Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
69
Tuần này:
110
Tháng này:
188
Tất cả:
171323

Ý kiến thăm dò

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán

Ngày 11/01/2021 09:18:49

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

UBND XÃ VẠN THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐ–KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐTĐKT Vạn Thắng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào Thi đua – Công tác Khen thưởng năm 2020

Phương hướng, nhiệm vụ phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng năm 2021


PHẦN THỨ NHẤT

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Về khó khăn

Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân nói chung, cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện, xã nhà cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, dịch cúm gia cầm tuýp A/H5N6 phát sinh, dịch tả lợn châu phi có nguy cơ bùng trên diện rộng; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến phong trào Thi đua Khen thưởng của địa phương.

2. Về thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, Sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và sự nổ lực của nhân dân trong xã. Phong trào Thi đua năm 2020 của xã nhà đạt được kết quả chủ yếu sau đây.

Kết quả phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

Thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ chính trị khóa XI về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng; đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Trong năm qua xã nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng Bộ xã, Khóa XXVII, Nhiệm kỳ 2015–2020; Khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phong trào thi đua học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng bộ các cấp, phong trào thi đua xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; phong trào thi đua duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí về Vệ sinh ATTP; xã đạt chuẩn cộng đồng học tập; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi...Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, sự kết hợp của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát và cụ thể; sự phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân trong xã là yếu tố Quyết định để phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà có sự chuyển biến mạnh mẽ.

I. Những kết quả chủ yếu của Phong trào Thi đua năm 2020

1. Phong trào Thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mùa vụ.

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành cương quyết của Chính quyền, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn xã năm 2020, tiếp tục có những những chuyển biến tiến bộ và đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, huy động sức đóng góp của nhân dân, để có nguồn lực đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Vì vậy: Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 988,7 ha, tăng 16,4ha so với cùng kỳ và đạt 95% kế hoạch, trong đó diện tích cấy lúa 745 ha, đạt 100% so với CK và so với kế hoạch, năng xuất bình quân cả năm 67 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 5.289,8 tấn, tăng 578 tấn so với cùng kỳ và tăng 17,5% KH năm.

Chăn nuôi phát triển ở tất cả các tổng đàn. Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé 533 con, tăng 3,3% so với CK và tăng 0,57% so với KH năm; Đàn lợn: 3.296 con, tăng 31,9% so với CK, và đạt 96,8% kế hoạch năm. Đàn gia cầm 70.842 con, tăng 11,8% so với CK và đạt 101,2 so với KH năm.

Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại được duy trì, công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y được quan tâm. Toàn xã có trên 11 khu trang trại và trên 20 gia trại, các trang trại đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí mới.

Phong trào phát triển kinh tế trên lĩnh vực lâm nghiệp với diện tích 112,9 ha rừng ở hai thôn: Tân Sơn và Nhuệ Thôn. Tổng giá trị thu nhập trên lĩnh vực lâm nghiệp năm 2020 ước đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 0,1 tỷ đồng và đạt 100% KH năm.

Phong trào nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập trên lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản trong năm ước đạt ước 55 tấn, tăng 5,7% so với CK và đạt 96,4% kế hoạch năm. Giá trị thu nhập ngành Nông nghiệp đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 4,3% KH năm.

Phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, các đoàn thể tiếp tục phát động phong trào trồng hoa thay cỏ dại hai bên các tuyến đường giao thông; các thôn tổ chức cho nhân dân kẻ vẽ, trang trí các khu nhà văn hóa, tường rào và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, để làm đẹp cảnh quan môi trường; tổ chức tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng, phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp; tổ chức thi công, mở rộng, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh tiêu nước, đảm bảo giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, xã tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy có hiệu quả các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực sản xuất TTCN, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại và thu khác đem lại những hiệu quả đáng khích lệ.

Giá trị sản xuất ngành Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp –xây dựng đạt 209,5 tỷ đồng; thu nhập đạt: 131,9 tỷ đồng, tăng 18,8 tỷ đồng và đạt 100,6% KH năm.

Giá trị sản xuất Dịch vụ - Thương mại đạt 135,3 tỷ đồng; thu nhập đạt 104,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với KH năm; Thu khác ước đạt trên 93,6 tỷ đồng, tăng 21,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 15,4%, tăng 18,4% KH năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; dịch vụ thương mại, Năm 2020 Nông - lâm - thủy sản chiếm: 20,5%; Công nghiệp - xây dựng chiếm: 44,4%, Dịch vụ - Thương mại chiếm: 35,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt: 53,7 triệu đồng/người/năm; tăng 11,9% so với KH năm và đạt 97,64% so với mục tiêu Đại hộ Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịch vụ Bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển nhanh, xã có điểm Bưu điện văn hóa, thực hiện công tác dịch vụ Bưu chính viễn thông, Dịch vụ chi trả BHXH, chi trả BTXH và đường truyền In ternet, công chức chuyên môn nhận công văn và thực hiện báo cáo qua cổng thông tin điện tử và đường truyền trên phần mềm giao nhiệm vụ của UBND huyện, và phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần của Tỉnh Thanh Hóa ( gọi tắt là TĐ office ) đối với các công chức chuyên môn trên từng lĩnh vực được giao.

Hoạt động của các tổ chức nhận ủy thác, cơ bản giữ được ổn định trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Tổng dự nợ của hai ngân hàng đến hết năm 2020 trên 36,7 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/12/2020: 6.775.386.116 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 15/12/2020: 6.375.695.460 đồng.

- Kết dư ngân sách chuyển giao năm 2021: 399.690.656 đồng.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp cho tập thể và Nhà nước.

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua đã được phát động rộng rải trong nhân dân như: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nhiều thôn sản xuất tập trung như vùng thâm canh lúa, năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao, vùng quy hoạch rau an toàn như cây khoai tây, ớt xuất khẩu, cà chua, bí xanh và các loại cây rau mầu ngắn ngày khác, chăn nuôi, bò, lợn, vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt....được hình thành đem lại hiệu quả cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, gieo trồng lúa lai là thôn: Quyết Thắng, Qùy Thắng; Lăng Thôn; Tân Sơn…Trong phong trào sản xuất vụ đông đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là thôn: Qùy Thắng, Lăng thôn…Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như gia đình ông Trịnh Duy Sắc; ông Trịnh duy Cẩn…thôn Lăng Thôn; gia đình ông Ngô Thọ Giới, ông Nguyễn Văn Tình thôn Quyết Thắng, ông Lê Văn Bằng-thôn Qùy Thắng; ông Phạm Đình Sáu thôn Nhuệ Thôn...

Trên lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng nổi bật trong năm qua là các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, " Năng xuất, chất lượng, hiệu quả"...các phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực chủ động, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất. Năm 2020 nhân dân thôn Giản Hiền, thôn Tân Sơn duy trì nghề đan ghế mây và đan đèn lồng xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho hơn 40 hội viên hội phụ nữ, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều thôn vẫn duy trì được ngành nghề truyền thống về đan lát như thôn: Tân Sơn, làng nghề hương bài như thôn Quyết Thắng, tạo được công ăn, việc làm tăng thêm thu nhập cho gia đình; Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng được duy trì và có bước phát triển khá như thôn: Quyết Thắng, Giản Hiền, Phố Mới, Ban Thọ; Đông Tài...các hộ gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng như gia đình ông Nguyễn Văn Dân, ông Ngô Thọ Biên.....thôn Quyết Thắng, ông: Hoàng Văn Nam, thôn Giản Hiền..... Mô hình phân viên nén dúi sâu của hộ gia đình ông: Trần Công Thắng- thôn Quyết Thắng và của HTXDVNN.

Công tác quy hoạch, đầu tư và phát triển được đẩy mạnh, các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất trên địa bàn như: Doanh nghiệp Nghĩa Lộc; Công ty cổ phần giấy Lam Sơn, doanh nghiệp may Bình Minh, công ty may xuất khẩu Kim Anh và các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của suy thoái kinh tế, giá cả vật tư tăng cao, để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng lên những công trình, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, công ty và người lao động.

Năm 2020 địa phương thực hiện Quy hoạch đất, kêu gọi công ty, doanh nghiệp San Anh, đầu tư vào địa bàn, làm tiền đề để xây dựng khu sản xuất, chế biến mùn thực vật. Đồng thời chuẩn bị cho việc Quy hoạch 74ha đất nông nghiệp sang đất Khu công nghiệp chất lượng cao và trên 51ha sang sản xuất nông nghiệp, quy mô lớn, công nghệ cao.

Trên lĩnh vực dịch vụ thương mại, vận tải các phong trào thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng,phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận tải là HTX nông nghiệp, HTX Rau, củ, quả an toàn và các thôn có Quốc lộ 45 đi qua, tận dụng lợi thế cận lộ để mở mang thêm các ngành, nghề dịch vụ, thương mại... các hộ gia đình tiêu biểu như hộ ông Mai Trọng Đạt, ông Phạm Thanh Văn, ông Lê Trọng Lâm, ông Lê Trọng Tú, ông Phạm Văn Trường, ông Vũ Minh Tuấn... Những thành tích đạt được trên lĩnh vực Kinh tế là rất đáng trân trọng.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ những người nông dân, công nhân kỷ thuật, cán bộ quản lý trong năm qua đã vươn lên, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hăng say lao động trên các công trình, nhà máy, một nắng hai sương trên các cánh đồng, trang trại làm nên những mùa vàng bội thu.

Nhiệt liệt: Biểu dương các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các thôn, cán bộ, công chức chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất những chính sách, giải pháp trong việc chỉ đạo sản xuất, thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn lực cùng địa phương, cơ quan,công ty, doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã nhà.

2. Phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

Trong năm qua ngành giáo dục xã nhà thi đua đảm bảo chất lượng, dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục Mầm Non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập THCS được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được quan tâm thường xuyên; tham gia các hội thi tại huyện và tỉnh đạt kết quả tốt.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%, Hoàn thành chương trình năm học 2019-2020, tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021, đạt trên 98%, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn đạt 76,3%, nhà trường xếp thứ 3 trên tổng số 33 trường, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 33 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 99,1%, giáo dục mũi nhọn 45,8%, Trường Mầm Non tuyển sinh đầu vào đạt 100% kế hoạch. Trung tâm học tập cộng đồng mở 61 lớp, với 5.584 lượt người tham gia để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật đến nhân dân. Ba trường ( Mầm Non, Tiểu học và THCS ) đều giữ vững trường chuẩn quốc gia.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt " ở Trường Mầm Non như cô: Lương Thị Phương; Nguyễn Thị Thủy…; Trường Tiểu học như: thầy Lê Minh Châu, cô Lê Thị Phương, cô Lê Thị Khuyên......;Trường THCS như thầy Trần Đức Hiếu, cô Nguyễn Thị Hiền…đã nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng Làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ, rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc và phát triển, số gia đình văn hóa năm 2020 đạt đạt 95%, tăng 11,8% so với CK và đạt 100% so với kế hoạch năm. Trong đó có 85,7% gia đình văn hóa ba năm ( 2018-2020 ), 100% các cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn, làng được công nhận và công nhận lại cơ quan, đơn vị, thôn làng văn hóa.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, đảm bảo trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Người cao tuổi.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Chú trong công tác tuyên truyền Phòng, chống dịch Covid-19 trên người và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng như công tác sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2020. Tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý; Tổng kết 20 năm phong trào “ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2020. Tham gia các phong trào thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước do huyện tổ chức đạt kết quả tốt. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao, gia đình thể thao ngày càng cao thể hiện sự văn minh của xã hội đã và đang phát triển, câu lạc bộ thể dục, thể thao và bóng chuyền hơi của Hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác " Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền". Thực hiện tốt 12 điều y đức, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn hai. Phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, Các phong trào " Uống nước, nhớ nguồn" "đền ơn, đáp nghĩa "chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng thương binh nặng và các đối tượng thương bệnh binh đảm bảo chất lượng, và giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều giai đoạn 2020-2025, để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021 hộ nghèo chiếm tỷ lệ: 1,33%; giảm 0,54% so với cùng kỳ, hộ cận nghèo còn 3,5%, giảm 0,45% so với cùng kỳ. Công tác chính sách xã hội được coi trọng, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng BTXH được quan tâm đúng mức.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực hoạt động từ thiện, nhân đạo của tổ chức công đoàn và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù như: Hội chử thập đỏ trong phong trào quyên góp “quỷ nhân đạo” với số tiên 25.563.000đ; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, trong phong trào phối hợp, vận động, quyên góp tặng xe lăn; trao quà Tết, quà cho học sinh khuyết tật có thành tích trong học tập, quà cứu trợ và học bổng; Hội Khuyến học, trong phong trào khuyến học, khuyến tài, công nhận 09 cộng đồng học tập, ba đơn vị học tập, các dòng họ học tập và các gia đình học tập, trích Quỹ khuyến học trao quà cho học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi tỉnh, học sinh nghèo học giỏi và giáo viên có học sinh giỏi tỉnh, tổ chức thành công Đại hội Hội khuyến học, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nạn nhân chất độc da cam, trong phong trào thăm hỏi động viên, hội viên khi ốm đau, vận động quỹ “Phao” cho hội viên vay không lãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin; Hội làm vườn và trang trại trong phong trào cung cấp cây, con giống để hội viên và nhân dân mở rộng diện tích cải tạo vườn tạp; Hội Cựu Thanh niên xung; Hội Cựu giáo chức phong trào xây dựng quỹ hội và phát triển hội viên.

Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù và những người hoạt động không chuyên trách của xã, thực hiện tốt phương án bố trí, sắp xếp các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và Chủ tịch Hội đặc thù theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND huyện, về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch Hội đặc thù của địa phương theo đúng quy định.

Năm 2020 trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù đã tích cực thi đua trên các phong trào phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tận tụy vì lớp lớp học sinh thân yêu, những y sỹ, dược sỹ, đã tận tình, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các tổ chức hội đặc thù, cũng như các cá nhân và nhân dân trong xã với tinh thần, " Lá lành, đùm lá rách" với tình thương và trách nhiệm đã làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo.

3. Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tại địa phương với những nội dung" Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện", đã có tác dụng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nghiêm túc. Phong trào thi đua " Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ", Công an xã được giám đốc Công an tỉnh tặng Danh hiệu” đơn vị Quyết Thắng”năm 2020.

Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang đã được lực lượng (Công an xã và Lực lượng BCH quân sự xã ) và toàn dân tích cực tham gia. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Chất lượng trong việc giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo giải quyết những vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua là Ban chỉ huy quân sự xã và lực công an xã.

Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là đồng chí: Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo ANTT của xã, các đồng chí thuộc Trung đội dân quân cơ động và một số đồng chí công an viên, một số đồng chí thôn đội trưởng ở các thôn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng công an xã đã chủ động chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

4. Phong trào thi đua trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Quán triệt quan điểm lãnh đạo phát triển kinh tế và xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, duy trì, giữ vững và phát triển cao hơn nữa các tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

* Kết quả xếp loại Đảng bộ, Chi bộ và Đảng viên năm 2020

- Tổng số Đảng viên trong Đảng bộ 333 đồng chí, trong đó: đảng viên chính thức 329 đồng chí, đảng viên dự bị 04 đồng chí; Đảng viên miễn công tác và sinh hoạt 53 đồng chí;

- Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã: 13 chi bộ

- Tổng số Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02/13 = 15,38%

- Tổng số Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11/13 = 84,61%

- Tổng số Đảng viên tham gia xếp loại: 280 đồng chí. Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 46 đồng chí = 17,89%, trên tổng số Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 211 đồng chí, đạt 75,35 % so với đảng viên tham gia xếp loại; Đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 23 đồng chí = 8,21%;

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bền vững thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào thi đua của MTTQ trong phong trào vận động, quyên góp kinh phí và hiện vật từ các thôn, CBCC của xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là: 96.123.000 đồng. Phối hợp trong công tác tổ chức vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài địa bàn ủng hộ, cứu trợ các tỉnh Miềm Trung bị thiên tai, lũ lụt, với số tiền vận động được trên 60 triệu đồng, và các hiện vật là: 255kg gạo, 122 thùng mì tôm; 29,5 kg miến và 100 thùng sửa, góp phần để nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành các kỳ họp của HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016–2021. Phong trào thi đua vận động quyên góp quỹ “ Ngày vì người nghèo”, với tổng số tiền 25.300.000đ, Hội nông dân trong phong trào vận động quỹ mua bò ủng hộ hội viên Miền Núi Lang Chánh, với số tiền 2.100.000đ; phối hợp với chính quyền xây dựng, lắp đặt thùng bê tông chứa các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV trên các xứ đồng; Hội Cựu Chiến binh trong phong trào vận động quyên góp ủng hộ CCB miền trung bị thai tai, lũ lụt, với số tiền trên 5.630.000đ; Phối hợp với chính quyền tổ chức thành lập và ra mắt 06 Câu Lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường; nâng tổng số các chi hội CCB của các thôn đều có CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường đạt 100%; Hội Phụ nữ trong phong trào vận động quỹ mái ấm tình thương, con giống niềm tin, với số tiền gần 7.800.000đ; tổ chức kiện toàn lại chức danh Chủ tịch Hội; Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội phụ nữ và tổ chức công đoàn trong phong trào trồng hoa thay cỏ dại hai bên các tuyến đường giao thông và phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu biểu là phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong đội ngũ cán bộ, công chức; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Thanh niên xung kích phát triển Kinh tế - xã hội” của Đoàn thanh niên, “ Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống hội viên” của Hội Phụ nữ “Phát huy truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh xã nhà; “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo” năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua. Những thành tích đạt được của cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội là rất to lớn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu trên.

II Công tác Khen thưởng

Năm 2020 xã nhà được Cụm thi Thi đua số 2 của huyện suy tôn: Nhân dân và cán bộ xã Vạn Thắng là đơn vị dẫn đầu của Cụm Thi đua. Đảng Bộ đề nghị BTV huyện Ủy Nông Cống xếp loại chất lượng Đảng bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. Đồng thời đề nghị BTV huyện ủy Nông Cống khen thưởng cho 01 chi bộ và 01 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 05 năm ( giai đoạn 2015-2020 ). Đảng bộ xã khen thưởng cho 02 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020.

Chính quyền Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nông Cống tặng: Danh hiệu Lao động tiên tiến cho CBCC xã Vạn Thắng; tặng giấy khen cho Nhân dân và cán bộ xã Vạn Thắng; 01 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; và 02 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy Khen; Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vạn Thắng. Được giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Bằng Khen. Năm 2020 MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện trở lên khen thưởng. Trong phong trào thể dục, thể thao, đặc biệt là giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Canh tý, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 03 tập thể và 01 cá nhân, có thành tích xất sắc.

Trong phong trào mặt trận dân tộc thống nhất. Nhân kỷ niệm 90 năm ( 18/11/1930-18/11/2020), Chủ tịch UBND xã khen thưởng 45 hộ gia đình có thành thành tích xuất sắc; Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2020, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 23 Tập thể, và 57 cá nhân. Trong đó có 13 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Những thành tích trên của các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng–an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện mà đại hội Đảng Bộ xã Khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015–2020 và Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

III. Những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm qua còn có những tồn tại, hạn chế đó là:

Phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, giữa các thôn trong xã, một số lĩnh vực và một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng. Chưa phát huy được tinh thần thi đua ở từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị để tạo thành phong trào thi đua, sôi nổi, sâu rộng của cả cộng đồng. Phong trào thi đua ở một số lĩnh vực chưa toàn diện. Công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên. Sự phối hợp giữa các ngành, các cơ quan, các thôn trong chỉ đạo và tổ chức các phong trào Thi đua, có lúc, có nơi, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân

Một số cán bộ, công chức chuyên môn, các ngành, đoàn thể, một số thôn, thực hiện chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của Phong trào Thi đua và công tác khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó chưa thật sự quan tâm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021

I. Mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng là năm diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua- khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, với tinh thần“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn các hoạt động của các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà lần thứ XXVIII, trong đó, tập trung thi đua, phấn đấu ở một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy hơn nữa các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm tiền đề để xây dựng thành công xã Nông thôn mới Kiểu mẫu. Thường xuyên quan tâm, giữ vững và phát huy các nhóm tiêu chí đã đạt được về vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị tăng trưởng của các ngành kinh tế gồm: “ Nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại”. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao 12%. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính sách đối với người có công. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó chú trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tân đến chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng Trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng các Trường trên địa bàn xã, đều đạt Trường kiểu mẫu. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn cộng đồng học tập, xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nghiên cứu, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động tự thiện, nhân đạo”...,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại hình tội phạm, TNXH. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Thực hiện tốt phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần Tỉnh Thanh Hóa ( gọi tắt TDoffice ) đối với toàn bộ các thủ tục hành chính thông thường ( trừ các văn bản có tính chất chỉ mức độ mật, tối mật và tuyệt mật... trên các lĩnh vực theo quy định ). Triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước được nhanh chóng, kịp thời; triệt để, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trọng tâm là làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập Phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”.“Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”;“Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện” thực hiện tốt “Phong trào dân vận khéo”

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI); đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Chính quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các thôn trong xã. Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị do địa phương thực hiện và quản lý.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế ước đạt: 503,1 tỷ đồng.

Trong đó: NLTS ước đạt 93,3 tỷ đồng, CN-XD ước đạt 248,7 tỷ đồng, DVTM ước đạt 161,1 tỷ đồng.

Giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế ước đạt: 343,2 tỷ đồng.

Trong đó NLTS ước đạt 63,7 tỷ đồng ( tăng 4,6%); CN-XD ước đạt 156,5 tỷ đồng, tăng ( 18,6%); DVTM ước đạt 123 tỷ đồng ( tăng 17,7%).

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt bình quân 16% năm.

- Cơ cấu giá trị sản xuất:

- ( NLTS: 18,6%; CN-XD: 45,6%; TMDV: 35,8% ) .

- Thu khác ước đạt trên 166,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69,3 triệu đồng trở lên.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt ổn định 4.500 tấn.

- Tập trung tích tụ đất đai hàng năm trên 10ha, để có quỹ đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và quỹ đất phát triển trang trại.

- Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên: 100 triệu đồng.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên: 125 tỷ đồng.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% và vượt dự toán huyện giao.

- Phấn đấu vận thành lập mới thêm 05 doanh nhiệp và HTX.

- Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng xã NTM kiểu mẫu

-Thực hiện tốt công tác thu, chi trên cở sở được phê duyệt, tổ chức thu triệt để các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm theo kế hoạch được phân bổ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp cho nhà nước.

1.2. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Ba nhà trường duy trì, giữ vững và tiếp tục xây dựng danh hiệu Trường chuẩn quốc gia theo giai đoạn đối với từng cấp học.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để Y tế giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn hai.

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 ( theo hướng giảm nghèo đa chiều và đảm bảo giảm nghèo theo giai đoạn 2020-2025 ).

- Giữ vững và phát triển về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 91,6% trở lên.

- Phấn đấu đạt 95% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Phấn đấu 85% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 0,7% và tỷ lệ phát triển dân số là 1%

- Duy trì và phát triển câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

1.3. Về môi trường.

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ có các công trình vệ sinh đạt chuẩn từ 85% trở lên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải.

- Giữ vững và phát huy các tiêu chí về VSMT và ATTP.

1.4. Về quốc phòng - an ninh

- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng năm.

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng giáo, đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Phấn đấu 100% các khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về ANTT.

1.5. Các mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị

- 100% Chi bộ đạt từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Phấn đấu từ 20% Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trở lên.

- Có từ 80% trở lên Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm.

- Kết nạp được 06 Đảng viên trở lên.

- Đảng bộ đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy khen thưởng.

- Chính quyền đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

- MTTQ và các đoàn thể đề nghị cấp huyện trở lên khen thưởng.

III. Các biện pháp Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các trường, trạm và Trưởng thôn của các thôn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và định hướng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, điều hành của UBND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và học tập “Phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của địa phương, nhằm vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình thi đua phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Công chức Văn hoá –xã hội phối hợp với các cơ quan, các bộ phận liên quan và các thôn trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH;QP-AN năm 2021, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Công chức Văn Phòng UBND xã (cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT ) theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Tham mưu cho UBND, Hội đồng TĐKT của xã các nội dung liên quan, đánh giá, sơ kết, tổng kết; đồng thời tham mưu biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, quản lý Nhà nước của Chính quyền; Phối kết hợp chặt chẽ của Mặt rận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng năm 2020, là năm có nhiều những biến cố xảy ra về tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân xã nhà nói riêng, đồng thời cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật, dịch cúm gia cầm tuýp A/H5N6 phát sinh, dịch tả lợn châu phi có nguy cơ bùng trên diện rộng; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, mặc dù vậy, Phong trào thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, điều hành cương quyết của Chính quyền, sự Phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội trên địa bàn; Quê hương Vạn Thắng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới; Với quyết tâm cao chúng ta tin tưởng rằng phong trào Thi đua, sẽ được “ Nâng lên tầm cao mới ”. Để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những tiêu chí đã đạt được trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm tiền đề xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021 và tiếp tục duy trì, phát triển các nhóm tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được trên quê hương Vạn Thắng.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- HĐTĐ huyện ( Báo cáo );

- Cụm thi đua số 2 ( Báo cáo );

- TTĐảng ủy,TTHĐND,UBND;

- Thành viên HĐTĐKT của xã;

- Các đơn vị, thôn, phố;

- Lưu: HĐTĐ của xã.

Lê Văn Sang

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán

Đăng lúc: 11/01/2021 09:18:49 (GMT+7)

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

UBND XÃ VẠN THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐ–KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐTĐKT Vạn Thắng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào Thi đua – Công tác Khen thưởng năm 2020

Phương hướng, nhiệm vụ phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng năm 2021


PHẦN THỨ NHẤT

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Về khó khăn

Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân nói chung, cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện, xã nhà cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, dịch cúm gia cầm tuýp A/H5N6 phát sinh, dịch tả lợn châu phi có nguy cơ bùng trên diện rộng; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến phong trào Thi đua Khen thưởng của địa phương.

2. Về thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, Sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và sự nổ lực của nhân dân trong xã. Phong trào Thi đua năm 2020 của xã nhà đạt được kết quả chủ yếu sau đây.

Kết quả phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

Thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ chính trị khóa XI về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng; đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Trong năm qua xã nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng Bộ xã, Khóa XXVII, Nhiệm kỳ 2015–2020; Khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phong trào thi đua học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng bộ các cấp, phong trào thi đua xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; phong trào thi đua duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí về Vệ sinh ATTP; xã đạt chuẩn cộng đồng học tập; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi...Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, sự kết hợp của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát và cụ thể; sự phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân trong xã là yếu tố Quyết định để phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà có sự chuyển biến mạnh mẽ.

I. Những kết quả chủ yếu của Phong trào Thi đua năm 2020

1. Phong trào Thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mùa vụ.

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành cương quyết của Chính quyền, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn xã năm 2020, tiếp tục có những những chuyển biến tiến bộ và đạt nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, huy động sức đóng góp của nhân dân, để có nguồn lực đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Vì vậy: Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 988,7 ha, tăng 16,4ha so với cùng kỳ và đạt 95% kế hoạch, trong đó diện tích cấy lúa 745 ha, đạt 100% so với CK và so với kế hoạch, năng xuất bình quân cả năm 67 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 5.289,8 tấn, tăng 578 tấn so với cùng kỳ và tăng 17,5% KH năm.

Chăn nuôi phát triển ở tất cả các tổng đàn. Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé 533 con, tăng 3,3% so với CK và tăng 0,57% so với KH năm; Đàn lợn: 3.296 con, tăng 31,9% so với CK, và đạt 96,8% kế hoạch năm. Đàn gia cầm 70.842 con, tăng 11,8% so với CK và đạt 101,2 so với KH năm.

Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại được duy trì, công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y được quan tâm. Toàn xã có trên 11 khu trang trại và trên 20 gia trại, các trang trại đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí mới.

Phong trào phát triển kinh tế trên lĩnh vực lâm nghiệp với diện tích 112,9 ha rừng ở hai thôn: Tân Sơn và Nhuệ Thôn. Tổng giá trị thu nhập trên lĩnh vực lâm nghiệp năm 2020 ước đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 0,1 tỷ đồng và đạt 100% KH năm.

Phong trào nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập trên lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản trong năm ước đạt ước 55 tấn, tăng 5,7% so với CK và đạt 96,4% kế hoạch năm. Giá trị thu nhập ngành Nông nghiệp đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 4,3% KH năm.

Phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, các đoàn thể tiếp tục phát động phong trào trồng hoa thay cỏ dại hai bên các tuyến đường giao thông; các thôn tổ chức cho nhân dân kẻ vẽ, trang trí các khu nhà văn hóa, tường rào và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, để làm đẹp cảnh quan môi trường; tổ chức tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng, phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp; tổ chức thi công, mở rộng, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh tiêu nước, đảm bảo giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, xã tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy có hiệu quả các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực sản xuất TTCN, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại và thu khác đem lại những hiệu quả đáng khích lệ.

Giá trị sản xuất ngành Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp –xây dựng đạt 209,5 tỷ đồng; thu nhập đạt: 131,9 tỷ đồng, tăng 18,8 tỷ đồng và đạt 100,6% KH năm.

Giá trị sản xuất Dịch vụ - Thương mại đạt 135,3 tỷ đồng; thu nhập đạt 104,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với KH năm; Thu khác ước đạt trên 93,6 tỷ đồng, tăng 21,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt: 15,4%, tăng 18,4% KH năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; dịch vụ thương mại, Năm 2020 Nông - lâm - thủy sản chiếm: 20,5%; Công nghiệp - xây dựng chiếm: 44,4%, Dịch vụ - Thương mại chiếm: 35,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt: 53,7 triệu đồng/người/năm; tăng 11,9% so với KH năm và đạt 97,64% so với mục tiêu Đại hộ Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịch vụ Bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển nhanh, xã có điểm Bưu điện văn hóa, thực hiện công tác dịch vụ Bưu chính viễn thông, Dịch vụ chi trả BHXH, chi trả BTXH và đường truyền In ternet, công chức chuyên môn nhận công văn và thực hiện báo cáo qua cổng thông tin điện tử và đường truyền trên phần mềm giao nhiệm vụ của UBND huyện, và phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần của Tỉnh Thanh Hóa ( gọi tắt là TĐ office ) đối với các công chức chuyên môn trên từng lĩnh vực được giao.

Hoạt động của các tổ chức nhận ủy thác, cơ bản giữ được ổn định trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Tổng dự nợ của hai ngân hàng đến hết năm 2020 trên 36,7 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách đến ngày 15/12/2020: 6.775.386.116 đồng.

- Tổng chi ngân sách đến ngày 15/12/2020: 6.375.695.460 đồng.

- Kết dư ngân sách chuyển giao năm 2021: 399.690.656 đồng.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp cho tập thể và Nhà nước.

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua đã được phát động rộng rải trong nhân dân như: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nhiều thôn sản xuất tập trung như vùng thâm canh lúa, năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao, vùng quy hoạch rau an toàn như cây khoai tây, ớt xuất khẩu, cà chua, bí xanh và các loại cây rau mầu ngắn ngày khác, chăn nuôi, bò, lợn, vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt....được hình thành đem lại hiệu quả cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, gieo trồng lúa lai là thôn: Quyết Thắng, Qùy Thắng; Lăng Thôn; Tân Sơn…Trong phong trào sản xuất vụ đông đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là thôn: Qùy Thắng, Lăng thôn…Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như gia đình ông Trịnh Duy Sắc; ông Trịnh duy Cẩn…thôn Lăng Thôn; gia đình ông Ngô Thọ Giới, ông Nguyễn Văn Tình thôn Quyết Thắng, ông Lê Văn Bằng-thôn Qùy Thắng; ông Phạm Đình Sáu thôn Nhuệ Thôn...

Trên lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng nổi bật trong năm qua là các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, " Năng xuất, chất lượng, hiệu quả"...các phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực chủ động, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất. Năm 2020 nhân dân thôn Giản Hiền, thôn Tân Sơn duy trì nghề đan ghế mây và đan đèn lồng xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho hơn 40 hội viên hội phụ nữ, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều thôn vẫn duy trì được ngành nghề truyền thống về đan lát như thôn: Tân Sơn, làng nghề hương bài như thôn Quyết Thắng, tạo được công ăn, việc làm tăng thêm thu nhập cho gia đình; Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng được duy trì và có bước phát triển khá như thôn: Quyết Thắng, Giản Hiền, Phố Mới, Ban Thọ; Đông Tài...các hộ gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng như gia đình ông Nguyễn Văn Dân, ông Ngô Thọ Biên.....thôn Quyết Thắng, ông: Hoàng Văn Nam, thôn Giản Hiền..... Mô hình phân viên nén dúi sâu của hộ gia đình ông: Trần Công Thắng- thôn Quyết Thắng và của HTXDVNN.

Công tác quy hoạch, đầu tư và phát triển được đẩy mạnh, các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất trên địa bàn như: Doanh nghiệp Nghĩa Lộc; Công ty cổ phần giấy Lam Sơn, doanh nghiệp may Bình Minh, công ty may xuất khẩu Kim Anh và các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của suy thoái kinh tế, giá cả vật tư tăng cao, để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng lên những công trình, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, công ty và người lao động.

Năm 2020 địa phương thực hiện Quy hoạch đất, kêu gọi công ty, doanh nghiệp San Anh, đầu tư vào địa bàn, làm tiền đề để xây dựng khu sản xuất, chế biến mùn thực vật. Đồng thời chuẩn bị cho việc Quy hoạch 74ha đất nông nghiệp sang đất Khu công nghiệp chất lượng cao và trên 51ha sang sản xuất nông nghiệp, quy mô lớn, công nghệ cao.

Trên lĩnh vực dịch vụ thương mại, vận tải các phong trào thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng,phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận tải là HTX nông nghiệp, HTX Rau, củ, quả an toàn và các thôn có Quốc lộ 45 đi qua, tận dụng lợi thế cận lộ để mở mang thêm các ngành, nghề dịch vụ, thương mại... các hộ gia đình tiêu biểu như hộ ông Mai Trọng Đạt, ông Phạm Thanh Văn, ông Lê Trọng Lâm, ông Lê Trọng Tú, ông Phạm Văn Trường, ông Vũ Minh Tuấn... Những thành tích đạt được trên lĩnh vực Kinh tế là rất đáng trân trọng.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ những người nông dân, công nhân kỷ thuật, cán bộ quản lý trong năm qua đã vươn lên, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hăng say lao động trên các công trình, nhà máy, một nắng hai sương trên các cánh đồng, trang trại làm nên những mùa vàng bội thu.

Nhiệt liệt: Biểu dương các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các thôn, cán bộ, công chức chuyên môn đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất những chính sách, giải pháp trong việc chỉ đạo sản xuất, thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn lực cùng địa phương, cơ quan,công ty, doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã nhà.

2. Phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

Trong năm qua ngành giáo dục xã nhà thi đua đảm bảo chất lượng, dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục Mầm Non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập THCS được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được quan tâm thường xuyên; tham gia các hội thi tại huyện và tỉnh đạt kết quả tốt.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%, Hoàn thành chương trình năm học 2019-2020, tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021, đạt trên 98%, đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt 98,6%, giáo dục mũi nhọn đạt 76,3%, nhà trường xếp thứ 3 trên tổng số 33 trường, về thi đua xếp thứ 6 trên tổng số 33 trường. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt 99,1%, giáo dục mũi nhọn 45,8%, Trường Mầm Non tuyển sinh đầu vào đạt 100% kế hoạch. Trung tâm học tập cộng đồng mở 61 lớp, với 5.584 lượt người tham gia để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật đến nhân dân. Ba trường ( Mầm Non, Tiểu học và THCS ) đều giữ vững trường chuẩn quốc gia.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua " Dạy tốt, học tốt " ở Trường Mầm Non như cô: Lương Thị Phương; Nguyễn Thị Thủy…; Trường Tiểu học như: thầy Lê Minh Châu, cô Lê Thị Phương, cô Lê Thị Khuyên......;Trường THCS như thầy Trần Đức Hiếu, cô Nguyễn Thị Hiền…đã nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng Làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ, rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc và phát triển, số gia đình văn hóa năm 2020 đạt đạt 95%, tăng 11,8% so với CK và đạt 100% so với kế hoạch năm. Trong đó có 85,7% gia đình văn hóa ba năm ( 2018-2020 ), 100% các cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn, làng được công nhận và công nhận lại cơ quan, đơn vị, thôn làng văn hóa.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, đảm bảo trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Người cao tuổi.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Chú trong công tác tuyên truyền Phòng, chống dịch Covid-19 trên người và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng như công tác sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng năm 2020. Tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý; Tổng kết 20 năm phong trào “ toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ” giai đoạn 2000-2020. Tham gia các phong trào thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước do huyện tổ chức đạt kết quả tốt. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao, gia đình thể thao ngày càng cao thể hiện sự văn minh của xã hội đã và đang phát triển, câu lạc bộ thể dục, thể thao và bóng chuyền hơi của Hội người cao tuổi hoạt động có hiệu quả.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác " Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền". Thực hiện tốt 12 điều y đức, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn hai. Phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã luôn luôn chủ động, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, Các phong trào " Uống nước, nhớ nguồn" "đền ơn, đáp nghĩa "chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng thương binh nặng và các đối tượng thương bệnh binh đảm bảo chất lượng, và giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều giai đoạn 2020-2025, để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021 hộ nghèo chiếm tỷ lệ: 1,33%; giảm 0,54% so với cùng kỳ, hộ cận nghèo còn 3,5%, giảm 0,45% so với cùng kỳ. Công tác chính sách xã hội được coi trọng, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng BTXH được quan tâm đúng mức.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực hoạt động từ thiện, nhân đạo của tổ chức công đoàn và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù như: Hội chử thập đỏ trong phong trào quyên góp “quỷ nhân đạo” với số tiên 25.563.000đ; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, trong phong trào phối hợp, vận động, quyên góp tặng xe lăn; trao quà Tết, quà cho học sinh khuyết tật có thành tích trong học tập, quà cứu trợ và học bổng; Hội Khuyến học, trong phong trào khuyến học, khuyến tài, công nhận 09 cộng đồng học tập, ba đơn vị học tập, các dòng họ học tập và các gia đình học tập, trích Quỹ khuyến học trao quà cho học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi tỉnh, học sinh nghèo học giỏi và giáo viên có học sinh giỏi tỉnh, tổ chức thành công Đại hội Hội khuyến học, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nạn nhân chất độc da cam, trong phong trào thăm hỏi động viên, hội viên khi ốm đau, vận động quỹ “Phao” cho hội viên vay không lãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin; Hội làm vườn và trang trại trong phong trào cung cấp cây, con giống để hội viên và nhân dân mở rộng diện tích cải tạo vườn tạp; Hội Cựu Thanh niên xung; Hội Cựu giáo chức phong trào xây dựng quỹ hội và phát triển hội viên.

Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù và những người hoạt động không chuyên trách của xã, thực hiện tốt phương án bố trí, sắp xếp các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và Chủ tịch Hội đặc thù theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND của UBND huyện, về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp cán bộ, công chức kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch Hội đặc thù của địa phương theo đúng quy định.

Năm 2020 trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và các tổ chức hội có tính chất đặc thù đã tích cực thi đua trên các phong trào phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, tận tụy vì lớp lớp học sinh thân yêu, những y sỹ, dược sỹ, đã tận tình, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các tổ chức hội đặc thù, cũng như các cá nhân và nhân dân trong xã với tinh thần, " Lá lành, đùm lá rách" với tình thương và trách nhiệm đã làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo.

3. Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tại địa phương với những nội dung" Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện", đã có tác dụng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nghiêm túc. Phong trào thi đua " Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ", Công an xã được giám đốc Công an tỉnh tặng Danh hiệu” đơn vị Quyết Thắng”năm 2020.

Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang đã được lực lượng (Công an xã và Lực lượng BCH quân sự xã ) và toàn dân tích cực tham gia. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Chất lượng trong việc giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo giải quyết những vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua là Ban chỉ huy quân sự xã và lực công an xã.

Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là đồng chí: Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo ANTT của xã, các đồng chí thuộc Trung đội dân quân cơ động và một số đồng chí công an viên, một số đồng chí thôn đội trưởng ở các thôn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng công an xã đã chủ động chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

4. Phong trào thi đua trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Quán triệt quan điểm lãnh đạo phát triển kinh tế và xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, duy trì, giữ vững và phát triển cao hơn nữa các tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

* Kết quả xếp loại Đảng bộ, Chi bộ và Đảng viên năm 2020

- Tổng số Đảng viên trong Đảng bộ 333 đồng chí, trong đó: đảng viên chính thức 329 đồng chí, đảng viên dự bị 04 đồng chí; Đảng viên miễn công tác và sinh hoạt 53 đồng chí;

- Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã: 13 chi bộ

- Tổng số Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02/13 = 15,38%

- Tổng số Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11/13 = 84,61%

- Tổng số Đảng viên tham gia xếp loại: 280 đồng chí. Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 46 đồng chí = 17,89%, trên tổng số Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 211 đồng chí, đạt 75,35 % so với đảng viên tham gia xếp loại; Đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 23 đồng chí = 8,21%;

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bền vững thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào thi đua của MTTQ trong phong trào vận động, quyên góp kinh phí và hiện vật từ các thôn, CBCC của xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là: 96.123.000 đồng. Phối hợp trong công tác tổ chức vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài địa bàn ủng hộ, cứu trợ các tỉnh Miềm Trung bị thiên tai, lũ lụt, với số tiền vận động được trên 60 triệu đồng, và các hiện vật là: 255kg gạo, 122 thùng mì tôm; 29,5 kg miến và 100 thùng sửa, góp phần để nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành các kỳ họp của HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016–2021. Phong trào thi đua vận động quyên góp quỹ “ Ngày vì người nghèo”, với tổng số tiền 25.300.000đ, Hội nông dân trong phong trào vận động quỹ mua bò ủng hộ hội viên Miền Núi Lang Chánh, với số tiền 2.100.000đ; phối hợp với chính quyền xây dựng, lắp đặt thùng bê tông chứa các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV trên các xứ đồng; Hội Cựu Chiến binh trong phong trào vận động quyên góp ủng hộ CCB miền trung bị thai tai, lũ lụt, với số tiền trên 5.630.000đ; Phối hợp với chính quyền tổ chức thành lập và ra mắt 06 Câu Lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường; nâng tổng số các chi hội CCB của các thôn đều có CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường đạt 100%; Hội Phụ nữ trong phong trào vận động quỹ mái ấm tình thương, con giống niềm tin, với số tiền gần 7.800.000đ; tổ chức kiện toàn lại chức danh Chủ tịch Hội; Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội phụ nữ và tổ chức công đoàn trong phong trào trồng hoa thay cỏ dại hai bên các tuyến đường giao thông và phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu biểu là phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong đội ngũ cán bộ, công chức; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Thanh niên xung kích phát triển Kinh tế - xã hội” của Đoàn thanh niên, “ Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống hội viên” của Hội Phụ nữ “Phát huy truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh xã nhà; “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo” năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua. Những thành tích đạt được của cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội là rất to lớn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu trên.

II Công tác Khen thưởng

Năm 2020 xã nhà được Cụm thi Thi đua số 2 của huyện suy tôn: Nhân dân và cán bộ xã Vạn Thắng là đơn vị dẫn đầu của Cụm Thi đua. Đảng Bộ đề nghị BTV huyện Ủy Nông Cống xếp loại chất lượng Đảng bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. Đồng thời đề nghị BTV huyện ủy Nông Cống khen thưởng cho 01 chi bộ và 01 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 05 năm ( giai đoạn 2015-2020 ). Đảng bộ xã khen thưởng cho 02 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020.

Chính quyền Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nông Cống tặng: Danh hiệu Lao động tiên tiến cho CBCC xã Vạn Thắng; tặng giấy khen cho Nhân dân và cán bộ xã Vạn Thắng; 01 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; và 02 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy Khen; Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vạn Thắng. Được giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Bằng Khen. Năm 2020 MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện trở lên khen thưởng. Trong phong trào thể dục, thể thao, đặc biệt là giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Canh tý, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 03 tập thể và 01 cá nhân, có thành tích xất sắc.

Trong phong trào mặt trận dân tộc thống nhất. Nhân kỷ niệm 90 năm ( 18/11/1930-18/11/2020), Chủ tịch UBND xã khen thưởng 45 hộ gia đình có thành thành tích xuất sắc; Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2020, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 23 Tập thể, và 57 cá nhân. Trong đó có 13 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Những thành tích trên của các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng–an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện mà đại hội Đảng Bộ xã Khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015–2020 và Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

III. Những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm qua còn có những tồn tại, hạn chế đó là:

Phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, giữa các thôn trong xã, một số lĩnh vực và một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến phong trào Thi đua và công tác Khen thưởng. Chưa phát huy được tinh thần thi đua ở từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị để tạo thành phong trào thi đua, sôi nổi, sâu rộng của cả cộng đồng. Phong trào thi đua ở một số lĩnh vực chưa toàn diện. Công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên. Sự phối hợp giữa các ngành, các cơ quan, các thôn trong chỉ đạo và tổ chức các phong trào Thi đua, có lúc, có nơi, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân

Một số cán bộ, công chức chuyên môn, các ngành, đoàn thể, một số thôn, thực hiện chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của Phong trào Thi đua và công tác khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó chưa thật sự quan tâm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021

I. Mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng là năm diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua- khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, với tinh thần“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn các hoạt động của các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà lần thứ XXVIII, trong đó, tập trung thi đua, phấn đấu ở một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy hơn nữa các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm tiền đề để xây dựng thành công xã Nông thôn mới Kiểu mẫu. Thường xuyên quan tâm, giữ vững và phát huy các nhóm tiêu chí đã đạt được về vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị tăng trưởng của các ngành kinh tế gồm: “ Nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại”. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao 12%. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính sách đối với người có công. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó chú trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tân đến chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng Trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng các Trường trên địa bàn xã, đều đạt Trường kiểu mẫu. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn cộng đồng học tập, xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nghiên cứu, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động tự thiện, nhân đạo”...,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại hình tội phạm, TNXH. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Thực hiện tốt phần mềm Hệ thống đăng nhập một lần Tỉnh Thanh Hóa ( gọi tắt TDoffice ) đối với toàn bộ các thủ tục hành chính thông thường ( trừ các văn bản có tính chất chỉ mức độ mật, tối mật và tuyệt mật... trên các lĩnh vực theo quy định ). Triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước được nhanh chóng, kịp thời; triệt để, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trọng tâm là làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập Phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”.“Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”;“Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện” thực hiện tốt “Phong trào dân vận khéo”

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI); đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Chính quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các thôn trong xã. Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị do địa phương thực hiện và quản lý.

1. Chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Giá trị sản xuất từ các ngành kinh tế ước đạt: 503,1 tỷ đồng.

Trong đó: NLTS ước đạt 93,3 tỷ đồng, CN-XD ước đạt 248,7 tỷ đồng, DVTM ước đạt 161,1 tỷ đồng.

Giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế ước đạt: 343,2 tỷ đồng.

Trong đó NLTS ước đạt 63,7 tỷ đồng ( tăng 4,6%); CN-XD ước đạt 156,5 tỷ đồng, tăng ( 18,6%); DVTM ước đạt 123 tỷ đồng ( tăng 17,7%).

Giá trị tăng trưởng từ các ngành kinh tế ước đạt bình quân 16% năm.

- Cơ cấu giá trị sản xuất:

- ( NLTS: 18,6%; CN-XD: 45,6%; TMDV: 35,8% ) .

- Thu khác ước đạt trên 166,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69,3 triệu đồng trở lên.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt ổn định 4.500 tấn.

- Tập trung tích tụ đất đai hàng năm trên 10ha, để có quỹ đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và quỹ đất phát triển trang trại.

- Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên: 100 triệu đồng.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên: 125 tỷ đồng.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách 12% và vượt dự toán huyện giao.

- Phấn đấu vận thành lập mới thêm 05 doanh nhiệp và HTX.

- Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng xã NTM kiểu mẫu

-Thực hiện tốt công tác thu, chi trên cở sở được phê duyệt, tổ chức thu triệt để các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm theo kế hoạch được phân bổ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp cho nhà nước.

1.2. Các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội

- Ba nhà trường duy trì, giữ vững và tiếp tục xây dựng danh hiệu Trường chuẩn quốc gia theo giai đoạn đối với từng cấp học.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để Y tế giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn hai.

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 ( theo hướng giảm nghèo đa chiều và đảm bảo giảm nghèo theo giai đoạn 2020-2025 ).

- Giữ vững và phát triển về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 91,6% trở lên.

- Phấn đấu đạt 95% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- Phấn đấu 85% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 0,7% và tỷ lệ phát triển dân số là 1%

- Duy trì và phát triển câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

1.3. Về môi trường.

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ có các công trình vệ sinh đạt chuẩn từ 85% trở lên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển rác thải.

- Giữ vững và phát huy các tiêu chí về VSMT và ATTP.

1.4. Về quốc phòng - an ninh

- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng năm.

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng giáo, đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Phấn đấu 100% các khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về ANTT.

1.5. Các mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị

- 100% Chi bộ đạt từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Phấn đấu từ 20% Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trở lên.

- Có từ 80% trở lên Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Đảng viên vi phạm.

- Kết nạp được 06 Đảng viên trở lên.

- Đảng bộ đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy khen thưởng.

- Chính quyền đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

- MTTQ và các đoàn thể đề nghị cấp huyện trở lên khen thưởng.

III. Các biện pháp Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các trường, trạm và Trưởng thôn của các thôn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và định hướng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, điều hành của UBND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và học tập “Phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của địa phương, nhằm vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình thi đua phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Công chức Văn hoá –xã hội phối hợp với các cơ quan, các bộ phận liên quan và các thôn trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH;QP-AN năm 2021, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Công chức Văn Phòng UBND xã (cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT ) theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Tham mưu cho UBND, Hội đồng TĐKT của xã các nội dung liên quan, đánh giá, sơ kết, tổng kết; đồng thời tham mưu biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, quản lý Nhà nước của Chính quyền; Phối kết hợp chặt chẽ của Mặt rận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng năm 2020, là năm có nhiều những biến cố xảy ra về tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân xã nhà nói riêng, đồng thời cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật, dịch cúm gia cầm tuýp A/H5N6 phát sinh, dịch tả lợn châu phi có nguy cơ bùng trên diện rộng; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, mặc dù vậy, Phong trào thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, điều hành cương quyết của Chính quyền, sự Phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội trên địa bàn; Quê hương Vạn Thắng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới; Với quyết tâm cao chúng ta tin tưởng rằng phong trào Thi đua, sẽ được “ Nâng lên tầm cao mới ”. Để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những tiêu chí đã đạt được trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm tiền đề xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021 và tiếp tục duy trì, phát triển các nhóm tiêu chí về vệ sinh ATTP đã đạt được trên quê hương Vạn Thắng.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- HĐTĐ huyện ( Báo cáo );

- Cụm thi đua số 2 ( Báo cáo );

- TTĐảng ủy,TTHĐND,UBND;

- Thành viên HĐTĐKT của xã;

- Các đơn vị, thôn, phố;

- Lưu: HĐTĐ của xã.

Lê Văn Sang

Người tốt, việc tốt