Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
69
Tuần này:
111
Tháng này:
189
Tất cả:
171324

Ý kiến thăm dò

Thông tin Kinh tế-xã hội năm 2020 của xã Vạn Thắng

Ngày 02/12/2020 10:41:32

Thông tin Kinh tế-xã hội năm 2020 của xã Vạn Thắng

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VẠN THẮNG

Số: 306/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Thắng, ngày 04 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN năm 2020

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH

đảm bảo QP-AN năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,QP-AN năm 2020, trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường; không theo quy luật, bệnh cúm gia cầm tuýp A/H5N6 phát sinh, dịch tả lợn châu phi có nguy cơ bùng trên diện rộng; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Được sự chỉ đạo của huyện và tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, điều hành cương quyết của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, cùng với sự cố gắng, nổ lực của nhân dân trong xã; vì vậy tình hình KT-XH của địa phương phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

I. KINH TẾ

1, Lĩnh vực Nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và Vệ sinh ATTP

a, Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 là: 988,7ha, tăng 16,4ha so với cùng kỳ đạt 95% kế hoạch năm; ( tính theo hệ số lần trồng ), trong đó cấy lúa: 745 ha, cơ cấu 100% các loại giống lúa ngắn ngày và 80% lúa lai có năng xuất, chất lượng cao, năng xuất bình quân cả năm đạt 67 tạ/ha; Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 99,5 ha, trong đó ngô vụ đông 2020-2021 là 30ha; năng xuất bình quân 43 tạ/ha; và 144,2 ha cây rau màu và cây lạc, khoai lang, bầu bí các loại, năng xuất 150 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 5.289,8 tấn ( trong đó lúa 4.991 tấn + ngô 298,8 tấn), tăng 578 tấn so với CK và tăng 17,5% KH năm. Chuyển đổi 03ha đất nông nghiệp khó canh tác sang sản xuất rau an toàn tại vùng Quy hoạch, nâng tổng số diện tích vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap lên 06ha. HTX nông nghiệp đấu mối cung ứng đầy đủ nước tưới; VTNN phục vụ sản xuất; thực hiện tốt công tác khuyến nông và dự tính, dự báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; năm 2020 tổng doanh thu của HTXDV nông nghiệp: 787 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo nhân dân duy trì cải tạo trên 17,5 ha vườn tạp đạt hiệu quả tốt.

b. Chăn nuôi: Theo số liệu thống kê, Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 511 con, đạt 99% so với CK và đạt 96,42% KH; Đàn lợn 3.296 con, tăng 31,89% so với CK và đạt 73,24% KH năm; đàn gia cầm 70.842 con, tăng 11,8% so với CK, đạt 101,2% KH năm; ( Tính theo chu kỳ chăn nuôi của nhân dân). Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, kết quả tiêm phòng: Đàn chó: đạt 90,9%; Đàn trâu, bò đạt 63,5%; Đàn lợn: đạt 74%; Đàn gia cầm: đạt 69,55%; thường xuyên quan tâm xử lý môi trường trong chăn nuôi.

c. Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, trong năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép; Các thôn có rừng tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, kiện toàn, bổ sung lực lượng PCCCR của thôn, đảm bảo quân số điều động khi có tình huống xảy ra.

d. Thuỷ sản: Chăn nuôi thuỷ sản nước ngọt có nhiều chuyển biến tích cực, sản lượng nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thuỷ sản ước đạt 53 tấn, đạt 96,36% KH năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ước đạt 100 triệu đồng; giá trị sản xuất trên lĩnh vực Nông nghiệp ước đạt: 88,9 tỷ đồng. Trong đó ngành trồng trọt: 41,9 tỷ đồng, chăn nuôi: 34,4 tỷ đồng, lâm nghiệp: 4,7 tỷ đồng; thủy sản: 7,9 tỷ đồng. Giá trị thu nhập ước đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 4,3% KH năm.

2. Xây dựng Nông thôn mới và công tác vệ sinh An toàn thực phẩm

Hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đề nghị cấp có thẩm quyền, kiểm tra, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020. Đến thời điểm hiện nay đã có 19/20 sở, ban, ngành có văn bản chấp thuận, công nhận xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, duy trì và nâng cao chất lượng các chuỗi sản xuất ...thường xuyên nâng cao chất lượng tổ giám sát cộng đồng. Tăng cường công tác theo dõi và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, trong năm cấp 207 giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tực hiện giám sát 40 hộ chăn nuôi và SXKD, không có ca bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, giữ vững xã điểm về vệ sinh ATTP.

3. Phát triển kinh tế từ ngành TTCN, CN-XD

Trên địa bàn xã hiện có 12 công ty, doanh nghiệp, ( 02 HTX và 35 tổ hợp xây dựng,) với 733 hộ với trên 1000 lao động kinh doanh cá thể, thuộc nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ổn định tại chổ; 91 hộ với trên 171 lao động làm nghề hương bài, đan rỗ, rá, đèn lồng, ghế mây xuất khẩu, du nhập thêm nghề tiểu thủ công nghiệp tại thôn Quyết Thắng ( đan cơi trầu) tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân. Các ngành nghề sản xuất CN-XD, sản phẩm chủ yếu từ đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp, công nghệ giấy, may mặc, chế biến, rèn đúc, xây dựng … Ước tính tổng giá trị sản xuất 209,5 tỷ đồng; Giá trị thu nhập ước đạt: 131,8 tỷ đồng, đạt 100,6% KH năm.

4. Phát triển kinh tế từ ngành dịch vụ - thương mại và thu khác

Toàn xã có 520 cơ sở và hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại; có trên 50 xe ô tô các loại, ngành nghề chủ yếu dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chửa xe máy, xe đạp, xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, bán buôn, bán lẻ…và trên 130 lao động xuất khẩu tại các nước…Ước tính tổng giá trị sản xuất 133,6 tỷ đồng; Thu nhập ước tính 102 tỷ đồng, tăng 1,8% so với KH năm.

* Cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực

- Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm: 20,7%

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm: 44,7%

- Lĩnh vực Thương mại - dịch vụ chiếm: 34,6%

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 13,5%, đạt 103,85% KH năm.

Thu khác: Bao gồm lương hưu, chế độ TBB, các chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ khác, tiền công, tiền lương và các khoản phụ cấp của CBCNVC nhà nước, các nguồn thu khác và cả nguồn lao động đi làm việc ở ngoài địa bàn gửi về ước tính: 87,3 tỷ đồng. Tổng giá trị thu nhập từ ngành kinh tế và thu khác ước đạt: 382 tỷ đồng, tăng 5,35% Kế hoạch năm.

* Thu nhập bình quân đầu người trên tất cả các lĩnh ước đạt 52,5 triệu đồng/người, đạt 109,38% so với KH và đạt 95,45% so với NQ Đại hội Đảng

5. Thu – Chi ngân sách và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/10/2020: 4.664.135.978 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 10/10/2020: 3.935.756.300 đồng.

- Số dư ngân sách chuyển kỳ sau: 728.379.778 đồng.

* Hoạt động của các tổ chức nhận uỷ thác nguồn vốn tín dụng có hiệu quả, tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT: 26,4 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 10,3 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

6. Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất; cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 hộ, chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất: 81 hồ sơ; Hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai 05 năm ( giai đoạn 2016-2020 ). Thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch đất ở khu dân cư, Với 02 ha diện tích đưa vào quy hoạch đất ở khu dân cư, quy hoạch 60 lô mới và 27 lô còn lại của các năm về trước, tổng số 87 lô đưa vào đấu giá; cấp quyền SDĐ, dự kiến thu tiến đấu giá cấp quyền sử dụng đất 15 tỷ đồng. Hoàn thiện số liệu quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới nâng cao và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tổ chức thi công xây dựng kênh dẫn nước Vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tại thôn Qùy Thắng, với quy mô 06ha; Chỉ đạo nhà thầu, phối hợp với các tổ chức hoàn thiện hồ sơ hoàn công đối với các công trình đã hoàn thành; Tổ chức thi công xây dựng các công trình: Quy hoạch khu dân cư; Trường Tiểu học, hạng mục: Nhà hai tầng 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ; Sân đận động, hạng mục: San nền; rãnh thoát nước, tường rào, khán đài và cổng ra vào. Tổng giá trị đầu tư tất cả các hạng mục công trình: 14,4 tỷ đồng.

Các công trình do nhân dân đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chửa các hạng công trình nhà ở và các hạng mục công trình phụ trợ, giá trị đầu tư ước tính trên 50 tỷ đồng.

7. Văn phòng–Thống kê, Nội vụ, Cải cách hành chính,Thi đua khen thưởng, tôn giáo và công tác tiếp dân

Văn Phòng- Thống kê: Tiếp nhận 1152 văn bản đến từ các phòng, ngành và UBND huyện Ban hành và chuyển phát 905 văn bản đi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ 83 cuộc hội nghị, hội Ý của UBND và BCĐ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương. Hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và thống kê đột xuất theo quy định của ngành. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác huy động thu phương án năm 2020.

Nội vụ: Xây dựng, triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi có Quyết định phê duyệt; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, Hồ sơ chuyển xếp lương đối với CBCC, hồ sơ nghỉ việc để hương chế độ BHXH hàng tháng đối với cán bộ theo quy định của Luật. Hồ sơ miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; hồ sơ bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022; Hồ sơ trình kỳ họp thứ XII, kỳ họp thứ XIII, HĐND khóa XIX xem xét quyết nghị về các chỉ tiêu KT-XH năm 2020, Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả bầu cử, hồ sơ chuyển xếp lương, nâng mức, chuyển xếp phụ cấp cho các chức danh mới được bầu.

Cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về CCHC; KSTTHC trên địa bàn, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân, áp dụng hệ thống ISO: 9001-2015 vào hoạt động quản Nhà nước tại địa phương, bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính để áp dụng hệ thống đăng nhập một lần tỉnh Thanh Hóa ( Phần mềm quản lý hồ sơ công việc gọi tắt là TDofice ) để thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong cơ quan QLNN và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại địa phương.

Thi đua – Khen thưởng, công tác tôn giáo

Tổng kết phong trào thi đua-khen thưởng năm 2019, Phát động phong trào thi đua năm 2020, tổ chức trao thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý; Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thường xuyên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Bộ phận Một cửa và công tác tiếp dân

Thực hiện giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao, với tổng số lượng TTHC đã giải quyết là 2.214 lượt hồ sơ các loại. Thu lệ phí chứng thực nộp ngân sách xã: 12.000.000 đồng. Chủ tịch UBND xã và thành viên Ban Tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm; trong năm tiếp nhận 05 đơn đề nghị có liên quan đến đất đai, đã tập trung giải quyết hòa giải thành 04 đơn, còn lại 01 đơn đang tiến hành giải giải quyết theo quy định.

8. Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện công tác hành chính tư pháp theo đúng quy định của Luật; Đăng ký kết hôn 31 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 49 TH; Đăng ký khai tử 39 TH; Đăng ký khai sinh 129 TH; cấp bản sao từ sổ gốc 137 trường hợp; nhận cha, con: 02 TH. Chứng thực bản sao từ bản chính 1.689 lượt hồ sơ; chứng thực điểm chỉ 525 TH. Thực hiện tốt phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác văn hóa thông tin, thể dục, thể thao

Đài truyền thanh xã thường xuyên tiếp âm đài huyện và đài truyền thanh các cấp. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên Đán phù hợp với điều kiện của địa phương trong dịp vui xuân, đón Tết, tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý; 100% các thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được quan tâm. Tổng kết 20 năm phong trào “ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2020. Ban hành chính sách hỗ trợ các thôn hoàn thiện thiết chế Nhà văn hóa, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền Phòng chống đại dịch Covid 19 trên địa bàn; kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, công tác sản xuất, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên ( trừ thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19). Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn bình xét gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, thôn, làng văn hóa.

2. Lao động – thương binh và xã hội

Cấp phát đầy đủ các chế độ cho NCC với cách mạng, đối tượng BTXH đảm bảo dân chủ, công khai, chi trả trợ cấp Người có công và đối tượng BTXH với tổng kinh phí gần: 6 tỷ đồng, trong đó Người có công với cách mạng trên 4 tỷ đồng, đối tượng BTXH gần 2 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm tình hình đời sống nhân dân, đến đối tượng chính sách, hộ nghèo... Phối hợp với các tổ chức hội, nhận và cấp phát quà, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp đến các đối tượng, dịp tết Nguyên đán Canh Tý, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày TBLS, với tổng số tiền và quà của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, của các cơ quan, doanh nghiệp và của địa phương là: 241.550.000đ.

Trích kinh phí của địa phương mua 360kg gạo và phối hợp với MTTQ, nhận 500kg gạo từ MTTQ huyện, cấp cho 96 hộ của 09 thôn trên địa bàn xã đối với các đối tượng hộ nghèo, BTXH, hộ khó khăn trên địa bàn. Thời kỳ giáp hạt và thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, với tổng số 874 đối tượng được thụ hưởng với số tiền 1.021.500.000 đồng, đã được chi trả dân chủ, công khai, không xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.

Xét 17 hồ sơ đề nghị hưởng BTXH, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giảm 36 đối tượng BTXH; 02 đối tượng NCC; hồ sơ mai táng phí cho 19 đối tượng. Trong đó 09 đối tượng BTXH; 02 đối tượng NCC; 03 đối tượng HHC; 04 đối tượng 49 và 01 đối tượng CCB; Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng NCC, BTXH, HN, CN,....Đến thời điểm hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,6%. Thực hiện điều tra cung – cầu lao động năm 2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện rà soát các đối tượng BTXH hiện đang hưởng BTXH hàng tháng trên địa bàn.

3. Y tế - Dân số - KHHGĐ và Công tác VSMT

Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ngày một tốt hơn, xã giữ vững Chuẩn quốc gia về Y tế, giai đoạn đến năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ cơ động, các tổ giám sát cộng đồng từ xã đến thôn, tổ chức kiện toàn các tổ giám sát thôn sau khi bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định của địa phương, trong thời gian phòng, chống dịch. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, không có ca nhiễm bệnh.

Công tác tuyên truyền về DS&KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì; Số cháu sinh ra trong năm ước tính 102 cháu, số người chết 49 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,65%; nhân khẩu chuyển đi 128, nhân khẩu chuyển đến 109, nhập sinh 112. Dân số trung bình 8.230 người.

Công tác VSMT ngày càng được người dân quan tâm hơn gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp và an toàn, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường; góp phần đảm bảo duy trì và nâng cao tiêu chí về vệ sinh Môi trường, trích phí 56.474.000 đồng, để đầu tư mua sắm thêm 17 xe và thùng nhựa chứa rác thải. Phối hợp với Hội CCB xã tổ chức thành lập và ra mắt 06 CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường. Nâng tổng số CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đạt 100% ( Tổng số 09/09 Chi hội CCB đều có CLB ). Phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn xã tổ chức phong hóa để trồng hoa và dọn vệ sinh tuyến đường QL45 đi Nhuệ Thôn. Chỉ đạo các thôn tổ chức tổng dọn VSMT, đường làng, ngõ xóm, quyét vôi, ve và trang trí tường rào, tạo cảnh quan môi trường ngày một đổi mới. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắn hợp vệ sinh đạt 97%.

4. Công tác giáo dục và đào tạo: Công tác giảng dạy và học tập tại các nhà trường thường xuyên được quan tâm, Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Năm học 2019-2020 Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn đạt 76,3% nhà trường xếp thứ 3 trên tổng số 33 trường, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 33 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 99,1%, giáo dục mũi nhọn 45,8%, hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng đề nghị công nhận Trường chuẩn quốc gia. Trường Mầm Non tuyển sinh đầu vào đạt 100% kế hoạch, cả ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 theo đúng khung lịch. Ba nhà trường tổ chức hội nghị viên chức, người lao động đầu năm học 2020-2021. Trung tâm học tập cộng đồng mở 61 lớp, với 5.584 lượt người tham gia để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật đến nhân dân. Xây dựng kế hoạch tổng kết năm học 2019-2020, khai giảng năm học 2020-2021.

5. Hoạt động của các tổ chức Hội

Hoạt động của các tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên trong việc tiếp nhận, quyên góp, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như hỗ trợ cây, con giống để các hộ sản xuất, đảm bảo công khai, dân chủ, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên quan tâm đến đời sống hội viên và nhân dân cũng như công tác xây dựng hội. Chỉ đạo các chi hội khuyến học tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020- 2025, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội hội khuyến học xã. Thực hiện tốt phương án bố trí, sắp xếp các chức danh Chủ tịch Hội đặc thù theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND huyện, về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh chủ tịch Hội đặc thù.

III. QUỐC PHÒNG-AN NINH

1. Quốc phòng: Hoàn thiện các kế hoạch,văn kiện QSQP, tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác QSQP. Thông qua kế hoạch quốc phòng năm và giáo án huấn luyện quân sự, chính trị năm 2020. Rà soát quân nhân dự bị biên chế đơn vị E270, F341, phúc tra, bàn giao quân nhân DBĐV cho đơn vị nhận nguồn, rà soát quân nhân báo cáo huyện để biên chế vào các đơn vị DBĐV. Kiện toàn BCH PCTT-TKCN, Tổng kết và triển khai đến các đơn vị về công tác PCTT, TKCN, công tác PCCC, đảm bảo phục vụ tốt khi có tình huống xảy ra; kiện toàn HĐNVQS xã, tổng kết công tác tuyển quân 2020, tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi 17, 18 đến 25 và đến 27 đối với công dân đã tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Chốt danh sách 66 công dân với các thôn để chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Nhận lệnh và giao đủ công dân có lệnh gọi nhập ngũ năm 2020, tham gia tập huấn cán bộ, dân quân theo phân cấp, điều động dân quân năm thứ nhất huấn luyện theo cụm và tổ chức huấn luyện dân quân nòng cốt từ năm thứ hai đến năm thứ tư, tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020. Phối hợp với công an xã, tổ chức tuần tra và thường trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết và Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời phối hợp ra quân giải phóng hành lang ATGT trên địa bàn. Thường trực 24/24h trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức rà soát liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn và trên bản đồ. Tiếp nhận Quyết định hưởng chế độ Thương binh cho 02 đối tượng và thông báo cho đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tưởng Chính phủ. Phối hợp với Thường trực HĐGDQP-AN của huyện, tổ chức giáo dục QP-AN cho đối tượng 4.

2. An ninh: Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020– 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tình hình ANCT, TTATXH đảm bảo ổn định, an ninh vùng giáo được giữ vững. Tuy nhiên, trong năm trên địa bàn xảy ra 04 vụ liên quan đến ANTT, giảm 01 vụ so với cùng kỳ, trong đó 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ đánh bạc; 01 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, Công an xã hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý theo quy định, hiện tại các đối tượng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý vi phạm hành chính; Về tai nạn và va chạm giao thông xảy ra 04 vụ, làm 03 người chết, 06 người bị thương; lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với 06 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 03 đối tượng nghiện ma túy. Tiến hành vận động quần chúng nhân dân giao nộp 1,3 kg pháo, 01 khẩu súng kíp, 02 khẩu súng cồn, 05 viên đạn, 02 kiếm tự chế và 05 đồ chơi nguy hiểm; xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra vũ trang nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, phòng chống tội phạm, phù hợp với tình hình ANTT tại địa bàn vào từng thời điểm.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tham mưu xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác ANTT, công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp ngân sách nhà nước: 12.100.000đ

Xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện giải phóng hành lang ATGT trên tuyến QL45 và các tuyến đường liên xã, liên thôn.

* Công tác QLHC về TTXH

- Triển khai các nội dung thực hiện 02 dự án lớn của Bộ Công an là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chíp, cụ thể: Thu thập bổ sung 1.043 phiếu DC01; phúc tra 7.962 phiếu DC01; kiểm tra thông tin việc nhập liệu 6.956 phiếu DC01; cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung 526 phiếu DC02; lập mới 124 túi hộ, 369 nhân khẩu chưa có thông tin, tài liệu; kiểm tra, bổ sung tài liệu vào 2.123 túi hộ; tiến hành rà soát, phân loại 4.230 công dân trên 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân thành 03 nhóm phục vụ việc cấp căn cước công dân gắn chíp.

- Trong năm, hoàn thiện hồ sơ chuyển đi 128 nhân khẩu; chuyển đến 109 nhân khẩu; nhập sinh 112 nhân khẩu; khai tử 42 nhân khẩu; cấp đơn đề nghị cấp căn cước công dân cho 620 công dân và cấp giấy xác nhận dân sự cho 528 công dân.

IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ PHỐI HỢP MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Xây dựng chính quyền

Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 xảy ra trên người. Dịch cúm AH5N6 trên đàn gia súc, gia cầm, tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng, bảo vệ con nuôi phát triển. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCCC, BVR&PTR. Phương án PCTT–TKCN. Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020–2025, Nghị quyết của HĐND xã. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, công tác CCHC, cải cách TTHC; công tác giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền, theo cơ chế"Một cửa", một cửa liên thông, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được quan tâm thường xuyên.

Chỉ đạo các thôn tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022 sau khi Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thành công, trên cơ sở thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, để đảm bảo về số lượng, cơ cấu các chức danh không chuyên trách ở thôn, hưởng phụ cấp và bố trí người làm việc trong thôn: 07 chức danh, bố trí không quá 03 người.

2. Công tác Quản lý điều hành của UBND và Chủ tịch UBND xã

Công tác quản lý điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã nghiêm túc, kịp thời, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện; tổ chức thực các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, QP-AN. Thực hiện tốt Quy chế làm việc và chương trình công tác năm. Đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên UBND xã, coi trọng phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo các tổ chức hội và các thôn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn cơ bản, đáp ứng yêu cầu. Trong năm, các bộ phận, công chức chuyên môn đã tham mưu, đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch theo từng nội dung, lĩnh vực được phân công, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác tham mưu trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những giải pháp cụ thể trong công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công, góp phần giúp UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được kết quả toàn diện, đưa Vạn Thắng xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2020.Các thôn trong xã tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã đã ban hành và các văn bản, các kế hoạch của UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất, chăn nuôi, lâm nghiệp, duy trì các nghề truyền thống, du nhập và mở mang thêm các nghề TTCN, DVTM tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn; thực hiện tốt Phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo Phương án của địa phương.

3. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp trong việc giám sát và phản biện xã hội. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp nhận kinh phí và hiện vật từ các thôn, CBCC của xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là: 96.123.000 đồng. Phối hợp trong công tác tổ chức vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài địa bàn ủng hộ, cứu trợ các tỉnh Miềm Trung bị thiên tai, lũ lụt, với số tiền vận động được trên 60 triệu đồng, và các hiện vật là: 255kg gạo, 122 thùng mì tôm; 29,5 kg miến và 100 thùng sửa, góp phần để nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy chế đề ra.

VI. NHỮNG TỒN TẠI - HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2020, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó là:

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chưa cao, nhất là đàn trâu, bò và đàn gia cầm. Việc mở mang thêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại còn hạn chế, đã du nhập thêm nghề mới vào địa phương để sản xuất, nhưng cũng còn gặp nhiều khó khăn. Việc vận động phát triển doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu giao. Chưa tổ chức thành lập được HTX hương bài theo Nghị quyết. Điện sinh hoạt phục vụ nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý đất đai, quản lý máy làm đất, máy gặt lúa còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc tích tụ ruộng đất để phát triển trang trại chưa đạt kế hoạch Nguồn ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi, đặc biệt là nhu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Văn hoá – xã hội: Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật đến với người dân còn hạn chế, thực hiện công tác phối hợp giữa các bộ phận, các ngành, đoàn thể để tuyên truyền còn hạn chế. Nhất là tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường khu dân cư cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở một số thôn chưa thẩm thấu được đến người dân. Phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn với MTTQ và các đoàn thể để tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương còn hạn chế.

3. Quốc phòng-an ninh- CCHC

Quốc phòng: Xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công tác quản lý, điều động lực lượng khi có các tình huống xảy ra còn nhiều bất cập. Công tác cơ động của lực lượng khi có tình huống xảy ra còn hạn chế. Lực lượng QNDBĐV đi làm ăn xa nhiều, khó khăn cho công tác động viên huấn luyện. Chưa hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

An ninh: Công tác ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, như nghiện hút, sử dụng ma túy, hoạt động trộm chó của các đối tượng và đánh bài ăn tiền vẫn còn tái diễn. Lừa đảo trong kinh doanh vẫn còn xảy ra. Vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT để phơi phóng nông sản, để đổ VLXD trên địa bàn.

CCHC: Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gặp rất nhiều khó khăn, công dân đến giao dịch không có gmail, mật khẩu hoặc có nhưng không cung cấp, nên không thể truy cập vào hệ thống. Việc tham mưu trong giải quyết công việc có những bộ phận còn hạn chế.

B. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

* Nguyên nhân khách quan

Thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn chưa đảm bảo kế hoạch hoạt động của địa phương.

* Nguyên nhân chủ quan

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa quyết liệt, chưa linh hoạt, chưa sâu sát cơ sở. Công tác tham mưu của CBCC trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các giải pháp tổ chức thực hiện có những lĩnh vực còn hạn chế, tiến độ còn chậm.

PHẦN THỨ HAI

I. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021

Mục tiêu chung: Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn, kêu gọi huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến về cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng giao dục, Y tế, Văn hóa, văn nghệ, Thể dục, thể thao, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế ước đạt: 488,4 tỷ đồng. Trong đó: NLTS ước đạt 93,3 tỷ đồng, CN-XD ước đạt 240,7 tỷ đồng, DVTM ước đạt 154,5 tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế ước đạt: 333,1 tỷ đồng.Trong đó NLTS ước đạt 63,7 tỷ đồng ( tăng 4,6%); CN-XD ước đạt 151,4 tỷ đồng, tăng

( 14,9%); DVTM ước đạt 118 tỷ đồng ( tăng 15,7%). Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt bình quân 13% năm.

- Cơ cấu giá trị sản xuất:

- ( NLTS: 19,2,%; CN-XD: 45,4%; TMDV: 35,4% ) .

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt ổn định 4.500 tấn.

- Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên: 100 triệu đồng.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên: 118 tỷ đồng.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% và vượt dự toán huyện giao.

- Thực hiện tốt công tác thu, chi trên cở sở được phê duyệt, tổ chức thu triệt

để các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm theo kế hoạch

được phân bổ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp cho nhà nước.

- Thu khác ước đạt trên 100 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng trở lên.

1.2. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Ba nhà trường giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để Y tế giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn hai.

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 ( theo hướng giảm nghèo đa chiều và đảm bảo theo giai đoạn 2020-2025 ).

- Giữ vững tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 91,6% trở lên.

- Phấn đấu đạt 95% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Phấn đấu 85% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 0,7%.

- Duy trì và phát triển câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

1.3. Về môi trường.

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 98% trở lên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải.

- Thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng ở các khu dân cư.

II. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo

Quốc Phòng an ninh năm 2021

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nghành nông nghiệp đảm bảo phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, tăng cường áp dụng KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Tăng cường công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh. Tổng sản lượng lương thực ổn định 4.500 tấn trong đó 60% lúa chất lượng, có giá trị hàng hóa.

Xác định các vùng trồng cây vụ đông bằng các cây trồng như ngô, khoai lang, bí xanh, ớt, khoai tây, các loại rau màu; phấn đấu diện tích vụ đông đạt chỉ tiêu huyện giao. Vận động nhân dân cải tạo vườn tạp đưa các loại cây trồng có giá trị vào sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa.

Tập trung chỉ đạo phát triển trang trại theo mô hình kết hợp cá, lúa, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, đưa kinh tế trang trại thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo nhân dân khai thác mặt nước ao, hồ để nuôi trồng thủy sản.

Chỉ đạo HTXDV nông nghiệp thực hiện tốt các dịch vụ: Chuyển giao khoa học kỷ thuật, nước, giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh; là đơn vị đồng hành cùng nhân dân trong tái cơ cấu nền kinh tế và sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Tổng giá trị thu nhập ngành nông nghiệp - lâm - thủy sản đạt: 63,7 tỷ đồng.

1.2. Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản: Tiếp tục duy trì và phát triển nghề mới vào sản xuất, tạo điều kiện để nghề truyền thống phát triển... tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để huy động vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung hoàn thành các công trình còn dở dang ( nếu có), chỉnh trang giao thông nông thôn, kênh mương, đường giao thông nội đồng. Quy hoạch cụm công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao…

Tổng giá trị thu nhập ngành TTCN,CN-XD ước đạt: 151,4 tỷ đồng.

1.3. Dịch vụ thương mại và thu khác

Tạo môi trường thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể có điều kiện thành lập và phát triển doanh nghiệp, để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; Tiếp tục Chỉ đạo công ty Anh Hoàng Long duy trì chợ Mực là nơi giao lưu hàng hóa và dịch vụ thương mại, Chỉ đạo Trường Mầm Non, Công ty cổ phần giấy Lam Sơn, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, duy trì và nâng cao công tác đảm bảo VSATTP; phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ đấu mối để người dân được vay vốn NHCSXH, ngân hàng NHNN&PTNT để có vốn kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất. Phấn đấu năm 2021 tổng giá trị thu nhập ngành dịch vụ - thương mại và thu khác ước đạt trên: 218 tỷ đồng. Tiếp tục nuôi dưỡng khai thác nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách vượt 10% dự toán huyện giao; chi ngân sách đảm bảo đúng luật, ưu tiên chi cho chế độ con người và chi đầu tư phát triển của địa phương.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Tập trung đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt”. Nâng cao chất lượng làng văn hóa, cơ quan văn hóa. Phấn đấu đến năm 2021 có trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% số thôn, làng, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu, thôn, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa; tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết 07 của BCH Huyện ủy về thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến người dân. Trọng tâm là tuyên truyên cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

2.2. Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình bị thiên tai… vươn lên có cuộc sống ổn định. Tạo điều kiện khuyến khích người dân đi lao động ở nước ngoài và các công ty, doanh nghiệp trong nước để có việc làm ổn định, tăng thu nhập góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2021 hộ nghèo, cận nghèo giảm theo hướng giảm nghèo đa chiều và đảm bảo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.Vận động người dân tiếp tục tham gia các loại hình BHYT để duy trì và phát triển tiêu chí trong xây dựng NTM, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 91,6%.

2.3. Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo....". Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn; Ba nhà trường giữ vững danh hiệu đơn vị có đời sống văn hóa tốt, làm tốt công tác huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng là nơi chuyển giao KHKT, kiến thức đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã. Duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn xã hội học tập. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng quỹ khuyến học của từng thôn, làng, dòng họ; tranh thủ sự ủng hộ của con em xa quê, xây dựng quỹ khuyến học để khuyến khích việc học tập của con em địa phương.

2.4. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng; chỉ đạo tốt công tác phòng dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt động ngành nghề y dược tư nhân; tuyên truyền để nhân dân thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tránh thai, sinh con theo kế hoạch; phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 0,7%. Phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng các loại vác xin.

2.5. Công tác vệ sinh môi trường: Tiếp tục chỉ đạo các gia đình có trang trại chăn nuôi xử lý tốt môi trường trong chăn nuôi, nhất là môi trường chăn nuôi trong khu dân cư, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Phấn đấu số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 98% trở lên. Tập trung chỉ đạo các thôn thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng ở các khu dân cư. Thực hiện tốt hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải về Bãi rác tập kết của huyện để xử lý.

3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; làm tốt công tác sơ, khám tuyển NVQS theo quy định của Luật và các văn bản hiện hành, Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ. Thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai,TKCN trên địa bàn. Thường trực SSCĐ trong các nghĩ, ngày lễ, các ngày kỷ niệm của đất nước, Trọng tâm là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

3.2. An ninh: Đẩy mạnh phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ an ninh trật tự, đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định, chủ động ngăn ngừa với các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, phấn đấu 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện tốt quy định của Luật cư trú và quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nếu có) giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, Trọng tâm là dịp trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

4. Xây dựng chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể

4.1. Về xây dựng chính quyền

Đổi mới phương thức hoạt động, điều hành của UBND xã theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân đến giao dịch, cương quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế; xây dựng chính quyền trong sạch, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tổ chức tổng kết các phong trào, chiến dịch ở địa phương, nhằm đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và tập thể. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

4.2. Công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã tham gia giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật, Phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, công dân. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tạo điều kiện để Hội phụ nữ xã, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Thực hiện chế độ thu quỹ Nhà nước và xây dựng ngân sách năm 2021

1. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật.

2. Thu quỹ QP-AN theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Thu quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 3kg thóc/hộ ( thu ở vụ 5).

5. Thu tiền vận chuyển rác thải theo Đề án ( Mức thu 11.000đ/hộ/tháng đối với hộ có từ 02 khẩu trở xuống và 13.000đ/hộ/tháng đối với hộ từ 03 khẩu trở lên ).

6. Thực hiện thu các khoản thu theo Nghị quyết của HĐND xã ( nếu có)

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 của UBND xã Vạn Thắng.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

-BTV Đảng ủy, TTHĐND xã;

- HTX DVNN;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội;

- CB, CC UBND xã;

- Đại biểu HĐND xã;

- Lưu: VT - UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

( Đã Ký )

Lê Văn Sang

Thông tin Kinh tế-xã hội năm 2020 của xã Vạn Thắng

Đăng lúc: 02/12/2020 10:41:32 (GMT+7)

Thông tin Kinh tế-xã hội năm 2020 của xã Vạn Thắng

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VẠN THẮNG

Số: 306/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Thắng, ngày 04 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN năm 2020

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH

đảm bảo QP-AN năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,QP-AN năm 2020, trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường; không theo quy luật, bệnh cúm gia cầm tuýp A/H5N6 phát sinh, dịch tả lợn châu phi có nguy cơ bùng trên diện rộng; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Được sự chỉ đạo của huyện và tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, điều hành cương quyết của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, cùng với sự cố gắng, nổ lực của nhân dân trong xã; vì vậy tình hình KT-XH của địa phương phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

I. KINH TẾ

1, Lĩnh vực Nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và Vệ sinh ATTP

a, Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 là: 988,7ha, tăng 16,4ha so với cùng kỳ đạt 95% kế hoạch năm; ( tính theo hệ số lần trồng ), trong đó cấy lúa: 745 ha, cơ cấu 100% các loại giống lúa ngắn ngày và 80% lúa lai có năng xuất, chất lượng cao, năng xuất bình quân cả năm đạt 67 tạ/ha; Ngô trồng trên đất màu và xen cư trong nhân dân 99,5 ha, trong đó ngô vụ đông 2020-2021 là 30ha; năng xuất bình quân 43 tạ/ha; và 144,2 ha cây rau màu và cây lạc, khoai lang, bầu bí các loại, năng xuất 150 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 5.289,8 tấn ( trong đó lúa 4.991 tấn + ngô 298,8 tấn), tăng 578 tấn so với CK và tăng 17,5% KH năm. Chuyển đổi 03ha đất nông nghiệp khó canh tác sang sản xuất rau an toàn tại vùng Quy hoạch, nâng tổng số diện tích vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap lên 06ha. HTX nông nghiệp đấu mối cung ứng đầy đủ nước tưới; VTNN phục vụ sản xuất; thực hiện tốt công tác khuyến nông và dự tính, dự báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; năm 2020 tổng doanh thu của HTXDV nông nghiệp: 787 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo nhân dân duy trì cải tạo trên 17,5 ha vườn tạp đạt hiệu quả tốt.

b. Chăn nuôi: Theo số liệu thống kê, Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 511 con, đạt 99% so với CK và đạt 96,42% KH; Đàn lợn 3.296 con, tăng 31,89% so với CK và đạt 73,24% KH năm; đàn gia cầm 70.842 con, tăng 11,8% so với CK, đạt 101,2% KH năm; ( Tính theo chu kỳ chăn nuôi của nhân dân). Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, kết quả tiêm phòng: Đàn chó: đạt 90,9%; Đàn trâu, bò đạt 63,5%; Đàn lợn: đạt 74%; Đàn gia cầm: đạt 69,55%; thường xuyên quan tâm xử lý môi trường trong chăn nuôi.

c. Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, trong năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép; Các thôn có rừng tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, kiện toàn, bổ sung lực lượng PCCCR của thôn, đảm bảo quân số điều động khi có tình huống xảy ra.

d. Thuỷ sản: Chăn nuôi thuỷ sản nước ngọt có nhiều chuyển biến tích cực, sản lượng nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thuỷ sản ước đạt 53 tấn, đạt 96,36% KH năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác ước đạt 100 triệu đồng; giá trị sản xuất trên lĩnh vực Nông nghiệp ước đạt: 88,9 tỷ đồng. Trong đó ngành trồng trọt: 41,9 tỷ đồng, chăn nuôi: 34,4 tỷ đồng, lâm nghiệp: 4,7 tỷ đồng; thủy sản: 7,9 tỷ đồng. Giá trị thu nhập ước đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 4,3% KH năm.

2. Xây dựng Nông thôn mới và công tác vệ sinh An toàn thực phẩm

Hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đề nghị cấp có thẩm quyền, kiểm tra, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020. Đến thời điểm hiện nay đã có 19/20 sở, ban, ngành có văn bản chấp thuận, công nhận xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, duy trì và nâng cao chất lượng các chuỗi sản xuất ...thường xuyên nâng cao chất lượng tổ giám sát cộng đồng. Tăng cường công tác theo dõi và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, trong năm cấp 207 giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tực hiện giám sát 40 hộ chăn nuôi và SXKD, không có ca bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, giữ vững xã điểm về vệ sinh ATTP.

3. Phát triển kinh tế từ ngành TTCN, CN-XD

Trên địa bàn xã hiện có 12 công ty, doanh nghiệp, ( 02 HTX và 35 tổ hợp xây dựng,) với 733 hộ với trên 1000 lao động kinh doanh cá thể, thuộc nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ổn định tại chổ; 91 hộ với trên 171 lao động làm nghề hương bài, đan rỗ, rá, đèn lồng, ghế mây xuất khẩu, du nhập thêm nghề tiểu thủ công nghiệp tại thôn Quyết Thắng ( đan cơi trầu) tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân. Các ngành nghề sản xuất CN-XD, sản phẩm chủ yếu từ đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp, công nghệ giấy, may mặc, chế biến, rèn đúc, xây dựng … Ước tính tổng giá trị sản xuất 209,5 tỷ đồng; Giá trị thu nhập ước đạt: 131,8 tỷ đồng, đạt 100,6% KH năm.

4. Phát triển kinh tế từ ngành dịch vụ - thương mại và thu khác

Toàn xã có 520 cơ sở và hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại; có trên 50 xe ô tô các loại, ngành nghề chủ yếu dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chửa xe máy, xe đạp, xăng dầu, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, bán buôn, bán lẻ…và trên 130 lao động xuất khẩu tại các nước…Ước tính tổng giá trị sản xuất 133,6 tỷ đồng; Thu nhập ước tính 102 tỷ đồng, tăng 1,8% so với KH năm.

* Cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực

- Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm: 20,7%

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm: 44,7%

- Lĩnh vực Thương mại - dịch vụ chiếm: 34,6%

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 13,5%, đạt 103,85% KH năm.

Thu khác: Bao gồm lương hưu, chế độ TBB, các chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ khác, tiền công, tiền lương và các khoản phụ cấp của CBCNVC nhà nước, các nguồn thu khác và cả nguồn lao động đi làm việc ở ngoài địa bàn gửi về ước tính: 87,3 tỷ đồng. Tổng giá trị thu nhập từ ngành kinh tế và thu khác ước đạt: 382 tỷ đồng, tăng 5,35% Kế hoạch năm.

* Thu nhập bình quân đầu người trên tất cả các lĩnh ước đạt 52,5 triệu đồng/người, đạt 109,38% so với KH và đạt 95,45% so với NQ Đại hội Đảng

5. Thu – Chi ngân sách và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/10/2020: 4.664.135.978 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 10/10/2020: 3.935.756.300 đồng.

- Số dư ngân sách chuyển kỳ sau: 728.379.778 đồng.

* Hoạt động của các tổ chức nhận uỷ thác nguồn vốn tín dụng có hiệu quả, tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT: 26,4 tỷ đồng, Ngân hàng CSXH: 10,3 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

6. Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và kế hoạch sử dụng đất; cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 hộ, chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất: 81 hồ sơ; Hoàn thiện số liệu kiểm kê đất đai 05 năm ( giai đoạn 2016-2020 ). Thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch đất ở khu dân cư, Với 02 ha diện tích đưa vào quy hoạch đất ở khu dân cư, quy hoạch 60 lô mới và 27 lô còn lại của các năm về trước, tổng số 87 lô đưa vào đấu giá; cấp quyền SDĐ, dự kiến thu tiến đấu giá cấp quyền sử dụng đất 15 tỷ đồng. Hoàn thiện số liệu quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới nâng cao và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tổ chức thi công xây dựng kênh dẫn nước Vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn tại thôn Qùy Thắng, với quy mô 06ha; Chỉ đạo nhà thầu, phối hợp với các tổ chức hoàn thiện hồ sơ hoàn công đối với các công trình đã hoàn thành; Tổ chức thi công xây dựng các công trình: Quy hoạch khu dân cư; Trường Tiểu học, hạng mục: Nhà hai tầng 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ; Sân đận động, hạng mục: San nền; rãnh thoát nước, tường rào, khán đài và cổng ra vào. Tổng giá trị đầu tư tất cả các hạng mục công trình: 14,4 tỷ đồng.

Các công trình do nhân dân đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chửa các hạng công trình nhà ở và các hạng mục công trình phụ trợ, giá trị đầu tư ước tính trên 50 tỷ đồng.

7. Văn phòng–Thống kê, Nội vụ, Cải cách hành chính,Thi đua khen thưởng, tôn giáo và công tác tiếp dân

Văn Phòng- Thống kê: Tiếp nhận 1152 văn bản đến từ các phòng, ngành và UBND huyện Ban hành và chuyển phát 905 văn bản đi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ 83 cuộc hội nghị, hội Ý của UBND và BCĐ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương. Hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và thống kê đột xuất theo quy định của ngành. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác huy động thu phương án năm 2020.

Nội vụ: Xây dựng, triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi có Quyết định phê duyệt; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, Hồ sơ chuyển xếp lương đối với CBCC, hồ sơ nghỉ việc để hương chế độ BHXH hàng tháng đối với cán bộ theo quy định của Luật. Hồ sơ miễn nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; hồ sơ bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022; Hồ sơ trình kỳ họp thứ XII, kỳ họp thứ XIII, HĐND khóa XIX xem xét quyết nghị về các chỉ tiêu KT-XH năm 2020, Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả bầu cử, hồ sơ chuyển xếp lương, nâng mức, chuyển xếp phụ cấp cho các chức danh mới được bầu.

Cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về CCHC; KSTTHC trên địa bàn, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân, tăng cường sự hài lòng của tổ chức, công dân, áp dụng hệ thống ISO: 9001-2015 vào hoạt động quản Nhà nước tại địa phương, bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính để áp dụng hệ thống đăng nhập một lần tỉnh Thanh Hóa ( Phần mềm quản lý hồ sơ công việc gọi tắt là TDofice ) để thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong cơ quan QLNN và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại địa phương.

Thi đua – Khen thưởng, công tác tôn giáo

Tổng kết phong trào thi đua-khen thưởng năm 2019, Phát động phong trào thi đua năm 2020, tổ chức trao thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý; Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thường xuyên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Bộ phận Một cửa và công tác tiếp dân

Thực hiện giải quyết TTHC cho nhân dân tại Bộ phận “Một cửa” đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao, với tổng số lượng TTHC đã giải quyết là 2.214 lượt hồ sơ các loại. Thu lệ phí chứng thực nộp ngân sách xã: 12.000.000 đồng. Chủ tịch UBND xã và thành viên Ban Tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm; trong năm tiếp nhận 05 đơn đề nghị có liên quan đến đất đai, đã tập trung giải quyết hòa giải thành 04 đơn, còn lại 01 đơn đang tiến hành giải giải quyết theo quy định.

8. Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện công tác hành chính tư pháp theo đúng quy định của Luật; Đăng ký kết hôn 31 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 49 TH; Đăng ký khai tử 39 TH; Đăng ký khai sinh 129 TH; cấp bản sao từ sổ gốc 137 trường hợp; nhận cha, con: 02 TH. Chứng thực bản sao từ bản chính 1.689 lượt hồ sơ; chứng thực điểm chỉ 525 TH. Thực hiện tốt phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Công tác văn hóa thông tin, thể dục, thể thao

Đài truyền thanh xã thường xuyên tiếp âm đài huyện và đài truyền thanh các cấp. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên Đán phù hợp với điều kiện của địa phương trong dịp vui xuân, đón Tết, tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý; 100% các thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được quan tâm. Tổng kết 20 năm phong trào “ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2020. Ban hành chính sách hỗ trợ các thôn hoàn thiện thiết chế Nhà văn hóa, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền Phòng chống đại dịch Covid 19 trên địa bàn; kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, công tác sản xuất, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hoạt động thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên ( trừ thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19). Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn bình xét gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, thôn, làng văn hóa.

2. Lao động – thương binh và xã hội

Cấp phát đầy đủ các chế độ cho NCC với cách mạng, đối tượng BTXH đảm bảo dân chủ, công khai, chi trả trợ cấp Người có công và đối tượng BTXH với tổng kinh phí gần: 6 tỷ đồng, trong đó Người có công với cách mạng trên 4 tỷ đồng, đối tượng BTXH gần 2 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm tình hình đời sống nhân dân, đến đối tượng chính sách, hộ nghèo... Phối hợp với các tổ chức hội, nhận và cấp phát quà, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp đến các đối tượng, dịp tết Nguyên đán Canh Tý, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày TBLS, với tổng số tiền và quà của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, của các cơ quan, doanh nghiệp và của địa phương là: 241.550.000đ.

Trích kinh phí của địa phương mua 360kg gạo và phối hợp với MTTQ, nhận 500kg gạo từ MTTQ huyện, cấp cho 96 hộ của 09 thôn trên địa bàn xã đối với các đối tượng hộ nghèo, BTXH, hộ khó khăn trên địa bàn. Thời kỳ giáp hạt và thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, với tổng số 874 đối tượng được thụ hưởng với số tiền 1.021.500.000 đồng, đã được chi trả dân chủ, công khai, không xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.

Xét 17 hồ sơ đề nghị hưởng BTXH, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giảm 36 đối tượng BTXH; 02 đối tượng NCC; hồ sơ mai táng phí cho 19 đối tượng. Trong đó 09 đối tượng BTXH; 02 đối tượng NCC; 03 đối tượng HHC; 04 đối tượng 49 và 01 đối tượng CCB; Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng NCC, BTXH, HN, CN,....Đến thời điểm hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,6%. Thực hiện điều tra cung – cầu lao động năm 2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện rà soát các đối tượng BTXH hiện đang hưởng BTXH hàng tháng trên địa bàn.

3. Y tế - Dân số - KHHGĐ và Công tác VSMT

Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ngày một tốt hơn, xã giữ vững Chuẩn quốc gia về Y tế, giai đoạn đến năm 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ cơ động, các tổ giám sát cộng đồng từ xã đến thôn, tổ chức kiện toàn các tổ giám sát thôn sau khi bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định của địa phương, trong thời gian phòng, chống dịch. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, không có ca nhiễm bệnh.

Công tác tuyên truyền về DS&KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì; Số cháu sinh ra trong năm ước tính 102 cháu, số người chết 49 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,65%; nhân khẩu chuyển đi 128, nhân khẩu chuyển đến 109, nhập sinh 112. Dân số trung bình 8.230 người.

Công tác VSMT ngày càng được người dân quan tâm hơn gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp và an toàn, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường; góp phần đảm bảo duy trì và nâng cao tiêu chí về vệ sinh Môi trường, trích phí 56.474.000 đồng, để đầu tư mua sắm thêm 17 xe và thùng nhựa chứa rác thải. Phối hợp với Hội CCB xã tổ chức thành lập và ra mắt 06 CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường. Nâng tổng số CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đạt 100% ( Tổng số 09/09 Chi hội CCB đều có CLB ). Phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn xã tổ chức phong hóa để trồng hoa và dọn vệ sinh tuyến đường QL45 đi Nhuệ Thôn. Chỉ đạo các thôn tổ chức tổng dọn VSMT, đường làng, ngõ xóm, quyét vôi, ve và trang trí tường rào, tạo cảnh quan môi trường ngày một đổi mới. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắn hợp vệ sinh đạt 97%.

4. Công tác giáo dục và đào tạo: Công tác giảng dạy và học tập tại các nhà trường thường xuyên được quan tâm, Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Năm học 2019-2020 Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn đạt 76,3% nhà trường xếp thứ 3 trên tổng số 33 trường, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 33 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 99,1%, giáo dục mũi nhọn 45,8%, hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng đề nghị công nhận Trường chuẩn quốc gia. Trường Mầm Non tuyển sinh đầu vào đạt 100% kế hoạch, cả ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 theo đúng khung lịch. Ba nhà trường tổ chức hội nghị viên chức, người lao động đầu năm học 2020-2021. Trung tâm học tập cộng đồng mở 61 lớp, với 5.584 lượt người tham gia để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật đến nhân dân. Xây dựng kế hoạch tổng kết năm học 2019-2020, khai giảng năm học 2020-2021.

5. Hoạt động của các tổ chức Hội

Hoạt động của các tổ chức Hội được quan tâm thường xuyên trong việc tiếp nhận, quyên góp, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như hỗ trợ cây, con giống để các hộ sản xuất, đảm bảo công khai, dân chủ, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên quan tâm đến đời sống hội viên và nhân dân cũng như công tác xây dựng hội. Chỉ đạo các chi hội khuyến học tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020- 2025, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội hội khuyến học xã. Thực hiện tốt phương án bố trí, sắp xếp các chức danh Chủ tịch Hội đặc thù theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND huyện, về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh chủ tịch Hội đặc thù.

III. QUỐC PHÒNG-AN NINH

1. Quốc phòng: Hoàn thiện các kế hoạch,văn kiện QSQP, tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác QSQP. Thông qua kế hoạch quốc phòng năm và giáo án huấn luyện quân sự, chính trị năm 2020. Rà soát quân nhân dự bị biên chế đơn vị E270, F341, phúc tra, bàn giao quân nhân DBĐV cho đơn vị nhận nguồn, rà soát quân nhân báo cáo huyện để biên chế vào các đơn vị DBĐV. Kiện toàn BCH PCTT-TKCN, Tổng kết và triển khai đến các đơn vị về công tác PCTT, TKCN, công tác PCCC, đảm bảo phục vụ tốt khi có tình huống xảy ra; kiện toàn HĐNVQS xã, tổng kết công tác tuyển quân 2020, tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi 17, 18 đến 25 và đến 27 đối với công dân đã tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Chốt danh sách 66 công dân với các thôn để chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Nhận lệnh và giao đủ công dân có lệnh gọi nhập ngũ năm 2020, tham gia tập huấn cán bộ, dân quân theo phân cấp, điều động dân quân năm thứ nhất huấn luyện theo cụm và tổ chức huấn luyện dân quân nòng cốt từ năm thứ hai đến năm thứ tư, tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự năm 2020. Phối hợp với công an xã, tổ chức tuần tra và thường trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết và Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời phối hợp ra quân giải phóng hành lang ATGT trên địa bàn. Thường trực 24/24h trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức rà soát liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn và trên bản đồ. Tiếp nhận Quyết định hưởng chế độ Thương binh cho 02 đối tượng và thông báo cho đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tưởng Chính phủ. Phối hợp với Thường trực HĐGDQP-AN của huyện, tổ chức giáo dục QP-AN cho đối tượng 4.

2. An ninh: Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020– 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tình hình ANCT, TTATXH đảm bảo ổn định, an ninh vùng giáo được giữ vững. Tuy nhiên, trong năm trên địa bàn xảy ra 04 vụ liên quan đến ANTT, giảm 01 vụ so với cùng kỳ, trong đó 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ đánh bạc; 01 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, Công an xã hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý theo quy định, hiện tại các đối tượng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý vi phạm hành chính; Về tai nạn và va chạm giao thông xảy ra 04 vụ, làm 03 người chết, 06 người bị thương; lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với 06 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 03 đối tượng nghiện ma túy. Tiến hành vận động quần chúng nhân dân giao nộp 1,3 kg pháo, 01 khẩu súng kíp, 02 khẩu súng cồn, 05 viên đạn, 02 kiếm tự chế và 05 đồ chơi nguy hiểm; xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra vũ trang nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, phòng chống tội phạm, phù hợp với tình hình ANTT tại địa bàn vào từng thời điểm.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tham mưu xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác ANTT, công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp ngân sách nhà nước: 12.100.000đ

Xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện giải phóng hành lang ATGT trên tuyến QL45 và các tuyến đường liên xã, liên thôn.

* Công tác QLHC về TTXH

- Triển khai các nội dung thực hiện 02 dự án lớn của Bộ Công an là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chíp, cụ thể: Thu thập bổ sung 1.043 phiếu DC01; phúc tra 7.962 phiếu DC01; kiểm tra thông tin việc nhập liệu 6.956 phiếu DC01; cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung 526 phiếu DC02; lập mới 124 túi hộ, 369 nhân khẩu chưa có thông tin, tài liệu; kiểm tra, bổ sung tài liệu vào 2.123 túi hộ; tiến hành rà soát, phân loại 4.230 công dân trên 14 tuổi chưa được cấp căn cước công dân thành 03 nhóm phục vụ việc cấp căn cước công dân gắn chíp.

- Trong năm, hoàn thiện hồ sơ chuyển đi 128 nhân khẩu; chuyển đến 109 nhân khẩu; nhập sinh 112 nhân khẩu; khai tử 42 nhân khẩu; cấp đơn đề nghị cấp căn cước công dân cho 620 công dân và cấp giấy xác nhận dân sự cho 528 công dân.

IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ PHỐI HỢP MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Xây dựng chính quyền

Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 xảy ra trên người. Dịch cúm AH5N6 trên đàn gia súc, gia cầm, tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng, bảo vệ con nuôi phát triển. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCCC, BVR&PTR. Phương án PCTT–TKCN. Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020–2025, Nghị quyết của HĐND xã. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, công tác CCHC, cải cách TTHC; công tác giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền, theo cơ chế"Một cửa", một cửa liên thông, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được quan tâm thường xuyên.

Chỉ đạo các thôn tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022 sau khi Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thành công, trên cơ sở thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, để đảm bảo về số lượng, cơ cấu các chức danh không chuyên trách ở thôn, hưởng phụ cấp và bố trí người làm việc trong thôn: 07 chức danh, bố trí không quá 03 người.

2. Công tác Quản lý điều hành của UBND và Chủ tịch UBND xã

Công tác quản lý điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã nghiêm túc, kịp thời, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện; tổ chức thực các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, QP-AN. Thực hiện tốt Quy chế làm việc và chương trình công tác năm. Đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên UBND xã, coi trọng phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo các tổ chức hội và các thôn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn cơ bản, đáp ứng yêu cầu. Trong năm, các bộ phận, công chức chuyên môn đã tham mưu, đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch theo từng nội dung, lĩnh vực được phân công, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác tham mưu trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những giải pháp cụ thể trong công tác tham mưu của các bộ phận, các công chức chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công, góp phần giúp UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được kết quả toàn diện, đưa Vạn Thắng xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2020.Các thôn trong xã tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã đã ban hành và các văn bản, các kế hoạch của UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất, chăn nuôi, lâm nghiệp, duy trì các nghề truyền thống, du nhập và mở mang thêm các nghề TTCN, DVTM tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn; thực hiện tốt Phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo Phương án của địa phương.

3. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp trong việc giám sát và phản biện xã hội. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp nhận kinh phí và hiện vật từ các thôn, CBCC của xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là: 96.123.000 đồng. Phối hợp trong công tác tổ chức vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài địa bàn ủng hộ, cứu trợ các tỉnh Miềm Trung bị thiên tai, lũ lụt, với số tiền vận động được trên 60 triệu đồng, và các hiện vật là: 255kg gạo, 122 thùng mì tôm; 29,5 kg miến và 100 thùng sửa, góp phần để nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy chế đề ra.

VI. NHỮNG TỒN TẠI - HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2020, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó là:

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chưa cao, nhất là đàn trâu, bò và đàn gia cầm. Việc mở mang thêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại còn hạn chế, đã du nhập thêm nghề mới vào địa phương để sản xuất, nhưng cũng còn gặp nhiều khó khăn. Việc vận động phát triển doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu giao. Chưa tổ chức thành lập được HTX hương bài theo Nghị quyết. Điện sinh hoạt phục vụ nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý đất đai, quản lý máy làm đất, máy gặt lúa còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc tích tụ ruộng đất để phát triển trang trại chưa đạt kế hoạch Nguồn ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi, đặc biệt là nhu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Văn hoá – xã hội: Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật đến với người dân còn hạn chế, thực hiện công tác phối hợp giữa các bộ phận, các ngành, đoàn thể để tuyên truyền còn hạn chế. Nhất là tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường khu dân cư cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở một số thôn chưa thẩm thấu được đến người dân. Phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn với MTTQ và các đoàn thể để tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương còn hạn chế.

3. Quốc phòng-an ninh- CCHC

Quốc phòng: Xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công tác quản lý, điều động lực lượng khi có các tình huống xảy ra còn nhiều bất cập. Công tác cơ động của lực lượng khi có tình huống xảy ra còn hạn chế. Lực lượng QNDBĐV đi làm ăn xa nhiều, khó khăn cho công tác động viên huấn luyện. Chưa hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

An ninh: Công tác ANTT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, như nghiện hút, sử dụng ma túy, hoạt động trộm chó của các đối tượng và đánh bài ăn tiền vẫn còn tái diễn. Lừa đảo trong kinh doanh vẫn còn xảy ra. Vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT để phơi phóng nông sản, để đổ VLXD trên địa bàn.

CCHC: Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gặp rất nhiều khó khăn, công dân đến giao dịch không có gmail, mật khẩu hoặc có nhưng không cung cấp, nên không thể truy cập vào hệ thống. Việc tham mưu trong giải quyết công việc có những bộ phận còn hạn chế.

B. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

* Nguyên nhân khách quan

Thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn chưa đảm bảo kế hoạch hoạt động của địa phương.

* Nguyên nhân chủ quan

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa quyết liệt, chưa linh hoạt, chưa sâu sát cơ sở. Công tác tham mưu của CBCC trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các giải pháp tổ chức thực hiện có những lĩnh vực còn hạn chế, tiến độ còn chậm.

PHẦN THỨ HAI

I. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021

Mục tiêu chung: Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn, kêu gọi huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến về cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng giao dục, Y tế, Văn hóa, văn nghệ, Thể dục, thể thao, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế ước đạt: 488,4 tỷ đồng. Trong đó: NLTS ước đạt 93,3 tỷ đồng, CN-XD ước đạt 240,7 tỷ đồng, DVTM ước đạt 154,5 tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế ước đạt: 333,1 tỷ đồng.Trong đó NLTS ước đạt 63,7 tỷ đồng ( tăng 4,6%); CN-XD ước đạt 151,4 tỷ đồng, tăng

( 14,9%); DVTM ước đạt 118 tỷ đồng ( tăng 15,7%). Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt bình quân 13% năm.

- Cơ cấu giá trị sản xuất:

- ( NLTS: 19,2,%; CN-XD: 45,4%; TMDV: 35,4% ) .

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt ổn định 4.500 tấn.

- Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên: 100 triệu đồng.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên: 118 tỷ đồng.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% và vượt dự toán huyện giao.

- Thực hiện tốt công tác thu, chi trên cở sở được phê duyệt, tổ chức thu triệt

để các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm theo kế hoạch

được phân bổ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp cho nhà nước.

- Thu khác ước đạt trên 100 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng trở lên.

1.2. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Ba nhà trường giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để Y tế giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn hai.

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 ( theo hướng giảm nghèo đa chiều và đảm bảo theo giai đoạn 2020-2025 ).

- Giữ vững tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 91,6% trở lên.

- Phấn đấu đạt 95% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Phấn đấu 85% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 0,7%.

- Duy trì và phát triển câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

1.3. Về môi trường.

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 98% trở lên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải.

- Thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng ở các khu dân cư.

II. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo

Quốc Phòng an ninh năm 2021

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nghành nông nghiệp đảm bảo phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, tăng cường áp dụng KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Tăng cường công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh. Tổng sản lượng lương thực ổn định 4.500 tấn trong đó 60% lúa chất lượng, có giá trị hàng hóa.

Xác định các vùng trồng cây vụ đông bằng các cây trồng như ngô, khoai lang, bí xanh, ớt, khoai tây, các loại rau màu; phấn đấu diện tích vụ đông đạt chỉ tiêu huyện giao. Vận động nhân dân cải tạo vườn tạp đưa các loại cây trồng có giá trị vào sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa.

Tập trung chỉ đạo phát triển trang trại theo mô hình kết hợp cá, lúa, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, đưa kinh tế trang trại thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Tập trung chỉ đạo nhân dân khai thác mặt nước ao, hồ để nuôi trồng thủy sản.

Chỉ đạo HTXDV nông nghiệp thực hiện tốt các dịch vụ: Chuyển giao khoa học kỷ thuật, nước, giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh; là đơn vị đồng hành cùng nhân dân trong tái cơ cấu nền kinh tế và sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Tổng giá trị thu nhập ngành nông nghiệp - lâm - thủy sản đạt: 63,7 tỷ đồng.

1.2. Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản: Tiếp tục duy trì và phát triển nghề mới vào sản xuất, tạo điều kiện để nghề truyền thống phát triển... tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để huy động vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung hoàn thành các công trình còn dở dang ( nếu có), chỉnh trang giao thông nông thôn, kênh mương, đường giao thông nội đồng. Quy hoạch cụm công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao…

Tổng giá trị thu nhập ngành TTCN,CN-XD ước đạt: 151,4 tỷ đồng.

1.3. Dịch vụ thương mại và thu khác

Tạo môi trường thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể có điều kiện thành lập và phát triển doanh nghiệp, để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; Tiếp tục Chỉ đạo công ty Anh Hoàng Long duy trì chợ Mực là nơi giao lưu hàng hóa và dịch vụ thương mại, Chỉ đạo Trường Mầm Non, Công ty cổ phần giấy Lam Sơn, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, duy trì và nâng cao công tác đảm bảo VSATTP; phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ đấu mối để người dân được vay vốn NHCSXH, ngân hàng NHNN&PTNT để có vốn kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất. Phấn đấu năm 2021 tổng giá trị thu nhập ngành dịch vụ - thương mại và thu khác ước đạt trên: 218 tỷ đồng. Tiếp tục nuôi dưỡng khai thác nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách vượt 10% dự toán huyện giao; chi ngân sách đảm bảo đúng luật, ưu tiên chi cho chế độ con người và chi đầu tư phát triển của địa phương.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Tập trung đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt”. Nâng cao chất lượng làng văn hóa, cơ quan văn hóa. Phấn đấu đến năm 2021 có trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% số thôn, làng, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu, thôn, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa; tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết 07 của BCH Huyện ủy về thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến người dân. Trọng tâm là tuyên truyên cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

2.2. Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình bị thiên tai… vươn lên có cuộc sống ổn định. Tạo điều kiện khuyến khích người dân đi lao động ở nước ngoài và các công ty, doanh nghiệp trong nước để có việc làm ổn định, tăng thu nhập góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2021 hộ nghèo, cận nghèo giảm theo hướng giảm nghèo đa chiều và đảm bảo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.Vận động người dân tiếp tục tham gia các loại hình BHYT để duy trì và phát triển tiêu chí trong xây dựng NTM, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 91,6%.

2.3. Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo....". Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn; Ba nhà trường giữ vững danh hiệu đơn vị có đời sống văn hóa tốt, làm tốt công tác huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng là nơi chuyển giao KHKT, kiến thức đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã. Duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn xã hội học tập. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng quỹ khuyến học của từng thôn, làng, dòng họ; tranh thủ sự ủng hộ của con em xa quê, xây dựng quỹ khuyến học để khuyến khích việc học tập của con em địa phương.

2.4. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng; chỉ đạo tốt công tác phòng dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt động ngành nghề y dược tư nhân; tuyên truyền để nhân dân thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tránh thai, sinh con theo kế hoạch; phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 0,7%. Phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng các loại vác xin.

2.5. Công tác vệ sinh môi trường: Tiếp tục chỉ đạo các gia đình có trang trại chăn nuôi xử lý tốt môi trường trong chăn nuôi, nhất là môi trường chăn nuôi trong khu dân cư, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Phấn đấu số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 98% trở lên. Tập trung chỉ đạo các thôn thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng ở các khu dân cư. Thực hiện tốt hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải về Bãi rác tập kết của huyện để xử lý.

3. Quốc phòng - an ninh

3.1. Quốc phòng: Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; làm tốt công tác sơ, khám tuyển NVQS theo quy định của Luật và các văn bản hiện hành, Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ. Thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai,TKCN trên địa bàn. Thường trực SSCĐ trong các nghĩ, ngày lễ, các ngày kỷ niệm của đất nước, Trọng tâm là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

3.2. An ninh: Đẩy mạnh phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ an ninh trật tự, đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định, chủ động ngăn ngừa với các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, phấn đấu 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện tốt quy định của Luật cư trú và quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nếu có) giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, Trọng tâm là dịp trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

4. Xây dựng chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể

4.1. Về xây dựng chính quyền

Đổi mới phương thức hoạt động, điều hành của UBND xã theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân đến giao dịch, cương quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế; xây dựng chính quyền trong sạch, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tổ chức tổng kết các phong trào, chiến dịch ở địa phương, nhằm đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và tập thể. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

4.2. Công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã tham gia giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật, Phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, công dân. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tạo điều kiện để Hội phụ nữ xã, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Thực hiện chế độ thu quỹ Nhà nước và xây dựng ngân sách năm 2021

1. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật.

2. Thu quỹ QP-AN theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Thu quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 3kg thóc/hộ ( thu ở vụ 5).

5. Thu tiền vận chuyển rác thải theo Đề án ( Mức thu 11.000đ/hộ/tháng đối với hộ có từ 02 khẩu trở xuống và 13.000đ/hộ/tháng đối với hộ từ 03 khẩu trở lên ).

6. Thực hiện thu các khoản thu theo Nghị quyết của HĐND xã ( nếu có)

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 của UBND xã Vạn Thắng.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

-BTV Đảng ủy, TTHĐND xã;

- HTX DVNN;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội;

- CB, CC UBND xã;

- Đại biểu HĐND xã;

- Lưu: VT - UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

( Đã Ký )

Lê Văn Sang

Người tốt, việc tốt