Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
78
Tuần này:
185
Tháng này:
2233
Tất cả:
200449

Ý kiến thăm dò

TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 17/05/2023 18:00:27

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

TIN HOẠT ĐỘNG

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 17/5/2023, tại Trung tân học tập cộng đồng ( Nhà văn hóa đa năng ) của xã Vạn Thắng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Thắng, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian hơn hai năm; xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Văn Ba - Chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy - Cán bộ theo dõi Đảng bộ nhiệm kỳ.

Thành phần tham dự hội nghị của xã có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND; UBND xã; Ông Chủ tịch UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể; Hiệu trưởng ba nhà trường; trưởng trạm y tế; giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp; các đồng chí công chức chuyên môn thuộc UBND xã; các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ và các đồng chí Chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ

Tại hội nghị đồng chí:Phạm Hồng Phi - Phó bí thư thường trực Đảng thay mặt BCH Đảng bộ xã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Châu Hồng Tuấn - PBT - Chủ tịch UBND xã chủ trì thảo luận dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia 06 ý kiến tham luận; Cơ bản các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị thêm các giải pháp tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn trong thười gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng chí Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi đồng chí Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo, hội nghị không có ý kiên gì thêm. Đồng chí Lê Văn Đồng - thay mặt BTV Đảng ủy; BCH Đảng bộ và các đồng chí chủ trì hội nghị xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Trong Hùng, để tiếp tục bổ sung vào các mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thười gian tới. Trong đó tập trung các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2023 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ đạo hai thôn hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn hoàn thiện các tiêu chí thôn thông minh.

Hội nghị bế mạc hồi 17h 20 phút cùng ngày.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ VẠN THẮNG KHÓA XXVIII

NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN HOẠT ĐỘNG

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 17/5/2023, tại Trung tân học tập cộng đồng ( Nhà văn hóa đa năng ) của xã Vạn Thắng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Thắng, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian hơn hai năm; xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Văn Ba - Chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy - Cán bộ theo dõi Đảng bộ nhiệm kỳ.

Thành phần tham dự hội nghị của xã có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND; UBND xã; Ông Chủ tịch UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể; Hiệu trưởng ba nhà trường; trưởng trạm y tế; giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp; các đồng chí công chức chuyên môn thuộc UBND xã; các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ và các đồng chí Chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ

Tại hội nghị đồng chí:Phạm Hồng Phi - Phó bí thư thường trực Đảng thay mặt BCH Đảng bộ xã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Châu Hồng Tuấn - PBT - Chủ tịch UBND xã chủ trì thảo luận dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia 06 ý kiến tham luận; Cơ bản các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị thêm các giải pháp tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn trong thười gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng chí Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi đồng chí Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo, hội nghị không có ý kiên gì thêm. Đồng chí Lê Văn Đồng - thay mặt BTV Đảng ủy; BCH Đảng bộ và các đồng chí chủ trì hội nghị xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Trong Hùng, để tiếp tục bổ sung vào các mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thười gian tới. Trong đó tập trung các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2023 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ đạo hai thôn hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu và 01 thôn hoàn thiện các tiêu chí thôn thông minh.

Hội nghị bế mạc hồi 17h 20 phút cùng ngày.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ VẠN THẮNG KHÓA XXVIII

NHIỆM KỲ 2020-2025