Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
251
Tuần này:
39
Tháng này:
4809
Tất cả:
224755

Ý kiến thăm dò

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ VIỆC LÀM CỦA AI

Ngày 22/01/2024 15:57:41

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ VIỆC LÀM CỦA AI

Đối với lãnh đạo xã: Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Người đứng đầu cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trên địa bàn mình xã.
Lãnh đạo UBND cấp xã chỉ đạo, lên kế hoạch triển khai chi tiết và chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện các nội dung trong triển khai chuyển đổi số cấp xã. Chủ động tìm hiểu về các nội dung chuyển đổi số gắn liền với cấp xã, tìm các nội dung chuyển đổi số phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.
Xác định cụ thể chuyển đổi số cấp xã là một quá trình, không phải là một đích đến từ đó thường xuyên tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về chuyển đổi số.
Thành lập và Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã khi có sự thay đổi về nhân sự với thành phần là các cán bộ, công chức, các trường, trạm, các thôn ttrong xã để chỉ đạo, giám sát các công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã, thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, cũng như thúc đẩy các nội dung đã triển khai, để có giải pháp chỉ đạo tốt hơn trong công tác CĐS.
Tích cực, chủ động thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công chức cấp xã, để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới. Xây dựng báo cáo thường xuyên, chi tiết về việc chuyển đổi số của UBND xã phục vụ báo cáo cấp có thẩm quyền, đưa việc thực hiện chuyển đổi số của cán bộ vào nội dung đánh giá thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức hàng năm.
Phối hợp với các chương trình của huyện, của tỉnh, để nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức và Lãnh đạo UBND xã, chủ động thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của chính quyền.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân trong xã, để người dân hiểu được ý nghĩa của việc chuyển đổi số qua các kênh giao tiếp của UBND xã (hệ thống loa, trang thông tin điện tử, nhóm zalo, v.v...).
Chủ động huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ, các nội dung mới để xây dựng mô hình chuyển đổi số (doanh nghiệp công nghệ số, hội, hiệp hội công nghệ thông tin, các doanh nghiệp phát triển trong xã, ...).
Đối với Tổ chức chính trị - xã hội của xã
Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc chuyển đổi số .
Hướng dẫn người dân trong xã sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên môi trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet và khai thác thông tin tại điểm bưu điện văn hóa xã, ...)
Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa của địa phương trên môi trường mạng, trên các sàn thương mại điện tử.
Thường xuyên tham mưu cho chính quyền cấp xã về các mô hình ứng dụng công nghệ số, cách thức triển khai, các cách làm hay để thay đổi cách quản lý, hoạt động của chính quyền cấp xã.
Thúc đẩy người dân sử dụng các công nghệ trong từng lĩnh vực cốt yếu, quan trọng trong mô hình triển khai chuyển đổi số của xã.
Đối với Cán bộ, công chức của xã
Thực hiện các chỉ đạo, định hướng, chủ trương về chuyển đổi số. Áp dụng các giải pháp công nghệ đã được triển khai một cách hiệu quả. Nâng cao nhận thức, tư duy về công nghệ. Khi gặp các vấn đề, luôn tự đặt câu hỏi, các vấn đề này có thể giải quyết bằng công nghệ được không? để từ đó tạo được các giải pháp, xử lý các vấn đề bằng công nghệ số.
Tham gia các chương trình đào tạo của các cấp có thẩm quyền về chuyển đổi số. Học tập và nâng cao các kỹ năng về công nghệ, để đề xuất, áp dụng trong việc giải quyết các vấn đề do mình được giao tham mưu, phụ trách một cách hiệu quả hơn.
Đối với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng
Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân áp dụng các giải pháp số và đưa các nền tảng số vào các hoạt động thường nhật.
Đối với các hộ gia đình
Chủ động, tích cực tham gia sử dụng các nền tảng số. Thực hiện các hoạt động như thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiến hành thanh toán điện tử đối với các dịch vụ thiết yếu như thanh toán tiền điện, tiền nước...
Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh
Sẵn sàng thay đổi phương thức trao đổi và bán hàng trên nền tảng số. Có sự chuẩn bị tốt về chất lượng, số lượng sản phẩm, đưa uy tín chất lượng lên hàng đầu để tạo niềm tin và xây dựng được thương hiệu hộ gia đình.
Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khác cùng tham gia phát triển kinh tế số, lan tỏa các thông điệp tích cực trên mạng xã hội Facebook, Zalo cá nhân.
Đối với Người dân
Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Do vậy, chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân. Khi toàn dân cùng tham gia, các công nghệ số, cách giải phù hợp sẽ được tìm ra và vì thế chuyển đổi số sẽ thành công.
Mỗi người dân cần chuẩn bị:
► Không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao nhận thức, mỗi ngày mỗi người tự
học cho mình những điều mới.
► Nếu có điều chưa biết, hãy tìm hiểu, học hỏi và học từ những người xung quanh,
từ những gì đã có sẵn, được chia sẻ từ những địa chỉ tin cậy.
► Nếu có gì đã biết, đã tâm đắc, hãy hướng dẫn, chia sẻ với những người xung quanh.
► Người trẻ hướng dẫn người già và trẻ em. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết.
► Việc hướng dẫn, chia sẻ với mọi người về kỹ năng số là giúp cho chính mình có có một thế giới số an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.
Phạm Linh- Công chức VHXH

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ VIỆC LÀM CỦA AI

Đăng lúc: 22/01/2024 15:57:41 (GMT+7)

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ VIỆC LÀM CỦA AI

Đối với lãnh đạo xã: Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Người đứng đầu cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trên địa bàn mình xã.
Lãnh đạo UBND cấp xã chỉ đạo, lên kế hoạch triển khai chi tiết và chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện các nội dung trong triển khai chuyển đổi số cấp xã. Chủ động tìm hiểu về các nội dung chuyển đổi số gắn liền với cấp xã, tìm các nội dung chuyển đổi số phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.
Xác định cụ thể chuyển đổi số cấp xã là một quá trình, không phải là một đích đến từ đó thường xuyên tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về chuyển đổi số.
Thành lập và Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã khi có sự thay đổi về nhân sự với thành phần là các cán bộ, công chức, các trường, trạm, các thôn ttrong xã để chỉ đạo, giám sát các công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã, thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, cũng như thúc đẩy các nội dung đã triển khai, để có giải pháp chỉ đạo tốt hơn trong công tác CĐS.
Tích cực, chủ động thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công chức cấp xã, để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới. Xây dựng báo cáo thường xuyên, chi tiết về việc chuyển đổi số của UBND xã phục vụ báo cáo cấp có thẩm quyền, đưa việc thực hiện chuyển đổi số của cán bộ vào nội dung đánh giá thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức hàng năm.
Phối hợp với các chương trình của huyện, của tỉnh, để nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức và Lãnh đạo UBND xã, chủ động thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của chính quyền.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân trong xã, để người dân hiểu được ý nghĩa của việc chuyển đổi số qua các kênh giao tiếp của UBND xã (hệ thống loa, trang thông tin điện tử, nhóm zalo, v.v...).
Chủ động huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ, các nội dung mới để xây dựng mô hình chuyển đổi số (doanh nghiệp công nghệ số, hội, hiệp hội công nghệ thông tin, các doanh nghiệp phát triển trong xã, ...).
Đối với Tổ chức chính trị - xã hội của xã
Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào việc chuyển đổi số .
Hướng dẫn người dân trong xã sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên môi trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet và khai thác thông tin tại điểm bưu điện văn hóa xã, ...)
Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa của địa phương trên môi trường mạng, trên các sàn thương mại điện tử.
Thường xuyên tham mưu cho chính quyền cấp xã về các mô hình ứng dụng công nghệ số, cách thức triển khai, các cách làm hay để thay đổi cách quản lý, hoạt động của chính quyền cấp xã.
Thúc đẩy người dân sử dụng các công nghệ trong từng lĩnh vực cốt yếu, quan trọng trong mô hình triển khai chuyển đổi số của xã.
Đối với Cán bộ, công chức của xã
Thực hiện các chỉ đạo, định hướng, chủ trương về chuyển đổi số. Áp dụng các giải pháp công nghệ đã được triển khai một cách hiệu quả. Nâng cao nhận thức, tư duy về công nghệ. Khi gặp các vấn đề, luôn tự đặt câu hỏi, các vấn đề này có thể giải quyết bằng công nghệ được không? để từ đó tạo được các giải pháp, xử lý các vấn đề bằng công nghệ số.
Tham gia các chương trình đào tạo của các cấp có thẩm quyền về chuyển đổi số. Học tập và nâng cao các kỹ năng về công nghệ, để đề xuất, áp dụng trong việc giải quyết các vấn đề do mình được giao tham mưu, phụ trách một cách hiệu quả hơn.
Đối với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng
Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân áp dụng các giải pháp số và đưa các nền tảng số vào các hoạt động thường nhật.
Đối với các hộ gia đình
Chủ động, tích cực tham gia sử dụng các nền tảng số. Thực hiện các hoạt động như thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiến hành thanh toán điện tử đối với các dịch vụ thiết yếu như thanh toán tiền điện, tiền nước...
Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh
Sẵn sàng thay đổi phương thức trao đổi và bán hàng trên nền tảng số. Có sự chuẩn bị tốt về chất lượng, số lượng sản phẩm, đưa uy tín chất lượng lên hàng đầu để tạo niềm tin và xây dựng được thương hiệu hộ gia đình.
Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khác cùng tham gia phát triển kinh tế số, lan tỏa các thông điệp tích cực trên mạng xã hội Facebook, Zalo cá nhân.
Đối với Người dân
Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Do vậy, chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân. Khi toàn dân cùng tham gia, các công nghệ số, cách giải phù hợp sẽ được tìm ra và vì thế chuyển đổi số sẽ thành công.
Mỗi người dân cần chuẩn bị:
► Không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao nhận thức, mỗi ngày mỗi người tự
học cho mình những điều mới.
► Nếu có điều chưa biết, hãy tìm hiểu, học hỏi và học từ những người xung quanh,
từ những gì đã có sẵn, được chia sẻ từ những địa chỉ tin cậy.
► Nếu có gì đã biết, đã tâm đắc, hãy hướng dẫn, chia sẻ với những người xung quanh.
► Người trẻ hướng dẫn người già và trẻ em. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết.
► Việc hướng dẫn, chia sẻ với mọi người về kỹ năng số là giúp cho chính mình có có một thế giới số an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.
Phạm Linh- Công chức VHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)