Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
22
Tuần này:
49
Tháng này:
217
Tất cả:
174317

Ý kiến thăm dò

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN THẮNG

Ngày 12/12/2022 16:34:36

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN THẮNG

1. Đồng chí: Lê Văn Đồng

Sinh ngày 11/9/1968

Quê quán: xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: SN 586 – Đường Lam Sơn, thị trấn Nông Cống

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xã hội học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

SĐT: 0915277046

Gmail:ledongubnd@gmail.com

2. Đồng chí: Trần Thị Hiền

Sinh ngày 10/12/1986

Quê quán: Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Qùy Thắng, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học , chuyên ngành Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0914806212

Gmail: tranhienphunu1012@gmail.com

3. Đồng chí: Phạm Hồng Phi

Sinh ngày 02/08/1968

Quê quán: Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Giản Hiền, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng ban pháp chế HĐND xã Vạn Thắng

SĐT: 0366267620

Gmail:phamhongphi.duvanthang@ gmail.com

4. Đồng chí: Hoàng Trung Hiếu

Sinh ngày 18/11/1983

Quê quán: Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Đông Tài, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND xã

SĐT: 0985450964

Gmail: hoanghieuth83@gmail.com

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN THẮNG

1. Đồng chí: Lê Văn Đồng

Sinh ngày 11/9/1968

Quê quán: xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: SN 586 – Đường Lam Sơn, thị trấn Nông Cống

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xã hội học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

SĐT: 0915277046

Gmail:ledongubnd@gmail.com

2. Đồng chí: Trần Thị Hiền

Sinh ngày 10/12/1986

Quê quán: Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Qùy Thắng, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học , chuyên ngành Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0914806212

Gmail: tranhienphunu1012@gmail.com

3. Đồng chí: Phạm Hồng Phi

Sinh ngày 02/08/1968

Quê quán: Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Giản Hiền, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng ban pháp chế HĐND xã Vạn Thắng

SĐT: 0366267620

Gmail:phamhongphi.duvanthang@ gmail.com

4. Đồng chí: Hoàng Trung Hiếu

Sinh ngày 18/11/1983

Quê quán: Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: Đông Tài, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND xã

SĐT: 0985450964

Gmail: hoanghieuth83@gmail.com

Người tốt, việc tốt