyển xếp lương, nâng mức phụ cấp cho chức danh mới được bầu.

Cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về CCHC; KSTTHC trên địa bàn, thiện công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân, áp dụng hệ thống ISO: 9001-2015 vào hoạt động quản Nhà nước tại địa phương, bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính để áp dụng hệ thống đăng nhập một lần tỉnh Thanh Hóa ( Phần mềm quản lý hồ sơ công việc gọi tắt là Tdofice ) để thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan QLNN và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại địa phương.

Thi đua – Khen thưởng, công tác tôn giáo

Tổ chức Tổng kết phong trào thi đua-khen thưởng năm 2019, Phát động phong trào thi đua năm 2020, tổ chức trao thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý; Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thương 01 tập thể, 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thường xuyên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tôn giáo theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.

Bộ phận Một cửa và công tác tiếp dân

Phân công trực giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao, với tổng số lượng TTHC đã giải quyết là 2.382 lượt hồ sơ các loại. Thu lệ phí chứng thực nộp ngân sách xã: 10.000.000 đồng. Hàng tuần Chủ tịch UBND xã và thành viên Ban Tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm; 09 tháng đầu năm tiếp nhận 05 đơn đề nghị có liên quan đến đất đai, đã tập trung giải quyết xong 02 đơn, còn lại 03 đơn đang tiến hành giải giải quyết theo quy định.

8. Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện công tác hành chính tư pháp theo đúng quy định của Luật; Đăng ký kết hôn 26 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 45 TH; Đăng ký khai tử 32 TH; Đăng ký khai sinh 113 TH; cấp bản sao từ sổ gốc 148 trường hợp; Chứng thực bản sao từ bản chính 1.533 lượt hồ sơ; chứng thực điểm chỉ 485 TH. Thực hiện công tác cải cách hành chính công mức độ 3 và mức độ 4 theo quy định.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác văn hóa thông tin, thể dục, thể thao

Hoạt động đài truyền thanh đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn, thường xuyên tiếp âm đài huyện và đài truyền thanh các cấp. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên Đán phù hợp với điều kiện của địa phương trong dịp vui xuân, đón Tết, tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý; 100% các thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được quan tâm. Tổng kết 20 năm phong trào

“ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2020. Ban hành chính sách hỗ trợ các thôn hoàn thiện thiết chế Nhà văn hóa, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền Phòng chống đại dịch Covid 19 trên địa bàn; kế hoạch tiêm phòng đợt cho đàn gia súc, gia cầm, công tác sản xuất, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi.

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên ( trừ thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

2. Lao động – thương binh và xã hội

Cấp phát đầy đủ các chế độ cho NCC với cách mạng, đối tượng BTXH đảm bảo dân chủ, công khai, 09 tháng đầu năm chi trả trợ cấp Người có công và đối tượng BTXH với tổng kinh phí gần: 4,1 tỷ đồng, trong đó Người có công với cách mạng trên 2,5 tỷ đồng, đối tượng BTXH là 1,6 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm tình hình đời sống nhân dân, đến đối tượng chính sách, hộ nghèo... Phối hợp với các tổ chức hội, nhận và cấp phát quà, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp đến các đối tượng, dịp tết Nguyên đán Canh Tý, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày TBLS, với

tổng số tiền và quà của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, của các cơ quan, doanh nghiệp và của địa phương cấp trong dịp tết Nguyên đán là: 241.550.000đ.

Trích kinh phí của địa phương mua 360kg gạo và phối hợp với MTTQ, nhận 500kg gạo từ MTTQ huyện, cấp cho 96 hộ của 09 thôn trên địa bàn xã đối với các đối tượng hộ nghèo, BTXH, hộ khó khăn trên địa bàn. Thời kỳ giáp hạt và thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, với tổng số 874 đối tượng được thụ hưởng với số tiền 1.021.500.000 đồng, đã được chi trả dân chủ, công khai, không xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.

Xét 17 hồ sơ đề nghị hưởng BTXH, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giảm 36 đối tượng BTXH; 02 đối tượng NCC; hồ sơ mai táng phí cho 15 đối tượng. Trong đó 06 đối tượng BTXH; 01 đối tượng NCC; 03 đối tượng HHC; 04 đối tượng 49 và 01 đối tượng CCB; Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng NCC, BTXH, HN, CN,....Đến thời điểm hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,6%. Thực hiện điều tra cung – cầu lao động năm 2020.

3. Y tế - Dân số - KHHGĐ và Công tác VSMT

Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ngày một tốt hơn, xã giữ vững Chuẩn quốc gia về Y tế, giai đoạn đến năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ cơ động, các tổ giám sát cộng đồng từ xã đến thôn, tổ chức kiện toàn các tổ giám sát thôn sau khi bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại phương án của địa phương, trong thời gian phòng, chống dịch. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, không có ca nhiễm bệnh.

Công tác tuyên truyền về DS&KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì; Số cháu sinh ra 09 tháng đầu năm 55 cháu, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,65%; số người chết 40 người, giảm 09 người so với CK, nhân khẩu chuyển đi 113, nhân khẩu chuyển đến 102, nhập sinh 87. Dân số trung bình 8.231 người.

Công tác VSMT ngày càng được người dân quan tâm hơn gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp và an toàn, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường; góp phần đảm bảo duy trì và nâng cao tiêu chí về vệ sinh Môi trường, UBND xã đã trích phí 56.474.000 đồng, để đầu tư mua sắm thêm 15 xe rác và 02 thùng nhựa chứa rác thải. Phối hợp với Hội CCB xã tổ chức thành lập và ra mắt 06 CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường. Nâng tổng số CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đạt 100% ( Tổng số 09/09 Chi hội CCB đều có CLB ). Phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn xã tổ chức phong hóa để trồng hoa và dọn vệ sinh tuyến đường QL45 đi Nhuệ Thôn.

4. Công tác giáo dục và đào tạo: Thường xuyên quan tâm công tác dạy học trực tuyến đối với học sinh THCS, kết quả cả ba nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của ngành Y tế.

Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định; Công tác tham mưu của các Ban giám hiệu thường xuyên được quan tâm và đạt hiệu quả. Năm học 2019-2020 Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn đạt 76,3% nhà trường xếp thứ 3 trên tổng số 33 trường, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 33 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,7%, giao dục mũi nhọn 45,8%, Trường Mầm Non tuyển sinh đầu vào đạt 100% kế hoạch, cả ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.

Trung tâm học tập cộng đồng mở 61 lớp, với 5.584 lượt người tham gia để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật đến nhân dân. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho việc tổng kết năm học 2019-2020, khai giảng năm học 2020-2021.

5. Hoạt động của các tổ chức Hội

Hoạt động của các tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên trong việc tiếp nhận, quyên góp, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như hỗ trợ cây, con giống để các hộ sản xuất, đảm bảo công khai, dân chủ, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên quan tâm đến đời sống hội viên và nhân dân cũng như công tác xây dựng hội. Thực hiện tốt phương án bố trí, sắp xếp các chức danh Chủ tịch Hội đặc thù theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND huyện, về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh chủ tịch Hội đặc thù.

III. QUỐC PHÒNG-AN NINH

1. Quốc phòng: Hoàn thiện các kế hoạch,văn kiện QSQP, tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác QSQP. Thông qua kế hoạch quốc phòng năm và giáo án huấn luyện quân sự, chính trị năm 2020. Rà soát quân nhân dự bị biên chế đơn vị E270, F341, phúc tra, bàn giao quân nhân DBĐV cho đơn vị DBĐV, rà soát quân nhân báo cáo huyện để biên chế vào tiểu đoàn huấn luyện của huyện. Kiện toàn BCH PCTT-TKCN, Tổng kết và triển khai đến các thôn, các trường, trạm, HTX về công tác PCTT, TKCN, công tác PCCC, đảm bảo phục vụ tốt khi có tình huống xảy ra; kiện toàn HĐNVQS xã, tổng kết công tác tuyển quân 2020, tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi 17, 18 đến 25 và đến 27 đối với công dân đã tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Nhận lệnh và giao đủ công dân có lệnh gọi nhập ngũ năm 2020, tham gia tập huấn cán bộ, dân quân theo phân cấp, điều động dân quân năm thứ nhất huấn luyện theo cụm và tổ chức huấn luyện dân quân nòng cốt từ năm thứ hai đến năm thứ tư tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020. Phối hợp với công an xã, tổ chức tuần tra và thường trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết và Đại hội Đảng các cấp. Thường trực 24/24h trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức rà soát liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn và trên bản đồ. Tiếp nhận Quyết định hưởng chế độ Thương binh cho 02 đối tượng và thông báo cho đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tưởng Chính phủ.

2. An ninh: Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020– 2025, Đại hội Đảng bộ huyện, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tình hình ANCT, TTATXH đảm bảo ổn định, an ninh vùng giáo được giữ vững. Tuy nhiên, 09 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xảy ra 04 vụ, giảm 01 vụ so với cùng kỳ, trong đó 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ đánh bạc; 01 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, Công an xã hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý theo quy định, hiện tại các đối tượng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý vi phạm hành chính; 04 vụ va chạm và TNGT, làm 01 người chết, 08 người bị thương; lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với 06 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 03 đối tượng nghiện ma túy. Tiến hành vận động quần chúng nhân dân giao nộp 01 khẩu súng kíp, 02 khẩu súng cồn và 02 kiếm tự chế; xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra vũ trang 72 lượt nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, phòng chống tội phạm, phù hợp với tình hình ANTT tại địa bàn vào từng thời điểm; thực hiện tốt công tác quản lý 07 đối tượng án treo, 01 đối tượng cải tạo không giam giữ, 06 đối tượng nghiện ma túy, 07 bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tham mưu ra quyết định xử lý 36 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nộp ngân sách nhà nước số tiền 7.200.000đ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Xử lý VPHC 01 đối tượng có hành vi đốt pháo, 01 đối tượng có hành vi sử sụng kích điện khai thác thủy sản, 02 đối tượng có hành vi, vi phạm các quy định về công tác đăng ký lưu trú, nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.900.000đ.

Về quản lý cư trú: 09 tháng đầu năm. Nhân khẩu chuyển đến 102 trường hợp; Nhân khẩu chuyển đi:113 trường hợp; Nhập sinh 87 trường hợp. Cấp giấy giới thiệu là CCCD 311 trường hợp. Thu thập bổ sung 940 phiếu DC01 đối với các công dân năm 2018 chưa tiến hành thu thập, công dân chuyển khẩu từ nơi khác về và công dân nhập sinh từ tháng 12/2018 đến nay. Thu thập 124 túi hộ, đối với các trường hợp phiếu DC01 không có túi hộ tại tàng thư hộ khẩu công an huyện. Bổ sung, chỉnh sửa phiếu DC01 bằng phiếu DC02 đối với 349 trường hợp.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, PHỐI HỢP MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Xây dựng chính quyền

Chỉ đạo nhân dân tập trung công tác sản xuất và thu hoạch lúa năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020-2021; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2020, Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên người. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCCC, BVR&PTR. Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là công tác CCTTHC thường xuyên được quan tâm.

Công tác quản lý điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã nghiêm túc, kịp thời, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện; tổ chức thực các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH,QP-AN. Thực hiện tốt Quy chế làm việc và chương trình công tác năm. Đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên UBND xã, coi trọng phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo các tổ chức hội và các thôn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn cơ bản, đáp ứng yêu cầu. Chín tháng đầu năm 2020, các bộ phận, công chức chuyên môn đã tham mưu, đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch theo từng nội dung, lĩnh vực được phân công, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác tham mưu trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những giải pháp cụ thể trong công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công, góp phần giúp UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương sẽ đạt được kết quả toàn diện, đưa Vạn Thắng sớm xây dựng thành công xã cao vào cuối năm 2020.

Các thôn trong xã tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã đã ban hành và văn bản, các kế hoạch của UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Tập trung chỉ đạo, nhân dân sản xuất, chăn nuôi, lâm nghiệp, duy trì các nghề truyền thống, du nhập và mở mang thêm các nghề TTCN, DVTM tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn; thực hiện tốt Phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách, ở thôn theo Phương án của địa phương.

2. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể CT-XH

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp trong việc giám sát và phản biện xã hội. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp nhận kinh phí và hiện vật từ các thôn, CBCC của xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là: 96.123.000 đồng. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy chế đề ra.

VI. NHỮNG TỒN TẠI - HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 09 tháng đầu năm cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là:

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chưa cao, nhất là đàn trâu, bò và đàn gia cầm. Việc mở mang thêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại còn hạn chế, đã du nhập thêm nghề mới vào địa phương để sản xuất, nhưng cũng còn còn gặp nhiều khó khăn. Phát triển thêm doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch. Nguồn ngân sách chưa đáp ứng nhu câu chi, đặc biệt là nhu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Văn hoá – xã hội: Hệ thống loa truyền thanh của xã tuy đã được đầu tư nâng cấp, bổ sung thêm các cụm loa, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, nhất là các cụm dân cư cách xa trung tâm của xã, của thôn. Công tác vệ sinh môi trường khu dân cư cũng như tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở một số thôn còn nhiều hạn chế

3. Quốc phòng-an ninh- CCHC

Quốc phòng: Xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công tác quản lý, điều động lực lượng khi có các tình huống xảy ra còn nhiều bất cập. Công tác cơ động của lực lượng khi có các tình huống xảy ra còn hạn chế, trong công tác chữa cháy rừng. Công tác tuyển quân còn hạn chế. Lực lượng QNDBĐV đi làm ăn nhiều, khó khăn cho công tác động viên huấn luyện. Chất lượng sơ, khám tuyển NVQS còn nhiều khó khăn.

An ninh: Vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT để phơi phóng nông sản, để đổ VLXD; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiện hút ma túy và đánh bài ăn tiền vẫn còn tái diễn. Hoạt động trộm chó của các đối tượng vẫn diễn ra trên địa bàn.

CCHC: Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gặp rất nhiều khó khăn, công dân đến giao dịch không có gmail, mật khẩu hoặc có nhưng không cung cấp, nên không thể truy cập vào hệ thống.

Phần thứ hai

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,

Quốc phòng – An ninh 03 tháng cuối năm 2020

Để đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội 03 tháng còn lại năm 2020, đặc biệt là trong sản xuất vụ đông năm 2020 -2021 dự báo sẽ có nhiều khó khăn: Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đại dịch Covid-19 trên người còn diễn biến phức tạp, giá cả nông sản do nông dân làm ra thấp, nông dân không mặn mà trong sản xuất, chăn nuôi. Nhưng được sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, cùng với sự nổ lực của nhân dân. Tập trung Quyết liệt phấn đấu 03 tháng cuối năm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch.

1. Mục tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế:

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế cả năm: Nông, lâm, thủy sản:14,4 tỷ đồng, phấn đấu cả năm đạt 89,8 tỷ đồng; TTCN,CN-XD: 85,5 tỷ đồng, phấn đấu cả năm đạt 280,4 tỷ đồng); DV-TM: 76 tỷ đồng, phấn đấu cả năm đạt 172,2 tỷ đồng.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế cả năm ước đạt trên: 13%,và đạt 100% KH năm. Thu khác 03 tháng cuối năm ước tính trên 9,3 tỷ đồng; Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 55,2 triệu đồng.

Phấn đấu thu NS vượt dự toán huyện giao và hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp cho Nhà nước. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác cả năm đạt trên: 100 triệu đồng; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển cả năm ước đạt trên: 118 tỷ đồng.

Thành lập 01 HTX Hương bài và vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đạt chỉ tiêu huyện giao.

1.2. Các chỉ tiêu về văn hóa–xã hội: Rà soát, bổ sung thiết chế văn hóa của các thôn ( tủ sách ), chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm chất lượng giáo dục đại trà.

Trường tiểu học tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ mới cho lớp 1 từ năm học 2020-2021; xã giữ vững quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020; 100% các thôn, làng, đơn vị giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa; Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện bình xét gia đình văn hóa, phấn đấu 95% trở lên gia đình, đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) còn dưới 10%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định dưới 0,7%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng giảm nghèo bền vững. Phấn đấu số người dân tham gia BHYT đạt trên 93,1%. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã. Phối hợp, duy trì và phát triển mô hình câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường.

1.3. Về xây dựng nông thôn mới: Hoàn thiện hồ sơ minh chứng 15 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

1.4. Về vệ sinh ATTP: Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở tham gia mô hình, các cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo VSATTP đạt 100%.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, công tác VSATTP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển và duy trì các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển trang trại, gia trại và cải tạo vườn tạp, phát triển và chuyển đổi các loại hình con nuôi gắn với đảm bảo VSMT; VSATTP, khuyến khích duy trì phát triển các ngành nghề hiện có, các cơ sở kinh doanh; vận động các hộ dân có lợi thế cận lộ mở mang cơ sở kinh doanh dịch vụ, có đủ điều kiện để thành lập mới các doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động các hộ thuộc Làng nghề Hương bài tiếp tục duy trì, phát triển và thành lập HTX Hương bài tại thôn Quyết Thắng. Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025 ; Quy hoạch dân cư chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện về quỹ đất để kêu gọi các công ty, doanh nghiệp vào địa bàn, để thành lập công ty, doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đẩy nhanh tiến độ đặt tên đường, số nhà, từng bước xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu. Phấn đấu xây dựng thành công “ xã nông thôn mới nâng cao”, giữ vững các tiêu chí về Vệ sinh ATTP.

2. Văn hóa xã hội: Thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, phấn đấu xây dựng, duy trì kết quả thực hiện nhiệm vụ xã hội học tập, các hoạt động TDTT, làm tốt công tác bình xét gia đình văn hoá; bình xét danh hiệu kiểu mẫu năm 2020; đẩy nhanh tiến độ bổ sung tủ sách và các thiết chế văn hóa ở nhà văn hóa các thôn. Ba nhà trường phát huy có hiệu quả chất lượng giáo dục theo quy định; xã giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ASXH, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình BHYT trên địa bàn.

3. Công tác quốc phòng- an ninh, Cải cách hành chính

Quốc phòng: Xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng thuộc quyền; Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện nhiệm vụ sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác phối hợp góp phần giữ vững anh ninh chính trị, trật tự ATXH, nhiệm vụ PCTT-TKCN, PCCR cũng như phòng chống dịch tại địa phương.

An ninh: Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, nắm bắt địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, an ninh vùng giáo đặc biệt là Lễ Noel, hạn chế thấp nhất các TNXH, giảm thiểu TNGT trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CA xã và các tổ chức quần chúng tự quản đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình mới; thực hiện giải tỏa hành lang ATGT theo kế hoạch, phấn đấu 100% các đơn vị, thôn làng đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Phối hợp với BCH Quân sự xã Tổng kết công tác QP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2021.

Cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, Kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, Thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan QLNN và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại địa phương.

4. Xây dựng chính quyền và công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

4.1. Xây dựng chính quyền: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp thứ XIV, ( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 ) của HĐND xã khóa XIX; nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn, các thôn, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ minh chứng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, công nhận các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

4.2. Công tác Phối hợp: Tiếp tục Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm hoàn thành 15/15 tiêu chí về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Lê Văn Nguyên

Công chức Văn phòng-Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng

Thông tin kinh tế 09 tháng đầu năm 2020

Đăng lúc: 01/10/2020 17:14:17 (GMT+7)

Thông tin kinh tế 09 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc Phòng - An ninh 09 tháng đầu năm

Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020


Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020

Chín tháng đầu năm 2020, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Quốc phòng–an ninh đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Nông, lâm, thủy sản, xây dựng Nông thôn mới nâng cao

a. Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng: 928,5ha, tăng 6,5ha so với cùng kỳ đạt 89,2% kế hoạch năm; ( tính theo hệ số lần trồng ), trong đó cấy lúa: 745 ha, cơ cấu 100% các loại giống lúa ngắn ngày và 80% lúa lai có năng xuất, chất lượng cao, năng xuất bình quân cả năm đạt 67 tạ/ha; Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 69,5 ha, năng xuất bình quân 43 tạ/ha; và 106,6 ha cây rau màu các loại, năng xuất 150 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 5.289,8 tấn ( trong đó lúa 4.991 tấn + ngô 298,8 tấn), tăng 579 tấn so với CK và đạt 117,5% KH năm. Chuyển đổi 03ha đất nông nghiệp khó canh tác sang sản xuất rau an toàn tại vùng Quy hoạch, nâng tổng số diện tích vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap lên 06ha. HTX nông nghiệp đấu mối cung ứng đầy đủ nước tưới; VTNN phục vụ sản xuất; thực hiện tốt công tác khuyến nông và dự tính, dự báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; 09 tháng đầu năm tổng doanh thu của HTXDV nông nghiệp: 402 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo nhân dân duy trì cải tạo trên 17,5 ha vườn tạp.

b. Chăn nuôi: Theo số liệu thống kê, Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 506 con, đạt 98% so với CK và đạt 95,4% KH; Đàn lợn 2.973 con, tăng 11,6% so với CK và đạt 66% KH năm; đàn gia cầm 58.925 con, tăng 15,9% so với CK, đạt 84,2% KH năm; ( Tính theo chu kỳ chăn nuôi của nhân dân). Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt năm 2020, kết quả tiêm phòng: Đàn chó: đạt 90,6%; Đàn trâu, bò đạt 59,3%; Đàn lợn: đạt 71,8%; Đàn gia cầm: đạt 74,9%; thường xuyên quan tâm xử lý môi trường trong chăn nuôi.

c. Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, 09 tháng đầu năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép; Các thôn có rừng tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, kiện toàn, bổ sung lực lượng PCCCR của thôn, đảm bảo con số điều động khi có tình huống xảy ra.

d. Thuỷ sản: Chăn nuôi thuỷ sản có nhiều chuyển biến tích cực, 09 tháng đầu năm về sản lượng nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thuỷ sản ước đạt 49 tấn, đạt 89% KH năm.

Tổng giá trị sản xuất trên lĩnh vực Nông nghiệp ước đạt: 75,4 tỷ đồng, đạt 88,5% KH năm. Trong đó ngành trồng trọt: 35,8 tỷ đồng, chăn nuôi: 27,5 tỷ đồng, lâm nghiệp: 5,8 tỷ đồng; thủy sản: 6,3 tỷ đồng. Giá trị thu nhập ước đạt 51,7 tỷ đồng, đạt 88,5% KH năm.

2. Xây dựng Nông thôn mới và công tác vệ sinh An toàn thực phẩm

Hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đề nghị cấp có thẩm quyền, kiểm tra, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, duy trì và nâng cao chất lượng các chuỗi ...thường xuyên nâng cao chất lượng tổ giám sát cộng đồng. Tăng cường công tác theo dõi và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, 09 tháng đầu năm cấp 137 giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, giám sát 40 hộ chăn nuôi và SXKD, không có ca bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, giữ vững xã điểm về vệ sinh ATTP.

3. Phát triển kinh tế từ ngành TTCN, CN-XD

Trên địa bàn xã hiện có 12 công ty, doanh nghiệp, ( 02 HTX, trong đó: 09 tháng đầu năm phát triển thêm 01 HTX Rau, củ, quả an toàn ) và 35 tổ hợp xây dựng, 733 hộ với trên 1000 lao động kinh doanh cá thể, thuộc nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ổn định tại chổ; 91 hộ với trên 171 lao động làm nghề hương bài, đan rỗ, rá, đèn lồng, ghế mây xuất khẩu, du nhập thêm nghề tiểu thủ công nghiệp tại thôn Quyết Thắng ( đan cơi trầu) tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân. Các ngành nghề sản xuất CN-XD, sản phẩm chủ yếu từ đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ cao cấp, công nghệ giấy, may mặc, chế biến, rèn đúc, xây dựng … Ước tính tổng giá trị sản xuất 194,9 tỷ đồng; Gía trị thu nhập từ ngành nghề TTCN, CNXD ước đạt: 114,9 tỷ đồng, đạt 87,6% KH năm.

4. Phát triển kinh tế từ ngành dịch vụ - thương mại và thu khác

Toàn xã có 520 cơ sở và hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại; có trên 50 xe ô tô các loại, ngành nghề chủ yếu dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chửa xe máy, xe đạp, xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, bán buôn, bán lẻ…và trên 130 lao động xuất khẩu tại các nước… Ước tính tổng giá trị đầu tư 09 tháng đầu năm 96,2 tỷ đồng; Thu nhập từ ngành DVTM ước đạt 73,5 tỷ đồng, đạt 73,3% KH.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế 09 tháng đầu năm ước đạt: 10,8%, đạt 83% Kế hoạch năm.

Thu khác: Bao gồm thu nhập của CBCNVC Nhà nước, lương hưu, chế độ TBB, các chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ khác và cả nguồn lao động đi làm việc ở ngoài địa bàn gửi về ước đạt: 63,7 tỷ đồng, đạt 78,1% KH năm.

* Thu nhập bình quân đầu người trên tất cả các lĩnh ước đạt 42,1 triệu đồng/người, đạt 87,7% KH năm.

5. Thu–Chi ngân sách và hoạt động của các tổ chức tín dụng

- Tổng thu ngân sách đến ngày 31/8/2020: 3.447.708.754 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 31/8/2020: 3.127.925.800 đồng.

- Số dư ngân sách chuyển kỳ sau: 319.782.954 đồng.

* Hoạt động của các tổ chức nhận uỷ thác nguồn vốn tín dụng có hiệu quả, tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT: 26,4 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 10,3 tỷ đồng.

6. Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất; cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 giấy, chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất: 55 hồ sơ; Hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai 05 năm ( giai đoạn 2016-2020 ). Thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch đất ở khu dân cư, Với 02 ha diện tích đưa vào quy hoạch đất ở khu dân cư, quy hoạch 60 lô mới và 27 lô còn lại của các năm về trước, tổng số 87 lô đưa vào đấu giá; cấp quyền SDĐ, dự kiến thu tiến đấu giá cấp quyền sử dụng đất 15 tỷ đồng. Tổ chức thi công xong xây dựng kênh dẫn nước Vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tại thôn Qùy Thắng, với quy mô 06ha; Chỉ đạo nhà thầu, phối hợp với các tổ chức hoàn thiện hồ sơ hoàn công đối với các công trình đã hoàn thành; Tổ chức thi công xây dựng các công trình: Quy hoạch khu dân cư; Trường Tiểu học, hạng mục: Nhà hai tầng 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ; Sân đận động, hạng mục: San nền; rãnh thoát nước, tường rào, khán đài và cổng ra vào;

Tổng giá trị đầu tư tất cả các hạng mục công trình: 14,4 tỷ đồng.

Chín tháng đầu năm nhân dân đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chửa các hạng công trình nhà ở và các hạng mục công trình phụ, giá trị đầu tư ước tính trên 45 tỷ đồng.

7. Văn phòng–Thống kê, Nội vụ, Cải cách hành chính,Thi đua khen thưởng, tôn giáo và công tác tiếp dân

Văn Phòng: Tiếp nhận 943 văn bản đến từ các phòng, ngành và UBND huyện Ban hành và chuyển phát 735 văn bản đi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ 78 cuộc hội nghị, hội Ý của UBND và BCĐ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Thống kê: Hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và các báo cáo thống kê đột xuất theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định tiêu chí về thu nhập, tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Nội vụ: Xây dựng, triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi có Quyết định phê duyệt; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, Hồ sơ chuyển xếp lương đối với CBCC, hoàn thiện hồ sơ nghỉ việc để hương chế độ BHXH hàng tháng đối với cán bộ theo quy định của Luật. Hồ sơ miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; hồ sơ bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022; Hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp thứ XII, kỳ họp thứ XIII, HĐND khóa XIX xem xét quyết nghị về các chỉ tiêu KT-XH năm 2020, Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả bầu cử, hồ sơ chuyển xếp lương, nâng mức phụ cấp cho chức danh mới được bầu.

Cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về CCHC; KSTTHC trên địa bàn, thiện công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân, áp dụng hệ thống ISO: 9001-2015 vào hoạt động quản Nhà nước tại địa phương, bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính để áp dụng hệ thống đăng nhập một lần tỉnh Thanh Hóa ( Phần mềm quản lý hồ sơ công việc gọi tắt là Tdofice ) để thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan QLNN và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại địa phương.

Thi đua – Khen thưởng, công tác tôn giáo

Tổ chức Tổng kết phong trào thi đua-khen thưởng năm 2019, Phát động phong trào thi đua năm 2020, tổ chức trao thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý; Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thương 01 tập thể, 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thường xuyên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tôn giáo theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.

Bộ phận Một cửa và công tác tiếp dân

Phân công trực giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao, với tổng số lượng TTHC đã giải quyết là 2.382 lượt hồ sơ các loại. Thu lệ phí chứng thực nộp ngân sách xã: 10.000.000 đồng. Hàng tuần Chủ tịch UBND xã và thành viên Ban Tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm; 09 tháng đầu năm tiếp nhận 05 đơn đề nghị có liên quan đến đất đai, đã tập trung giải quyết xong 02 đơn, còn lại 03 đơn đang tiến hành giải giải quyết theo quy định.

8. Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện công tác hành chính tư pháp theo đúng quy định của Luật; Đăng ký kết hôn 26 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 45 TH; Đăng ký khai tử 32 TH; Đăng ký khai sinh 113 TH; cấp bản sao từ sổ gốc 148 trường hợp; Chứng thực bản sao từ bản chính 1.533 lượt hồ sơ; chứng thực điểm chỉ 485 TH. Thực hiện công tác cải cách hành chính công mức độ 3 và mức độ 4 theo quy định.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác văn hóa thông tin, thể dục, thể thao

Hoạt động đài truyền thanh đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn, thường xuyên tiếp âm đài huyện và đài truyền thanh các cấp. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên Đán phù hợp với điều kiện của địa phương trong dịp vui xuân, đón Tết, tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý; 100% các thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được quan tâm. Tổng kết 20 năm phong trào

“ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2020. Ban hành chính sách hỗ trợ các thôn hoàn thiện thiết chế Nhà văn hóa, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền Phòng chống đại dịch Covid 19 trên địa bàn; kế hoạch tiêm phòng đợt cho đàn gia súc, gia cầm, công tác sản xuất, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi.

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên ( trừ thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

2. Lao động – thương binh và xã hội

Cấp phát đầy đủ các chế độ cho NCC với cách mạng, đối tượng BTXH đảm bảo dân chủ, công khai, 09 tháng đầu năm chi trả trợ cấp Người có công và đối tượng BTXH với tổng kinh phí gần: 4,1 tỷ đồng, trong đó Người có công với cách mạng trên 2,5 tỷ đồng, đối tượng BTXH là 1,6 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm tình hình đời sống nhân dân, đến đối tượng chính sách, hộ nghèo... Phối hợp với các tổ chức hội, nhận và cấp phát quà, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp đến các đối tượng, dịp tết Nguyên đán Canh Tý, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày TBLS, với

tổng số tiền và quà của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, của các cơ quan, doanh nghiệp và của địa phương cấp trong dịp tết Nguyên đán là: 241.550.000đ.

Trích kinh phí của địa phương mua 360kg gạo và phối hợp với MTTQ, nhận 500kg gạo từ MTTQ huyện, cấp cho 96 hộ của 09 thôn trên địa bàn xã đối với các đối tượng hộ nghèo, BTXH, hộ khó khăn trên địa bàn. Thời kỳ giáp hạt và thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, với tổng số 874 đối tượng được thụ hưởng với số tiền 1.021.500.000 đồng, đã được chi trả dân chủ, công khai, không xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.

Xét 17 hồ sơ đề nghị hưởng BTXH, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giảm 36 đối tượng BTXH; 02 đối tượng NCC; hồ sơ mai táng phí cho 15 đối tượng. Trong đó 06 đối tượng BTXH; 01 đối tượng NCC; 03 đối tượng HHC; 04 đối tượng 49 và 01 đối tượng CCB; Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng NCC, BTXH, HN, CN,....Đến thời điểm hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,6%. Thực hiện điều tra cung – cầu lao động năm 2020.

3. Y tế - Dân số - KHHGĐ và Công tác VSMT

Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ngày một tốt hơn, xã giữ vững Chuẩn quốc gia về Y tế, giai đoạn đến năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ cơ động, các tổ giám sát cộng đồng từ xã đến thôn, tổ chức kiện toàn các tổ giám sát thôn sau khi bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại phương án của địa phương, trong thời gian phòng, chống dịch. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, không có ca nhiễm bệnh.

Công tác tuyên truyền về DS&KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì; Số cháu sinh ra 09 tháng đầu năm 55 cháu, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,65%; số người chết 40 người, giảm 09 người so với CK, nhân khẩu chuyển đi 113, nhân khẩu chuyển đến 102, nhập sinh 87. Dân số trung bình 8.231 người.

Công tác VSMT ngày càng được người dân quan tâm hơn gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp và an toàn, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường; góp phần đảm bảo duy trì và nâng cao tiêu chí về vệ sinh Môi trường, UBND xã đã trích phí 56.474.000 đồng, để đầu tư mua sắm thêm 15 xe rác và 02 thùng nhựa chứa rác thải. Phối hợp với Hội CCB xã tổ chức thành lập và ra mắt 06 CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường. Nâng tổng số CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đạt 100% ( Tổng số 09/09 Chi hội CCB đều có CLB ). Phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn xã tổ chức phong hóa để trồng hoa và dọn vệ sinh tuyến đường QL45 đi Nhuệ Thôn.

4. Công tác giáo dục và đào tạo: Thường xuyên quan tâm công tác dạy học trực tuyến đối với học sinh THCS, kết quả cả ba nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của ngành Y tế.

Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định; Công tác tham mưu của các Ban giám hiệu thường xuyên được quan tâm và đạt hiệu quả. Năm học 2019-2020 Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn đạt 76,3% nhà trường xếp thứ 3 trên tổng số 33 trường, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 33 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,7%, giao dục mũi nhọn 45,8%, Trường Mầm Non tuyển sinh đầu vào đạt 100% kế hoạch, cả ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.

Trung tâm học tập cộng đồng mở 61 lớp, với 5.584 lượt người tham gia để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật đến nhân dân. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho việc tổng kết năm học 2019-2020, khai giảng năm học 2020-2021.

5. Hoạt động của các tổ chức Hội

Hoạt động của các tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên trong việc tiếp nhận, quyên góp, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như hỗ trợ cây, con giống để các hộ sản xuất, đảm bảo công khai, dân chủ, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên quan tâm đến đời sống hội viên và nhân dân cũng như công tác xây dựng hội. Thực hiện tốt phương án bố trí, sắp xếp các chức danh Chủ tịch Hội đặc thù theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND huyện, về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh chủ tịch Hội đặc thù.

III. QUỐC PHÒNG-AN NINH

1. Quốc phòng: Hoàn thiện các kế hoạch,văn kiện QSQP, tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác QSQP. Thông qua kế hoạch quốc phòng năm và giáo án huấn luyện quân sự, chính trị năm 2020. Rà soát quân nhân dự bị biên chế đơn vị E270, F341, phúc tra, bàn giao quân nhân DBĐV cho đơn vị DBĐV, rà soát quân nhân báo cáo huyện để biên chế vào tiểu đoàn huấn luyện của huyện. Kiện toàn BCH PCTT-TKCN, Tổng kết và triển khai đến các thôn, các trường, trạm, HTX về công tác PCTT, TKCN, công tác PCCC, đảm bảo phục vụ tốt khi có tình huống xảy ra; kiện toàn HĐNVQS xã, tổng kết công tác tuyển quân 2020, tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi 17, 18 đến 25 và đến 27 đối với công dân đã tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Nhận lệnh và giao đủ công dân có lệnh gọi nhập ngũ năm 2020, tham gia tập huấn cán bộ, dân quân theo phân cấp, điều động dân quân năm thứ nhất huấn luyện theo cụm và tổ chức huấn luyện dân quân nòng cốt từ năm thứ hai đến năm thứ tư tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020. Phối hợp với công an xã, tổ chức tuần tra và thường trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết và Đại hội Đảng các cấp. Thường trực 24/24h trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức rà soát liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn và trên bản đồ. Tiếp nhận Quyết định hưởng chế độ Thương binh cho 02 đối tượng và thông báo cho đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tưởng Chính phủ.

2. An ninh: Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020– 2025, Đại hội Đảng bộ huyện, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tình hình ANCT, TTATXH đảm bảo ổn định, an ninh vùng giáo được giữ vững. Tuy nhiên, 09 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xảy ra 04 vụ, giảm 01 vụ so với cùng kỳ, trong đó 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ đánh bạc; 01 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, Công an xã hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý theo quy định, hiện tại các đối tượng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý vi phạm hành chính; 04 vụ va chạm và TNGT, làm 01 người chết, 08 người bị thương; lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với 06 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 03 đối tượng nghiện ma túy. Tiến hành vận động quần chúng nhân dân giao nộp 01 khẩu súng kíp, 02 khẩu súng cồn và 02 kiếm tự chế; xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra vũ trang 72 lượt nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, phòng chống tội phạm, phù hợp với tình hình ANTT tại địa bàn vào từng thời điểm; thực hiện tốt công tác quản lý 07 đối tượng án treo, 01 đối tượng cải tạo không giam giữ, 06 đối tượng nghiện ma túy, 07 bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tham mưu ra quyết định xử lý 36 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nộp ngân sách nhà nước số tiền 7.200.000đ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Xử lý VPHC 01 đối tượng có hành vi đốt pháo, 01 đối tượng có hành vi sử sụng kích điện khai thác thủy sản, 02 đối tượng có hành vi, vi phạm các quy định về công tác đăng ký lưu trú, nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.900.000đ.

Về quản lý cư trú: 09 tháng đầu năm. Nhân khẩu chuyển đến 102 trường hợp; Nhân khẩu chuyển đi:113 trường hợp; Nhập sinh 87 trường hợp. Cấp giấy giới thiệu là CCCD 311 trường hợp. Thu thập bổ sung 940 phiếu DC01 đối với các công dân năm 2018 chưa tiến hành thu thập, công dân chuyển khẩu từ nơi khác về và công dân nhập sinh từ tháng 12/2018 đến nay. Thu thập 124 túi hộ, đối với các trường hợp phiếu DC01 không có túi hộ tại tàng thư hộ khẩu công an huyện. Bổ sung, chỉnh sửa phiếu DC01 bằng phiếu DC02 đối với 349 trường hợp.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, PHỐI HỢP MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Xây dựng chính quyền

Chỉ đạo nhân dân tập trung công tác sản xuất và thu hoạch lúa năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020-2021; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2020, Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên người. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCCC, BVR&PTR. Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là công tác CCTTHC thường xuyên được quan tâm.

Công tác quản lý điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã nghiêm túc, kịp thời, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện; tổ chức thực các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH,QP-AN. Thực hiện tốt Quy chế làm việc và chương trình công tác năm. Đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên UBND xã, coi trọng phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo các tổ chức hội và các thôn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn cơ bản, đáp ứng yêu cầu. Chín tháng đầu năm 2020, các bộ phận, công chức chuyên môn đã tham mưu, đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch theo từng nội dung, lĩnh vực được phân công, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác tham mưu trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những giải pháp cụ thể trong công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công, góp phần giúp UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương sẽ đạt được kết quả toàn diện, đưa Vạn Thắng sớm xây dựng thành công xã cao vào cuối năm 2020.

Các thôn trong xã tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã đã ban hành và văn bản, các kế hoạch của UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Tập trung chỉ đạo, nhân dân sản xuất, chăn nuôi, lâm nghiệp, duy trì các nghề truyền thống, du nhập và mở mang thêm các nghề TTCN, DVTM tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn; thực hiện tốt Phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách, ở thôn theo Phương án của địa phương.

2. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể CT-XH

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp trong việc giám sát và phản biện xã hội. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp nhận kinh phí và hiện vật từ các thôn, CBCC của xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là: 96.123.000 đồng. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy chế đề ra.

VI. NHỮNG TỒN TẠI - HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 09 tháng đầu năm cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là:

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chưa cao, nhất là đàn trâu, bò và đàn gia cầm. Việc mở mang thêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại còn hạn chế, đã du nhập thêm nghề mới vào địa phương để sản xuất, nhưng cũng còn còn gặp nhiều khó khăn. Phát triển thêm doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch. Nguồn ngân sách chưa đáp ứng nhu câu chi, đặc biệt là nhu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Văn hoá – xã hội: Hệ thống loa truyền thanh của xã tuy đã được đầu tư nâng cấp, bổ sung thêm các cụm loa, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, nhất là các cụm dân cư cách xa trung tâm của xã, của thôn. Công tác vệ sinh môi trường khu dân cư cũng như tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở một số thôn còn nhiều hạn chế

3. Quốc phòng-an ninh- CCHC

Quốc phòng: Xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công tác quản lý, điều động lực lượng khi có các tình huống xảy ra còn nhiều bất cập. Công tác cơ động của lực lượng khi có các tình huống xảy ra còn hạn chế, trong công tác chữa cháy rừng. Công tác tuyển quân còn hạn chế. Lực lượng QNDBĐV đi làm ăn nhiều, khó khăn cho công tác động viên huấn luyện. Chất lượng sơ, khám tuyển NVQS còn nhiều khó khăn.

An ninh: Vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT để phơi phóng nông sản, để đổ VLXD; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiện hút ma túy và đánh bài ăn tiền vẫn còn tái diễn. Hoạt động trộm chó của các đối tượng vẫn diễn ra trên địa bàn.

CCHC: Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gặp rất nhiều khó khăn, công dân đến giao dịch không có gmail, mật khẩu hoặc có nhưng không cung cấp, nên không thể truy cập vào hệ thống.

Phần thứ hai

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,

Quốc phòng – An ninh 03 tháng cuối năm 2020

Để đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội 03 tháng còn lại năm 2020, đặc biệt là trong sản xuất vụ đông năm 2020 -2021 dự báo sẽ có nhiều khó khăn: Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đại dịch Covid-19 trên người còn diễn biến phức tạp, giá cả nông sản do nông dân làm ra thấp, nông dân không mặn mà trong sản xuất, chăn nuôi. Nhưng được sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, cùng với sự nổ lực của nhân dân. Tập trung Quyết liệt phấn đấu 03 tháng cuối năm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch.

1. Mục tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế:

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế cả năm: Nông, lâm, thủy sản:14,4 tỷ đồng, phấn đấu cả năm đạt 89,8 tỷ đồng; TTCN,CN-XD: 85,5 tỷ đồng, phấn đấu cả năm đạt 280,4 tỷ đồng); DV-TM: 76 tỷ đồng, phấn đấu cả năm đạt 172,2 tỷ đồng.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế cả năm ước đạt trên: 13%,và đạt 100% KH năm. Thu khác 03 tháng cuối năm ước tính trên 9,3 tỷ đồng; Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 55,2 triệu đồng.

Phấn đấu thu NS vượt dự toán huyện giao và hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp cho Nhà nước. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác cả năm đạt trên: 100 triệu đồng; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển cả năm ước đạt trên: 118 tỷ đồng.

Thành lập 01 HTX Hương bài và vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đạt chỉ tiêu huyện giao.

1.2. Các chỉ tiêu về văn hóa–xã hội: Rà soát, bổ sung thiết chế văn hóa của các thôn ( tủ sách ), chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm chất lượng giáo dục đại trà.

Trường tiểu học tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ mới cho lớp 1 từ năm học 2020-2021; xã giữ vững quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020; 100% các thôn, làng, đơn vị giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa; Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện bình xét gia đình văn hóa, phấn đấu 95% trở lên gia đình, đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) còn dưới 10%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định dưới 0,7%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng giảm nghèo bền vững. Phấn đấu số người dân tham gia BHYT đạt trên 93,1%. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã. Phối hợp, duy trì và phát triển mô hình câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường.

1.3. Về xây dựng nông thôn mới: Hoàn thiện hồ sơ minh chứng 15 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

1.4. Về vệ sinh ATTP: Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở tham gia mô hình, các cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo VSATTP đạt 100%.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, công tác VSATTP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển và duy trì các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển trang trại, gia trại và cải tạo vườn tạp, phát triển và chuyển đổi các loại hình con nuôi gắn với đảm bảo VSMT; VSATTP, khuyến khích duy trì phát triển các ngành nghề hiện có, các cơ sở kinh doanh; vận động các hộ dân có lợi thế cận lộ mở mang cơ sở kinh doanh dịch vụ, có đủ điều kiện để thành lập mới các doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động các hộ thuộc Làng nghề Hương bài tiếp tục duy trì, phát triển và thành lập HTX Hương bài tại thôn Quyết Thắng. Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025 ; Quy hoạch dân cư chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện về quỹ đất để kêu gọi các công ty, doanh nghiệp vào địa bàn, để thành lập công ty, doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đẩy nhanh tiến độ đặt tên đường, số nhà, từng bước xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu. Phấn đấu xây dựng thành công “ xã nông thôn mới nâng cao”, giữ vững các tiêu chí về Vệ sinh ATTP.

2. Văn hóa xã hội: Thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, phấn đấu xây dựng, duy trì kết quả thực hiện nhiệm vụ xã hội học tập, các hoạt động TDTT, làm tốt công tác bình xét gia đình văn hoá; bình xét danh hiệu kiểu mẫu năm 2020; đẩy nhanh tiến độ bổ sung tủ sách và các thiết chế văn hóa ở nhà văn hóa các thôn. Ba nhà trường phát huy có hiệu quả chất lượng giáo dục theo quy định; xã giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ASXH, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình BHYT trên địa bàn.

3. Công tác quốc phòng- an ninh, Cải cách hành chính

Quốc phòng: Xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng thuộc quyền; Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện nhiệm vụ sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác phối hợp góp phần giữ vững anh ninh chính trị, trật tự ATXH, nhiệm vụ PCTT-TKCN, PCCR cũng như phòng chống dịch tại địa phương.

An ninh: Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, nắm bắt địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, an ninh vùng giáo đặc biệt là Lễ Noel, hạn chế thấp nhất các TNXH, giảm thiểu TNGT trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CA xã và các tổ chức quần chúng tự quản đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình mới; thực hiện giải tỏa hành lang ATGT theo kế hoạch, phấn đấu 100% các đơn vị, thôn làng đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Phối hợp với BCH Quân sự xã Tổng kết công tác QP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2021.

Cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, Kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, Thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong các cơ quan QLNN và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại địa phương.

4. Xây dựng chính quyền và công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

4.1. Xây dựng chính quyền: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp thứ XIV, ( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 ) của HĐND xã khóa XIX; nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn, các thôn, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ minh chứng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, công nhận các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

4.2. Công tác Phối hợp: Tiếp tục Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm hoàn thành 15/15 tiêu chí về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Lê Văn Nguyên

Công chức Văn phòng-Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng

Người tốt, việc tốt